20 września 2023
Media

BASF Polska wśród firm nagrodzonych przez Prezydenta Wrocławia za Społeczną Odpowiedzialność Biznesu podczas XXXII Gali Forum Ekonomicznego w Karpaczu

  • BASF Polska otrzymała nagrodę za zaangażowanie się we współpracę ze środowiskiem naukowym i rozwój kultury równości we Wrocławiu
  • Od dwóch lat, w czasie uroczystej gali na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezydent Wrocławia nagradza przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.

7 września 2023 r, na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Prezydent Wrocławia przyznał nagrody: Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Trzy przedsiębiorstwa zostały wyróżnione za swoje podejście do działalności gospodarczej, które nie skupia się tylko na osiąganiu zysków, ale zakłada także działania prospołeczne.

BASF Polska otrzymała wyróżnienie m.in. za wieloletnią współpracę z uczelniami wyższymi w tym z Politechniką Wrocławską, a także za kampanię społeczną „Chemia jest Kobietą”, która od ponad 3 lat ma na celu łamanie stereotypów nt. kobiet w branży chemicznej.

„Jestem dumna z firm, które są dobrymi pracodawcami, tworzą innowacyjne produkty, ale także potrafią się dzielić. Zauważają lokalne społeczności i ich potrzeby. BASF - tegoroczny laureat Nagrody Prezydenta Wrocławia - jest wyjątkowym przykładem. W swoich działaniach CSR stawia na edukację, czyli najważniejszy i podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego. Współpraca z koncernem i obcowanie z jego kulturą organizacyjną to duża przyjemność. Tym bardziej cieszymy się, że obecność BASF w naszej aglomeracji powiększa się o nowe biuro BASF Environmental Catalyst and Metal Solution we Wrocławiu”, Magdalena Okulowska, Prezes Zarządu ARAW S.A.

Nagrodę w imieniu BASF Polska odebrały: Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska, oraz Anna Tarasewicz, Regional Head of HR EMEA & Board Member, BASF Catalysts Polska.

W naszych inicjatywach z obszaru społecznej odpowiedzialności skupiamy się na edukacji, ponieważ wiemy, jak istotna jest synergia nauki i biznesu w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości. Z kolei działania z zakresu Diverity& Inclusion, jak kampania społeczna Chemia jest Kobietą, to przykład inicjatywy wspierającej różnorodność i łamiącej stereotypy nie tylko w miejscu pracy, ale w ogóle w branży chemicznej błędnie postrzeganej jako mało kobiecej”, Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska.

„Społeczna odpowiedzialność i wrażliwość są częścią naszego DNA. W naszych codziennych działaniach staramy się balansować sukces ekonomiczny z pozytywnym wpływem na otoczenie szczególnie uwzględniając środowisko naturalne oraz lokalną społeczność. Wszystko w myśl zasady tu żyjemy, tu pracujemy, tu pomagamy. Często są to inicjatywy oddolne, inspirowane przez naszych pracowników, które następnie jako jedna wielka drużyna BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions wspólnie realizujemy”, Anna Tarasewicz Regional Head of HR EMEA & Board Member, BASF Catalysts Polska.

Synergia nauki i biznesu

BASF angażuje się w aktywności, które mają na celu popularyzację chemii i możliwości jakie stwarza ta nauka dla zrównoważonej przyszłości. W ramach projektów edukacyjnych współpracuje z uczelniami wyższymi i jest to obszar, który z każdym rokiem jest rozwijany. Na początku b.r. została podpisana umowa z Politechniką Śląską, a celem tej współpracy jest m.in rozpoczęcie dialogu w celu identyfikowania tematów badawczo-rozwojowych interesujących zarówno dla BASF jak i Uczelni.

Połączenie nauki i biznesu, wymiana doświadczeń czy projekty R&D, to konieczne działania z punktu widzenia firmy z branży chemicznej dla tworzenia innowacji, tak potrzebnych w zrównoważonym rozwoju. „Zarządzanie biznesem technologicznym” to cykl wykładów prowadzonych przez ekspertów BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wiedzy i informacji z różnych dziedzin. Od kilku lat co semestr do programu zapisuje się kilkadziesiąt osób, które na wykładach mają szansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży chemicznej od wewnątrz.

BASF Polska od ponad 12 lat jest także partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik, w którym dzieci i młodzież odkrywają tajniki chemii. W kreatywnym i profesjonalnie wyposażonym laboratorium, uczniowie pod okiem kompetentnych opiekunów mogą samodzielnie wykonywać ciekawe doświadczenia chemiczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Pracownicy wspólnie z Centrum rozwijają program laboratorium tak, by eksperymenty były merytoryczne i ciekawe.

Nauka dla innowacji

W celu pogłębiania kooperacji z uczelniami oraz zachęcenia młodych naukowców do poszukiwania rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości, powstał pomysł stworzenia konkursu skierowanego do studentów. 30 listopada 2021r. ta inicjatywa: „Drive Innovation: Przyszłość Zrównoważonego Transportu”, została oficjalnie ogłoszona, a nabór na zgłoszenia konkursowe został otwarty.

Aby zakwalifikować się do finału, studenci mieli za zadanie zaproponować rozwiązanie dla jednego ze współczesnych wyzwań branży motoryzacyjnej i transportowej. Zagadnienia dotyczyły ograniczania emisji, wydajności energetycznej, cyrkularności w transporcie oraz bezpieczeństwa pojazdów. W swoim rozwiązaniu studenci mogli korzystać z produktów BASF z takich obszarów jak tworzywa sztuczne, lakiery samochodowe, baterie do środków transportu, infrastruktura transportowa, płyny eksploatacyjne i paliwa oraz katalizatory. Zespoły walczyły o nagrody pieniężne i wycieczkę do centrali BASF w Ludwigshafen.

 

Otwartość na różnorodność

W 2020 roku BASF Polska podpisała Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tym samym wyrażając swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników.

Temat różnorodności jest poruszany także w kampanii społecznej BASF Polska: „Chemia jest Kobietą”, która symbolicznie została zainaugurowana 8 marca 2021 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ten sposób firma walczy ze stereotypami związanymi m.in. z postrzeganiem branży chemicznej jako mało „kobiecej”. Pokazane w I edycji kampanii bohaterki i poruszane tematy obalają mit branży chemicznej jako tej dedykowanej wyłącznie mężczyznom, a także pokazują różnorodne ścieżki kariery dla kobiet w tej branży. Bo mitem jest, że kobieta w chemii to ta pracująca wyłącznie w laboratorium. W 2 edycji tej inicjatywy były przedstawione natomiast panie, które dążąc do osiągnięcia sukcesu zawodowego zdecydowały się podjąć kroki, zmieniające o sto osiemdziesiąt stopni, zarówno ich życie, jak i życie ich bliskich. Wykazując się ogromną determinacją, przyjęły propozycję pracy poza krajem, w którym mieszkały dotychczas. Wynikiem 3 edycji był raport przygotowany przez Kantar Polska z inicjatywy BASF Polska i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; „Kobiety w branży chemicznej”.

W tym roku BASF Polska prowadzi już 4 odsłonę inicjatywy „Chemia jest Kobietą”, tym razem ze studentkami i jeszcze młodszą grupą: dziewczynkami. Zadajemy sobie pytanie dlaczego studentki po studiach chemicznych nadal rzadko decydują się na pracę w biznesie, a w 2 części kampanii poruszymy temat stereotypów wśród dziewczynek, które pojawiają się już w najmłodszych latach ich edukacji.

Więcej o kampanii Chemia jest Kobietą: www.chemiajestkobieta.pl

 

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 750 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2022 rok wyniosła 1 507 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl

 

 

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 20 września 2023