Podstawowe tematy

Rewolucyjne siodełko

Dzięki nowatorskim materiałom oraz rewolucyjnej konstrukcji siodełko rowerowe zyskało całkiem nową jakość. Ergonomia, komfort i dynamika nabrały nowego znaczenia.

Technologia produkcji siodełek rowerowych nie uległa większym zmianom od lat 60. XX wieku. Większość modeli ma standardową budowę: szyny, skorupa, wyściółka i powłoka. Wadą tej konstrukcji jest to, że skorupa siodełka pełni podwójną funkcję: utrzymuje ciężar ciała rowerzysty, a jednocześnie podtrzymuje wyściółkę. Z tego powodu skorupa siodełka jest sztywna, co niekorzystnie wpływa na komfort użytkownika.

smart_cities_Moving_Forward_Bike.jpg
Silhouette of a man on mountain-bike during sunset.

A skoro mowa o komforcie, opracowanie rewolucyjnej technologii TwinShell z ergonomicznym rdzeniem pozwoliło wyodrębnić te dwie funkcje siodełka dzięki konstrukcji złożonej z warstw poruszających się niezależnie od siebie za sprawą amortyzatora z wysokojakościowego elastomeru Infinergy®– spienionego termoplastycznego poliuretanu(E - TPU) opracowanego przez BASF.Dolna, wspierająca część skorupy utrzymuje ciężar ciała rowerzysty, natomiast górna, giętka część podtrzymuje wyściółkę. Taka konstrukcja nie tylko zwiększa komfort, ale także umożliwia nowy, ergonomiczny sposób pedałowania.Dzięki oddzieleniu skorupy siedziska od skorupy wspierającej ciężar ciała rowerzysty, siodełko porusza się we wszystkich kierunkach, dostosowując się do naturalnych ruchów ciała podczas pedałowania.Do zalet takiego rozwiązania zalicza się między innymi stały, optymalny rozkład nacisku na kości obciążone podczas siedzenia, większa efektywność pedałowania, rewelacyjna amortyzacja wstrząsów oraz niedostępna dotychczas dla rowerzystów, aktywna ochrona kręgosłupa. Dzięki tysiącom lekkich i niezwykle sprężystych komórek spienionego poliuretanu to innowacyjne tworzywo wyznacza nowe standardy pod względem zdolności tłumienia drgań i amortyzacji.Wysoka elastyczność zapewnia optymalne zmniejszenie nacisku wywieranego na siedzenie.Po ustąpieniu bodźca powodującego nacisk, spienione tworzywo powraca do swojego początkowego kształtu.Ta właściwość utrzymuje się nawet w warunkach intensywnego użytkowania.