Podstawowe tematy

Materiały odporne na wpływ klęsk żywiołowych

Nasze rozwiązania budowlane charakteryzują się wysoką wytrzymałością i pozwalają zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe ludności w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zniszczenia infrastruktury będące następstwem klęsk żywiołowych mają długotrwały wpływ na jakość życia ludzi. Opracowane przez nas rozwiązania budowlane odporne na oddziaływanie klęsk żywiołowych pozwalają złagodzić skutki kataklizmów poprzez ochronę obszarów zabudowanych, a co za tym idzie, ułatwienie działań mających na celu przywrócenie dotkniętych rejonów do stanu sprzed kataklizmu. Nasze produkty mogą zostać użyte do budowy nowych lub wzmocnienia istniejących konstrukcji w celu zwiększenia wytrzymałości mieszkań i budynków, krajobrazów i kluczowych elementów infrastruktury brzegowej, zapewnienia ochrony wykraczającej poza wymagania sektora ubezpieczeń, energetyki i budownictwa oraz zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych ludności.