Zmiana dla klimatu

Jazda w obiegu zamkniętym na korzyść klimatu

Większość osób przyjmuje, że pojazdy elektryczne to przyszłość motoryzacji. Ale my idziemy dalej — chcemy domknąć pętlę zrównoważonego rozwoju pojazdów elektrycznych (Electric Vehicles, EV). Oznacza to recykling ich akumulatorów — ważny czynnik w redukcji ogólnego śladu węglowego pojazdów elektrycznych. Nasz nowy zakład w Schwarzheide w Niemczech to osiągnie. To ważny kamień milowy na drodze ku ochronie klimatu.

A close-up shot of the internals of an EV battery, showing orange wires connecting and conducting electricity across a series of different metal plates.

Inspiracja: nasza miłość do pojazdów elektrycznych

Naprawdę kochamy pojazdy elektryczne — jak być może już słyszeliście. Dlatego chcemy, aby były naprawdę zrównoważone środowiskowo. Wkładamy więc dużo pracy nad ulepszeniem wysokowydajnych akumulatorów, które je zasilają. Opracowujemy nowe, aktywne materiały katodowe, ważne elementy tych akumulatorów litowo-jonowych, aby uczynić je bezpieczniejszymi, skrócić czas ładowania i zwiększyć zasięg jazdy. To dobra wiadomość dla przyszłości pojazdów elektrycznych. Ponadto umożliwiamy recykling akumulatorów — zwłaszcza znajdujących się w nich cennych metali, dzięki czemu można ich używać więcej niż raz. To ważne, ponieważ maksymalne wykorzystanie naszych zasobów jest kluczowym krokiem w kierunku ochrony planety.

 

25% redukcji

Wpływ na ślad CO2 metali z akumulatorów do samochodów  
elektrycznych przetwarzanych przez BASF

Wyzwanie: co dzieje się ze starymi akumulatorami?

Zamiast spalania paliwa silniki pojazdów elektrycznych zasilane sąenergią elektryczną. Fakt, że pojazdy elektryczne są zasilane energią elektryczną oznacza, że nie ma emisji spalin. To dobre zarówno dla klimatu, jak i dla naszych płuc. Ale eksperci twierdzą, że do 2030 roku na drogach może być ponad 230 milionów pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że akumulatory w tych pojazdach elektrycznych są wykonane z cennychmetali (takich jak lit,nikiel, kobalt i mangan), co się stanie z nimi po zakończeniu ich eksploatacji?

A group of three people, two men and one women, is chatting casually and drinking coffee, while their EV is charging at a charging station. In the backdrop, one can see green hills and some windmills.

Czystsze, bardziej ekologiczne i bardziej zrównoważone pojazdy elektryczne podbiły serca na całej planecie. I nasze również.

Zamykanie pętli: recykling akumulatorów wycofanych z eksploatacji

Odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych Ziemi jest częścią naszej szerszej reakcji na kryzys klimatyczny. Dlatego ważne jest, abyśmy znaleźli skuteczne sposoby recyklingu akumulatorów do pojazdów elektrycznych po zakończeniu ich okresu eksploatacji — zwłaszcza metali wewnątrz materiałów akumulatorowych. To właśnie mamy na myśli, mówiąc o „domykaniu pętli” i „gospodarce o obiegu zamkniętym”. Jeśli cenne części akumulatora pojazdów elektrycznych można poddać recyklingowi (i założyć, że jest on naładowany odnawialnie pozyskiwaną energią elektryczną), cały proces może tworzyć zrównoważony krąg.

Two scientists, one female and one male, wearing white lab coats in a laboratory researching new ways to recycle metals from EV batteries.

Naukowcy z BASF opracowują nowy proces chemiczny recyklingu litu o wysokiej czystości z akumulatorów EV.

Droga naprzód: najnowocześniejsze zakłady recyklingu

Ostatnia część koła zrównoważonego rozwoju będzie miała postać fabryk, takich jak te, które budujemy w Schwarzheide w Niemczech. Będzie to uzupełnieniem naszej obecnej spółki joint venture w Chinach i naszej globalnej sieci partnerów w zakresie recyklingu akumulatorów. „Jest to kolejny krok na drodze do dalszego zwiększenia naszego wpływu na recykling akumulatorów do pojazdów elektrycznych” — mówi dr Matthias Dohrn, starszy wiceprezes ds. metali nieszlachetnych i recyklingu akumulatorów. „Wspólnie z naszymi zespołami badawczymi umożliwi to szybkie i skuteczne skalowanie technologii recyklingu akumulatorów w ramach łańcucha wartości materiałów akumulatorowych w zamkniętej pętli”. Budowa prototypowego zakładu jest już w toku, a uruchomienie planowane na rok 2023. Do połowy dekady spodziewamy się zbudować komercyjny zakład recyklingu akumulatorów w oparciu o wnioski z prototypowego zakładu.

 

Ponad 10%

Ilość niklu, jaką BASF spodziewa się pozyskania z recyklingu w 2026 r.

A computer-generated image of BASF’s planned prototype battery recycling plant being built at Schwarzheide showing solar panels and wind turbines alongside a large white factory building. It will be a major step towards closing the EV sustainability loop.
Kolejny krok na drodze do dalszego zwiększenia naszego wpływu na recykling akumulatorów do pojazdów elektrycznych
Image of Matthias Dorhrn

Dr Matthias Dohrn

starszy wiceprezes ds. metali nieszlachetnych i recyklingu akumulatorów

Przyszłość: domknięcie pętli

Takie liczby pokazują, że idziemy o krok dalej w kwestii recyklingu materiałów akumulatorowych pojazdów elektrycznych. Nie tylko dlatego, że kochamy pojazdy elektryczne — ale dlatego, że wiemy, że mają one do odegrania kluczową rolę w reakcji świata na kryzys klimatyczny. Pojazdy bezemisyjne, w pełni zasilaneakumulatorami, które można poddać recyklingowi i które są naładowane elektrycznością wytwarzaną w sposób zrównoważony... to właśnie nazywamy domknięciem pętli. 

Dowiedz się więcej o naszych projektach z zakresu e-mobilności: