Global Home
Produkty

Zależy nam na Twoim sukcesie

Segment chemikaliów koncentruje się na utrzymaniu i rozwijaniu produkcji BASF Verbund. Unikalny system wysoko zintegrowanej produkcji w zakładach BASF Verbund oferuje znaczące korzyści względem konkurencji. Głównymi czynnikami sukcesu w tym segmencie są: korzyści skali, doskonałość operacyjna i technologiczna, integracja i dostępność surowców, niezawodność logistyki i jej niskie koszty utrzymania, a także ograniczenie stopnia skomplikowania.