Podstawowe tematy

Miasta posiadające wodoprzepuszczalną nawierzchnię

W miastach na całym świecie przywiązuje się coraz większą wagę do racjonalnej gospodarki wodnej. Elastopave® to rozwiązanie umożliwiające przenikanie wody deszczowej do gruntu i zasilanie przez nią warstw wodonośnych.

Wykorzystując technologię łączenia odpowiednich mieszanek kruszywa przy użyciu spoiwa poliuretanowego, Elastopave® tworzy wytrzymałą wodo- i gazoprzepuszczalną nawierzchnię. Zastosowanie odpowiedniej mieszanki wyselekcjonowanych kruszyw pozwala uzyskać nawierzchnię charakteryzującą się dużym udziałem połączonych ze sobą, wolnych przestrzeni, a co za tym idzie, dużą porowatością umożliwiającą skuteczne przenikanie wody deszczowej do gruntu i zasilanie przez nią warstw wodonośnych na terenach o odpowiednio chłonnym podłożu. Elastopave® to produkt bardzo łatwy do przetwarzania, który doskonale wtapia się w otoczenie dzięki możliwości zastosowania dowolnego rodzaju kruszywa, a jednocześnie pozwala uniknąć opłat za odprowadzenie wód opadowych z powierzchni o zmniejszonej naturalnej retencji. Ma zalety konstrukcyjne, walory estetyczne, dużą trwałość, a przy tym jest przyjazny dla środowiska.

smart_cities_Infrastructure_Elastopave.jpg
smart_cities_Infrastructure_Elastopave2.jpg