Podstawowe tematy

Lepiej chronione wybrzeża

Skuteczna ochrona wybrzeży przed skutkami wzrostu poziomu mórz i oceanów, huraganowym wiatrem, przybojem, pływami i sztormami wymaga kreatywnych rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zamiast budować coraz to wyższe falochrony i umocnienia opracowaliśmy alternatywne rozwiązanie oparte o wykorzystanie inteligentnego poliuretanu. Elastocoast® to dwuskładnikowe tworzywo, które spaja umocnienia brzegowe z narzutu kamiennego, zabezpieczając infrastrukturę brzegową i sąsiadujące z nią siedliska. Porowata struktura tworzywa pochłania energię wzburzonych mas wody, aktywnie chroniąc ekosystem. Elastocoast® zapewnia idealną równowagę pomiędzy trwałością, kosztem oraz oddziaływaniem na środowisko i może być stosowany w kontakcie zarówno ze słodką, jak i ze słoną wodą. Jego skuteczność potwierdzają liczne projekty w zakresie ochrony wybrzeża.

smart_cities_Stronger_Cities_Elastocoast.jpg
smart_cities_Stronger_Cities_Elastocoast2.jpg