Kim jesteśmy

Chemia umożliwia recykling odpadów plastikowych

Odpady plastikowe, w szczególności tworzywa sztuczne zanieczyszczające morza, są postrzegane jako jedno z głównych wyzwań w skali światowej. Z jednej strony nasila się presja regulacyjna w związku z kwotami i zdolnością do recyklingu, z drugiej zaś nasi odbiorcy zdecydowanie dążą do uzyskania w swoich ofertach coraz większego udziału materiałów pochodzących z recyklingu. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga innowacji i wspólnych wysiłków w skali światowej i w całym łańcuchu wartości.

chemcycling 1.png

Na czym polega Chemcycling?

Firma BASF podjęła wyzwanie i opracowała projekt recyklingu chemicznego: Chemcycling. W procesach termochemicznych odpady plastikowe są rozkładane na oleje lub produkty gazowe, które wykorzystuje się następnie jako surowce w przemyśle chemicznym. Mogą one zastąpić surowce kopalne w ramach koncepcji Verbund i posłużyć do wytwarzania nowych produktów, szczególnie tworzyw sztucznych. Dzięki zewnętrznie certyfikowanemu systemowi możemy do każdego produktu dodawać część surowca pochodzącego z odzysku.

Jakie są zalety recyklingu chemicznego?

Recykling chemiczny umożliwia przetwarzanie odpadów, dla których nie wprowadzono jeszcze odpowiednich rozwiązań; recykling mechaniczny jest odpowiedni w przypadku recyklingu czystych materiałów, które są dostępne dzięki selektywnemu gromadzeniu znacznych ilości odpadów. Jednak nasze odpady to również produkty różnych tworzyw sztucznych połączonych ze sobą w celu optymalizacji parametrów, tworzywa z pozostałościami innych substancji (np. resztki żywności na opakowaniach) i tworzywa, których segregowanie w celu recyklingu jest nieekonomiczne. Recykling chemiczny może być sposobem na przetwarzanie tych materiałów, a tym samym usunięcie ich ze spalarni i wysypisk śmieci, dokąd obecnie są kierowane. Chemcycling stanowi atrakcyjną możliwość biznesową zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów, ponieważ wytworzone produkty są takiej samej jakości, jak produkty pochodzące z surowców kopalnych.

Czy recykling chemiczny jest przyjazny dla środowiska?

Koniec cyklu życia produktu z tworzyw sztucznych wymaga wyboru rozwiązania najbardziej efektywnego ekologicznie. Recykling chemiczny umożliwia przetwarzanie tworzyw zmieszanych, wielowarstwowych lub innych produktów złożonych, jest uzupełnieniem recyklingu mechanicznego i może okazać się rozwiązaniem bardziej zrównoważonym niż spalanie lub składowanie na wysypisku śmieci. Dzięki analizie cyklu życia możemy zadbać o to, by nasze innowacyjne podejście było korzystne dla środowiska.

W fazie pilotażowej firma BASF przedstawiła klientom pierwsze prototypy. Znalazły się wśród nich opakowanie sera mozarella, przezroczyste elementy lodówki oraz szczelne pojemniki do szczególnych zastosowań.

The Chemcycling project