31 maja 2022
Media

BASF prezentuje postępy w obiegowym zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych na Plastics Recycling Show Europe 2022

  • Wysokowydajne rozwiązania dotyczą trzech etapów mechanicznego recyklingu: sortowania, mycia i ponownego przetwarzania
  • BASF na Plastics Recycling Show Europe 2022: stoisko D21, hala 12, RAI Amsterdam, Holandia

Na targach Plastics Recycling Show Europe 2022 (22 i 23 czerwca, Amsterdam/Holandia, stoisko D21) firma BASF przedstawi wysokowydajne rozwiązania znajdujące zastosowanie na trzech etapach mechanicznego recyklingu tworzyw sztucznych. Zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze technologie i produkty umożliwiające rozpoznawanie gatunku tworzywa, poprawę efektywności czyszczenia na potrzeby recyklingu oraz podniesienie jakości materiałów polimerowych odzyskiwanych jako surowiec wtórny. Jednostka Plastic Additives (dodatki do tworzyw sztucznych) firmy BASF oraz zależne od BASF firmy trinamiX i Chemetall połączyły swoje kompetencje techniczne, aby zaoferować wysoce innowacyjne rozwiązania dla podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Wspólnym celem partnerów jest wdrażanie innowacji opartych na najnowszej technologii oraz rozwijanie współpracy z klientami. BASF przedstawi również referat techniczny na organizowanej w ramach targów konferencji „Postęp w recyklingu polimerów umożliwiający ich wielokrotne wykorzystanie w obiegu zamkniętym”. Tematem referatu będzie zastosowanie dodatków umożliwiających obiegowe zagospodarowanie tworzyw sztucznych.

Rozwiązania trinamiX ułatwiające sortowanie

Mobilny system spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) firmy trinamiX umożliwia szybkie rozpoznawanie rodzaju tworzywa sztucznego przy sortowaniu. Ręczne urządzenie za naciśnięciem przycisku identyfikuje gatunek tworzywa na podstawie analizy danych zarejestrowanych przez detektory wykorzystujące promieniowanie NIR. Urządzenie współpracuje z przyjazną dla użytkownika mobilną aplikacją.

Rozwiązanie trinamiX pomaga w sortowaniu odpadów plastikowych, podnosząc jego jakość, a tym samym wartość odzyskanego surowca wtórnego.

Rozwiązanie okazuje się przydatne nie tylko w punktach zbiórki i zakładach przetwarzania, ale także dla właścicieli marek, którzy mogą projektować swoje produkty i opakowania pod kątem ich łatwiejszego sortowania na etapie utylizacji. Technologia zastosowana w ręcznym urządzeniu trinamiX jest też wykorzystywana na liniach sortujących w dużych zakładach przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Na podstawie zebranych tam danych projektanci mogą odtworzyć drogę produktów w takich zakładach i modyfikować założenia projektowe pod kątem zdatności produktu do recyklingu. W ten sposób trinamiX przyczynia się do powstawania tworzyw sztucznych nowej generacji, projektowanych zgodnie z koncepcją gospodarki obiegowej.

Zrównoważony proces czyszczenia w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Globalna jednostka odpowiedzialna za powłoki powierzchniowe w dziale Coatings firmy BASF, działająca pod marką Chemetall, jest czołowym dostawcą technologii stosowanych na podłożach z metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Dla branży recyklingu tworzyw sztucznych Chemetall opracował proces przetwarzania tereftalanu polietylenu (PET) z wykorzystaniem wydajnych środków czyszczących i odpieniaczy, oszczędzający wodę i materiał. Płatki PET przetwarzane z wykorzystaniem technologii Chemetall spełniają najwyższe normy jakościowe i spełniają wymagania obowiązujące w przemyśle spożywczym. Produkty Gardoclean®, dodatek Gardobond®, Gardo®Pure oraz Gardofloc® oferują najwyższe standardy pozwalające osiągać wyjątkowe rezultaty w procesach mycia odpadów i uzdatniania ścieków — w tym oszczędności pod względem zużycia energii, ilości generowanych ścieków oraz ogólnych kosztów procesu w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Dodatki poprawiające właściwości mechaniczne tworzyw z recyklingu

Wielokrotne wykorzystywanie surowca wtórnego często uszkadza łańcuchy polimerowe, a tworzywo staje się szorstkie lub traci kolor. Zanieczyszczenia w tworzywie z odzysku przyspieszają degradację polimeru i zmieniają właściwości materiału. Dodatki z serii IrgaCycle™ zostały opracowane z myślą o rozwiązaniu specyficznych problemów z jakością występujących w przypadku żywic pozyskiwanych z recyklingu, takich jak ograniczone możliwości obróbki, niska stabilność termiczna w długim okresie oraz niedostateczne zabezpieczenie przed degradacją pod wpływem czynników pogodowych. Podmioty zajmujące się recyklingiem i przerobem tworzyw sztucznych mogą korzystać z dodatków IrgaCycle w celu poprawy jakości i parametrów przetwarzanego materiału polimerowego oraz zwiększenia zawartości materiału z recyklingu w gotowych produktach opakowaniowych, elementach wyposażenia pojazdów czy materiałach budowlanych. Seria IrgaCycle jest częścią asortymentu VALERAS™ — marki, pod którą BASF oferuje zrównoważone dodatki do tworzyw sztucznych.

BASF Plastic Additives

BASF jest czołowym dostawcą, producentem i innowacyjnym partnerem w dziedzinie dodatków do tworzyw sztucznych. Kompleksowe i innowacyjne portfolio produktów firmy obejmuje dodatki zapewniające łatwość obróbki oraz odporność na ciepło i światło różnych polimerów. Stabilizatory te znajdują zastosowanie w produkcji między innymi wyrobów formowanych, folii, włókien, płyt i profili wytłaczanych. Oferta w tym zakresie jest stale analizowana, oceniana i aktywnie ulepszana o rozwiązania bardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na temat dodatków do tworzyw sztucznych: www.plasticadditives.basf.com.

Jednostka Plastic Additives jest częścią działu Performance Chemicals firmy BASF. Portfolio działu obejmuje rozwiązania do paliw, smarów i olejów, minerały kaolinowe, a także rozwiązania stosowane przy wydobyciu ropy naftowej oraz w górnictwie. Z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają klienci z różnych branż, w tym chemicznej, tworzyw sztucznych, towarów powszechnego użytku, energetyczno-surowcowej i motoryzacyjno-transportowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.performancechemicals.basf.com.

BASF Coatings

Dział Coatings firmy BASF jest światowym ekspertem w dziedzinie rozwoju, produkcji i sprzedaży innowacyjnych i zrównoważonych powłok samochodowych do zastosowań fabrycznych i renowacyjnych oraz lakierów dekoracyjnych, a także powłok nakładanych na powierzchnie metalowe, szklane i z tworzyw sztucznych, obsługującym wiele branż. Ofertę uzupełnia program „Innowacje wykraczające poza lakier”, który ma na celu zdobywanie nowych rynków i klientów. Tworzymy zaawansowane, wydajne rozwiązania i oferujemy parametry, wzornictwo oraz nowe zastosowania mające zaspokoić potrzeby naszych partnerów na całym świecie. Firma BASF dzieli się swoimi umiejętnościami, wiedzą i zasobami światowych zespołów interdyscyplinarnych w ramach sieci współpracujących ze sobą zakładów zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2020 r. dział Coatings firmy BASF odnotował globalne wpływy ze sprzedaży w wysokości ok. 3,1 mld EUR.

Rozwiązania przekraczające wyobraźnię — Coatings by BASF. Więcej informacji na temat działu BASF Coatings i jego produktów można znaleźć na stronie: www.basf-coatings.com.

trinamiX

trinamiX GmbH opracowuje najnowocześniejsze biometryczne i mobilne rozwiązania do spektroskopii NIR, wykorzystywane w elektronice użytkowej oraz instalacjach przemysłowych. Produkty firmy umożliwiają ludziom i maszynom skuteczniejsze rejestrowanie danych potrzebnych do zrozumienia otaczającego świata. Pozwala to usprawnić proces decyzyjny oraz zwiększyć bezpieczeństwo biometryczne. Firma trinamiX, z siedzibą w Ludwigshafen (Niemcy), została założona w 2015 r. jako spółka w pełni zależna od BASF SE. Firma zatrudnia ponad 200 osób na całym świecie i ma na koncie ponad 300 zarejestrowanych patentów i wniosków patentowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie trinamiXsensing.com.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

 

BASF

Plastic Additives

Lilian Hoh

Tel: +49 621 60-42325

lilian.hoh@basf.com

BASF SE

67056 Ludwigshafen

www.basf.com

presse.kontakt@basf.com

   

Chemetall GmbH

Steffen Boberg

Tel.: +49 69 7165-3158

chemetall.pr@basf.com

trinamiX GmbH

Steven Meyers

Tel.: +49 160 9463-0363

steven.meyers@trinamix.de

 

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 31 maja 2022