23 sierpnia 2023
Media

BASF publikuje wyniki badania dotyczącego oceny cyklu życia (LCA) poliamidów wykorzystywanych w opakowaniach sera mozzarella, wytwarzanych z surowców odnawialnych lub pozyskanych w chemicznym recyklingu

  • W badaniu LCA zrecenzowanym przez panel ekspertów porównywano różne formaty opakowań i surowce wykorzystywane do ich produkcji
  • Elastyczne wielowarstwowe opakowanie ze zrównoważonych surowców ma najwyższy potencjał redukcji emisji CO2
  • Analiza dodatkowych scenariuszy pod kątem wpływu na zmiany klimatu

Firma BASF opublikowała dzisiaj wyniki nowego badania LCA (ocena cyklu życia) dotyczącego oddziaływania środowiskowego opakowań sera mozzarella wytwarzanych z różnych alternatywnych surowców wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Pochodzenie surowców jest przypisywane poszczególnym rodzajom tworzyw na podstawie certyfikowanego bilansu masy, a w badaniu porównywano elastyczne wielowarstwowe opakowania z takimi samymi opakowaniami wytwarzanymi z surowców kopalnych. Badaniu poddano także sztywne opakowanie mozzarelli wytwarzane z surowców kopalnych. Recenzentami badania było trzech niezależnych ekspertów.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu lepiej zrozumieliśmy oddziaływanie środowiskowe zarówno formatu opakowania, jak i źródła surowca w całym cyklu życiowym opakowania mozzarelli” — powiedział dr Paul Neumann z działu New Business Development & Sustainability Polyamides Europe w BASF.

Parametry środowiskowe opakowania w dużej mierze zależą od jego formatu. Okazuje się, że opakowania złożone ze sztywnej tacki monopolipropylenowej i wieczka z wielowarstwowej folii mają największe potencjalne oddziaływanie środowiskowe niemal we wszystkich kategoriach w porównaniu z elastycznym opakowaniem wielowarstwowym. Takie ustalenia wskazują na możliwe korzyści ze stosowania elastycznych opakowań, do produkcji których zużywane jest znacznie mniej surowca, co przekłada się na mniej odpadów opakowaniowych.

Wraz z naszymi partnerami Südpack i Sphera zbadaliśmy również stosowanie różnych zrównoważonych surowców w elastycznych wielowarstwowych opakowaniach do mozzarelli, w tym poliamidów Ultramid® Ccycled® BASF, wytwarzanych zrównoważonymi metodami z wykorzystaniem surowców pochodzących z chemicznego recyklingu, których zawartość jest ustalana według metody bilansu masy, oraz Ultramid® BMBcert, czyli tworzywa wytwarzanego z surowców odnawialnych i łączonego z polietylenem” — wyjaśnił Neumann. Wyniki badań wskazują na możliwość znacznego zmniejszenia oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza poprzez ograniczenie emisji CO2, w przypadku stosowania elastycznych wielowarstwowych opakowań z dużym udziałem surowców odnawialnych lub odzyskanych w drodze chemicznego recyklingu.

Przeanalizowano także efekty stosowania różnych rozwiązań technicznych i metod, takich jak korzystanie z „zielonej” energii elektrycznej oraz recykling chemiczny i mechaniczny na zakończenie cyklu życia produktu.

Więcej informacji na temat badania, które przeprowadzono z uwzględnieniem międzynarodowych norm dotyczących oceny cyklu życia (ISO 14040:2006 i 14044:2006) oraz śladu węglowego produktów (ISO 14067:2018), zamieszczono pod tym linkiem: Ocena cyklu życia (LCA) opakowań sera mozzarella.

Globalny przegląd badań LCA dotyczących recyklingu chemicznego (2003–2023) ze szczególnym uwzględnieniem śladu węglowego pirolizy jest dostępny tutaj: Ocena cyklu życia (LCA) w projekcie ChemCycling®.

 

BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie zabezpieczeń powierzchni, żywienie i pielęgnacja oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2022 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 87,3 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2023