Podstawowe tematy

Poprawa jakości powietrza w nowych samochodach

Kiedy mówimy o jakości powietrza, mamy zwykle na myśli powietrze na zewnątrz budynków. Jednak ochrona jakości powietrza, którym oddychamy we wnętrzach, a zwłaszcza w miejscach o ograniczonej przestrzeni, jest nie mniej ważna.

Spędzamy coraz więcej czasu w naszych pojazdach, co oznacza, że jakość powietrza w ich wnętrzu może mieć istotny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu są szczególnie szkodliwe dla kierowców i pasażerów przebywających w niewielkiej, zamkniętej przestrzeni wewnątrz pojazdu. Z myślą o nich opracowaliśmy nowe, niskoemisyjne rozwiązania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza wewnątrz pojazdów. Te ekonomiczne innowacje spełniają najsurowsze wymagania określone w przepisach dotyczących ograniczenia emisji, dzięki czemu każdy z nas może teraz bez obaw o szkodliwy wpływ na środowisko spędzać więcej czasu, podziwiając z okien samochodu malownicze krajobrazy.

The RN30’s interior features innovative materials contributing
smart_cities_Moving_Forward_LowVOC2.jpg