Global Home
CSR

Współpraca z uczelniami i szkołami

BASF Polska aktywnie wspiera polską naukę. Pokazujemy młodym ludziom, że chemia i biznes mogą mieć ze sobą wiele wspólnego. 
 

Edukacja jest głównym elementem strategii CSR w BASF Polska. W ciągu ostatniej dekady w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik, którego jesteśmy wyłącznym partnerem zrealizowano ponad 5000 zajęć, w których uczestniczyło ponad 70 000 osób, natomiast w zajęciach, które współorganizowaliśmy na uczelniach wyższych, pojawiło się niemal 2000 studentów. Jako największej firmie chemicznej na świecie, zależy nam na tym by pokazywać młodym ludziom, jakie ścieżki zawodowe mogą wybrać po ukończeniu nauki.

Wspieramy kształcenie zawodowe

Wspieramy naukę już na etapie szkoły podstawowej. Z myślą o uczniach klas ósmych powstała Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit, gdzie można kształcić się w kierunku lakiernika, blacharza, elektromechanika lub mechanika samochodowego. Młodzi ludzie, którzy pasjonują się motoryzacją mają okazję  zapoznać się tam z realiami branży, gdyż szkolenie odbywa się w formie pracy, na podstawie umowy, która gwarantuje wynagrodzenie i odprowadzanie wszystkich niezbędnych składek przez pracodawcę. Z inicjatywy BASF Polska i Zespołu Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej, powstała także klasa: monter- mechatronik. W ramach zajęć praktycznych, uczniowie zdobywali doświadczenie w zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej. Edukacja kończyła się certyfikacją polską oraz niemiecką. 

Projekt „Zarządzanie Biznesem Technologicznym”

Nasi specjaliści regularnie prowadzą liczne wykłady oraz seminaria by podzielić się swoim doświadczeniem ze studentami.  Na przełomie 2015 i 2016 roku BASF Polska wspólnie z Politechniką Warszawską, ruszyła z projektem „Zarządzanie Biznesem Technologicznym”. To cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF Polska na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wiedzy i informacji z różnych dziedzin, takich jak chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, komunikacja i zrównoważony rozwój. Od kilku lat co semestr do programu zapisuje się kilkudziesięciu studentów. Na wykładach mają oni szansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży chemicznej od wewnątrz. Łącznie we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 350 osób. 


Obecność na uczelniach
Wspólnie z Politechniką Warszawską, BASF Polska organizowała również coroczne spotkania w ramach zajęć takich jak: Seminaria z Przemysłem, Techniki Menedżerskie, Przemysł Chemiczny w Polsce i na Świecie. Regularnie także specjaliści BASF prowadzą wykłady i seminaria na Politechnice Śląskiej.

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym BASF Polska prowadzi także wspólne prace dyplomowe na stopień inżyniera, magistra i magistra inżyniera. Poza tym firma na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, np. w kwestii oceny merytorycznej studentów będących słuchaczami studiów doktoranckich. W przypadku Politechniki Warszawskiej wspieramy merytorycznie i materiałowo prowadzących ćwiczenia dla studentów technologii i biotechnologii w ramach laboratorium technologii kosmetycznej. Specjaliści BASF Polska także wspierają merytorycznie, materiałami do prac naukowych studentów Politechniki Krakowskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnikę Poznańską. Dodatkowo regularnie zasiadają w jury konkursów organizowanych przez Politechnikę Krakowską. Dzięki Akademii BASF, którą współorganizowaliśmy studenci Politechniki Wrocławskiej mieli okazję uczestnictwa w spotkaniach, pozwalających na przygotowanie się do wyzwań w przyszłej pracy. 

Agro Ambasadorzy

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi firma BASF Polska stworzyła także projekt Agro Ambasadorzy BASF, pierwszy w Polsce program ambasadorski skierowany do studentów uczelni rolniczych. Celem programu jest szerzenie wiedzy o innowacjach, bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin i zrównoważonym rolnictwie. Program był prowadzony na czterech uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.