26 listopada 2023
Media

BASF Polska laureatem w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązania GOZ

  • Firma otrzymała nagrodę główną w kategorii „Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym” za rozwiązanie pt. „Zamykanie obiegu tworzyw sztucznych w procesie recyklingu chemicznego – współpraca w całym łańcuchu wartości”.
  • Wygraną nagrodę w konkursie – 50,000 PLN firma zdecydowała się przekazać na Fundację KOSMOS dla Dziewczynek

21 listopada w Warszawie odbyła się oficjalna gala, podczas której wręczono nagrody w nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyłoniono aż 24  rozwiązania z obszaru Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Są to różnorodne produkty i modele biznesowe, które dowodzą, że osiągnięcie efektów środowiskowych, a zarazem korzyści ekonomicznych możliwe jest w niemal każdej branży, niezależnie od wielkości firmy.

W ramach konkursu wyłoniono najlepsze rozwiązania, które realizują ideę zamknięcia pętli materiałowych w swoim łańcuchu dostaw, zagospodarowują odpady w procesie produkcji nowych produktów, tworząc jednocześnie wartość dodaną.

W kategorii „Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym” złożone zostały 44 wnioski. Nagrodę główną i 50,000 PLN otrzymała BASF POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie pt. „Zamykanie obiegu tworzyw sztucznych w procesie recyklingu chemicznego – współpraca w całym łańcuchu wartości”. Całą sumę BASF Polska przekaże na Fundację KOSMOS dla Dziewczynek.

„Recykling chemiczny jest jednym z kluczowych aspektów w kontekście rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zniwelowania ilości odpadów. W ramach projektu ChemCycling® staramy się nawiązywać współpracę z lokalnymi firmami, organizacjami czy organami administracyjnymi, promując w ten sposób idee zrównoważonego rozwoju w Polsce. Działania związane z projektem zwiększają świadomość konsumentów na temat gospodarki odpadami i recyklingu, przyczyniając się również do pozytywnych zmian ich nawyków i postaw konsumenckich. Jesteśmy niezwykle dumni, iż nasze zaangażowanie w transformację do gospodarki cyrkularnej spotkało się z uznaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i motywuje nas to do podjęcia dalszych prac w tym temacie”, Rafał Zaremba, Regional Sales Manager – Polyamide & Precursors EMEA.

Opis nagrodzonego rozwiązania - Chemcycling™

Pod koniec 2020 roku firma BASF ogłosiła Program Gospodarki Obiegu Zamkniętego, który opiera się na trzech strategicznych filarach: cyrkularnej bazie surowcowej, nowych cyklach materiałowych oraz tworzeniu nowych modeli biznesowych. Jednym z projektów realizujących wspomniany program GOZ jest ChemCycling™. Rozwijany jest on globalnie jako technologia komplementarna do obecnie powszechnych technologii recyklingu jak recykling mechaniczny ponieważ pozwala na recykling odpadów z tworzyw sztucznych, nie nadających się do przetworzenia innymi metodami. Odpady w procesie pirolizy przetwarzane są na olej pirolityczny, który następnie staje się surowcem do produkcji nowych materiałów np. tworzyw sztucznych, czy innych grup produktowych. Projekt ten rozwijany jest w modelu partnerstw zewnętrznych, a strumienie odpadowe, które wchodzą w spektrum projektu, to zmieszane odpady tworzywowe oraz zużyte opony. Projekt pozwala na realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego, a także na dywersyfikację bazy surowcowej w kierunku pochodzącej z recyklingu. Ponadto przyczynia się do zwiększenia produktów cyrkularnych w portfolio firmy BASF oraz jej klientów.

Projekt ChemCycling™ realizuje również założenia trzech z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – 9,12 i 13:

Cel nr 9: „Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność”. ChemCycling™ wykorzystuje technologię przyjazną dla środowiska, ponadto zwiększa efektywność wykorzystania zasobów, rozwijając zrównoważony przemysł i zmniejszając emisję CO2 na jednostkę (cel 9.4).

Cel nr 12: „Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”. ChemCycling™ wspiera efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez zastępowanie surowców kopalnych materiałami pochodzącymi z recyklingu (Cel 12.2). ChemCycling™ poprawia przyjazną dla środowiska gospodarkę odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu poszerzając dostępne technologie m.in. stosując podejście komplementarne do recyklingu mechanicznego(Cel 12.4).

Cel nr 13: „Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.” ChemCycling™ pomaga zmniejszyć emisję CO2 poprzez unikanie spalania odpadów pokonsumenckich (Cel 13.2).

 

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 750 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2022 rok wyniosła 1 507 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 26 listopada 2023