14 kwietnia 2022
Media

Stawiając kolejne kroki na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi, BASF Care Creations® przedstawia nowe kamienie milowe podczas Dni Urody

  • Verdessence™: nowy znak towarowy biopolimerów umacnia koncentrację firmy BASF na biodegradowalnych i wytworzonych w oparciu o związki biologiczne wysokowydajnych rozwiązaniach
  • „Odpowiedzialnie aktywni”: kompleksowy program dla portfela substancji bioaktywnych, który określa jasne cele środowiskowe i społeczne
  • „Pragati”: pierwszy na świecie program zrównoważonej uprawy rącznika pospolitego przynosi owoce

W trakcie wirtualnych Dni Urody, które odbyły się w marcu, dział BASF Care Creations® zapewnił wgląd w aktualnie prowadzone projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród nich wymienić można dalsze poszerzanie i umacnianie istniejącego portfela biopolimerów firmy, przeznaczonych do stosowania w produktach do pielęgnacji i higieny osobistej i opatrzonych nowym znakiem towarowym Verdessence™. Dzięki tej zmianie BASF kładzie jeszcze większy nacisk na rozwój biodegradowalnych i wytworzonych w oparciu o związki biologiczne wysokowydajnych rozwiązań. BASF wprowadzi również program zrównoważonego rozwoju o nazwie „Odpowiedzialnie aktywni”, przeznaczony specjalnie dla roślinnych łańcuchów dostaw przedsiębiorstwa. Celem programu jest połączenie innowacyjnych składników bioaktywnych z zasadami poprawy sytuacji jednostek oraz ochroną planety i jej zasobów dla przyszłych pokoleń. Tymczasem projekt „Pragati”, który dotyczy zrównoważonych upraw rącznika pospolitego i jest prowadzony już od pięciu lat, przynosi ważne sukcesy rolnikom i łańcuchom dostaw.

VerdessenceTM: nowa nazwa dla rozwijającej się rodziny produktów na bazie biopolimerów firmy BASF

BASF wciąż poszerza swój portfel biopolimerów do stosowania w produktach do pielęgnacji i higieny osobistej, przodując w zobowiązaniach w zakresie innowacji w tym obszarze, czego dowodem jest wprowadzenie przez firmę nowego znaku towarowego. Obecnie znakiem Verdessence™ opatrzone są biopolimery firmy wytwarzane ze zrównoważonych surowców. „W branży produktów do pielęgnacji i higieny osobistej popyt na zrównoważone biopolimery stale rośnie. Przypisujemy to trzem głównym filarom: świadomości konsumenckiej, zmianom w obowiązujących przepisach oraz ambitnym planom w zakresie zrównoważonego rozwoju, których realizacji podejmują się producenci i sprzedawcy detaliczni” – mówi Christian Somigliana, dział rozwoju rynku, Personal Care Europe. „Dlatego też postanowiliśmy stworzyć holistyczną gamę składników biopolimerowych do wykorzystania w produktach spłukiwanych i bez spłukiwania. Verdessence stawia naszych klientów w położeniu, w którym mogą dostosować się do nadchodzących zmian w przepisach i zaspokoić rosnący popyt rynkowy”.

Nowatorski składnik Verdessence™ Tara, wykazujący właściwości zagęszczające i teksturotwórcze, wchodzi na rynek jako najnowsza propozycja z tej wyjątkowej i przyjaznej dla środowiska grupy produktów. Ekstrahowany z pozyskiwanej w zrównoważony sposób i zdolnej do regeneracji gumy tara z nasion drzewa peruwiańskiego, pomaga tworzyć gładkie i profilowane tekstury. Nadaje się do stosowania w preparatach przyjaznych dla mikrobiomu skóry i wykazuje dobrą kompatybilność z całym portfelem biopolimerów Verdessence, umożliwiając opracowanie szerokiej gamy układów wodnych i emulsyjnych.

Wprowadzenie Verdessence na rynek opiera się na solidnych i utrwalonych podstawach, a spośród nich wymienić można Verdessence™ Alginate (dawniej Hydagen® 558 P) oraz Verdessence™ Xanthan (dawniej Rheocare® XGN). Te składniki na bazie alg i wegańskiej gumy ksantanowej są biodegradowalne i – podobnie jak wszystkie pozostałe biopolimery Verdessence – wyróżniają się wysokim poziomem czystości oraz korzystnym profilem reologicznym. Ich stosowanie stwarza wiele możliwości uzyskiwania atrakcyjnych tekstur i zapewnia dobre właściwości tworzenia filmu – zarówno w postaci niezależnej, jak i w połączeniu z innymi składnikami. Verdessence™ Glucomannan (dawniej Hydagen® Clean) uzupełnia tę grupę produktów od chwili wprowadzenia na rynek latem 2021 roku. Ten modyfikator reologii, który może być przetwarzany na zimno, jest pozyskiwany z bulwy dziwidła Riviera i nadaje się do układów wodnych takich jak żele, płyny czy serum.

„Odpowiedzialnie aktywni”: substancje bioaktywne dla pozytywnej przyszłości

Firma BASF zainicjowała kompleksowy program zrównoważonego rozwoju o nazwie „Odpowiedzialnie aktywni”, który kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie składników roślinnych na potrzeby portfela substancji bioaktywnych. Podstawą programu są trzy filary: wprowadzanie innowacji w produktach w celu ochrony zasobów naturalnych, szanowanie i wzmacnianie pozycji ludzi w całym roślinnym łańcuchu wartości, a także zmniejszanie wpływu na klimat oraz szkodliwego wpływu działalności na środowisko. Aby osiągnąć ten cel, firma BASF jasno określiła zobowiązania i plany działania na nadchodzącą dekadę. Program ma na celu, między innymi, osiągnięcie neutralności emisyjnej w zakładach produkcyjnych i w transporcie produktów oraz zapewnienie, że źródła i zrównoważone pozyskiwanie można zweryfikować w przypadku 100% roślinnych łańcuchów dostaw, a 95% surowców jest wytwarzanych w oparciu o związki pochodzenia biologicznego lub z licznie występujących minerałów.

„Podejmujemy zobowiązanie, aby troszczyć się o świat, w którym żyjemy i pracujemy. Rośliny znajdują się w centrum naszej działalności, a różnorodność biologiczna jest naszym rezerwuarem innowacji” – mówi Lucilene Veira Nunes, dyrektor ds. zarządzania działalnością w zakresie składników bioaktywnych na region EMEA. „Nasza wizja polega na dostosowaniu wszystkich naszych działań do bardziej zrównoważonych praktyk i w ciągu ostatnich 30 lat przebyliśmy już długą drogę. Aby osiągnąć jeszcze więcej, postawiliśmy sobie ambitne cele w ramach naszego nowego programu, który nieustannie realizujemy z naszymi partnerami. Stąd nasz slogan. Razem jesteśmy odpowiedzialnie aktywni”.

„Pragati”: postępy w zakresie bardziej zrównoważonych standardów upraw rącznika pospolitego

BASF jest pierwszą firmą chemiczną, która otrzymała certyfikację podmiotu zewnętrznego zgodnie z kodeksem SuCCESS (Sustainable Castor Caring for Environmental & Social Standards). Współpraca między BASF a podmiotami Arkema, Jayant Agro-Organics Ltd. oraz Solidaridad w ramach projektu „Pragati” („postęp” w języku hindi) stała się podstawą do stworzenia pierwszego niezależnie kontrolowanego kodeksu w zakresie zrównoważonego pozyskiwania oleju rycynowego na światowym rynku. Dzięki procesowi certyfikacji SuCCESS, jakiemu został pomyślnie poddany jej zakład produkcyjny w Düsseldorf-Holthausen, firma BASF rozpoczęła dostawy swoich pierwszych zrównoważonych składników na bazie rącznika pospolitego dla sektora produktów do pielęgnacji osobistej, czyniąc kolejny krok w kierunku realizacji swojej misji – tworzenia chemii dla zrównoważonej przyszłości.

Pięć lat po rozpoczęciu programu „Pragati” cztery podmioty założycielskie mogą odnotować kolejne istotne sukcesy: dotychczas przeszkolono, skontrolowano i certyfikowano ponad 5800 rolników i wyhodowano 36 000 ton certyfikowanych nasion rącznika. Jak dotąd 13 300 hektarów jest uprawianych zgodnie ze standardami SuCCESS. Ponadto wśród rolników rozprowadzono 6300 bezpłatnych pakietów bezpieczeństwa i zestawów zawierających środki ochrony roślin. Program ma na celu poprawę warunków pracy, podniesienie świadomości na temat zrównoważonego rolnictwa oraz zwiększenie plonów dzięki bardziej efektywnym praktykom rolniczym. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.castorsuccess.org .

BASF zaprasza wszystkich klientów do udziału w wydarzeniach prowadzonych przez ekspertów na wirtualnych Dniach Urody, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o inicjatywach firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i innych innowacjach. Rejestracja jest możliwa pod następującym łączem: https://www.carecreations.basf.com/news-media/live-events-videos.

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF oferuje szeroki asortyment składników do wytwarzania środków do pielęgnacji osobistej, artykułów chemii gospodarczej, artykułów chemii przemysłowej i środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, a także artykułów do zastosowań technicznych. Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą dla przemysłu kosmetycznego, jak również branży detergentów i środków czyszczących. Zapewniamy naszym klientom wsparcie poprzez innowacyjne i zrównoważone produkty, rozwiązania oraz koncepcje. Asortyment wysokowydajnych produktów działu obejmuje surfaktanty, emulgatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki aktywne i filtry UV. Nasze zakłady produkcyjne i placówki rozwojowe znajdują się we wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy naszą obecność na rynkach wschodzących. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.care-chemicals.basf.com.

BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022