Podstawowe tematy

Utrzymanie kolei szybkobieżnych

Życie w mieście toczy się w zawrotnym tempie, a nasze rozwiązania zapewniają mieszkańcom miast szybką i bezpieczną komunikację.

Aktualne wymagania w zakresie sprawności transportu wymuszają zwiększenie prędkości i punktualności kursowania pociągów w celu zoptymalizowania przewozu towarów i ruchu pasażerskiego. Nasze rozwiązania pozwalają pokonać trudności związane z zanieczyszczeniem hałasem oraz komfortem i bezpieczeństwem podróżowania. Elastocoat® to membrana hydroizolacyjna stworzona w celu zapewnienia ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych, korozją i ścieraniem.

smart_cities_Moving_Forward_Rail.jpg
smart_cities_Moving_Forward_Rail2.jpg

Dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i rozprzestrzenianie się rozdarcia oraz odporności na zużycie ścierne pozwala ustabilizować szyny kolejowe, chroniąc je przez drganiami oraz intensywnymi opadami – i zwiększając tym samym bezpieczeństwo taboru kolejowego podczas eksploatacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na regularne prace konserwacyjne. Natomiast ElastoTrack®, płynny klej bezrozpuszczalnikowy, stabilizuje tłuczeń stanowiący podsypkę na torach kolejowych, a jednocześnie pochłania energię przekazywaną od kół pociągu na podsypkę i podtorze, redukując poziom drgań wewnątrz pociągu.