TOP
Polska
Core Topics

Biodegradowalne tworzywo sztuczne

ecovio®, biodegradowalne tworzywo sztuczne, umożliwia zamknięcie cyklu życia produktów

Optymalne użytkowanie produktów na wszystkich etapach ich cyklu życiowego, a następnie wykorzystanie pozostałych po nich odpadów jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym – oto jak biopolimer ecovio® przyczynia się do wprowadzenia w praktyce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. ecovio® pozwala chronić zasoby, umożliwiając zmniejszenie ilości odpadów, a nawet ich całkowite wyeliminowanie. Wyjątkowa zaleta ? ecovio® jest certyfikowanym tworzywem kompostowalnym uzyskiwanym częściowo z surowców pochodzenia biologicznego.Z ecovio® powstają organiczne worki na śmieci, a także torby na zakupy, które można użyć dwa razy : najpierw do spakowania zakupów, a potem do wyrzucenia odpadów organicznych.

Tworzywo to jest również stosowane do wyrobu kapsułek do ekspresów do kawy oraz folii do pakowania owoców i warzyw, a także do powlekania jednorazowych papierowych naczyń oraz styropianowych pojemników używanych do bezpiecznego transportu ryb i owoców morza. Takie rozwiązanie umożliwia wspólne gromadzenie i odzysk opakowań i odpadów organicznych: w miejskich kompostowniach z biodegradowalnych produktów wykonanych z ecovio® powstaje wysokiej jakości kompost, woda oraz CO2– i to po zaledwie 12 tygodniach.