Kim jesteśmy

Chemia zapewnia wystarczające zasoby zdrowej żywności i wody

W 2050 roku Ziemia będzie miała blisko dziesięć miliardów mieszkańców. Choć populacja świata i jej potrzeby stale rosną, zasoby planety są ograniczone. Według przewidywań Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), aby wyżywić świat, ludzkość będzie musiała do 2050 roku zwiększyć produkcję żywności nawet o 70%.

photo 1.jpeg

Żywność to życie

Zapewnienie pożywienia rosnącej populacji świata to największe wyzwanie, przed jakim stoi rolnictwo. Aby mu sprostać, rolnicy muszą mieć do dyspozycji nowe technologie i rozwiązania.

Zarówno teraz, jak i w przyszłych latach, każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko muszą mieć dostęp do zdrowej, pełnowartościowej żywności. To niezbędny element jakości życia każdej osoby. Aby zapewnić rolnictwu możliwość zaspokojenia zapotrzebowania na żywność dzisiaj i w przyszłości oraz sprawić, by spełniało ono potrzeby przyszłych pokoleń, musimy w pełni wykorzystać światowy potencjał wiedzy.

Współdziałanie na rzecz pokonywania wyzwań i znajdowania nowych rozwiązań to jeden z największych atutów BASF i coś, co robimy dla rolnictwa już od ponad 100 lat. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z rolnikami i ekspertami w dziedzinie rolnictwa w każdym regionie na Ziemi. Nasz personel nieustannie zapoznaje się z potrzebami w zakresie metod optymalizacji produkcji rolnej, zwiększania wydajności gospodarstw i poprawy jakości życia rozrastającej się populacji świata.

Firma BASF to solidny, posiadający długą tradycję partner rolników. Naszym celem jest wspomaganie ich obecnego i przyszłego dobrobytu poprzez dostarczanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań.

photo 2.jpeg

Innowacyjność na rzecz wydajnego rolnictwa

Dobre i wysokowartościowe zbiory to dla rolników niezbędny warunek udanego sezonu. Nasze produkty pomagają im osiągnąć ten cel.

BASF należy do światowej czołówki firm badawczych z branży środków ochrony roślin. Każdego roku inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami i rozwiązaniami, które pozwolą odnosić sukcesy rolnikom. Nowoczesne środki grzybobójcze, chwastobójcze i owadobójcze, zaprawy nasienne i produkty do zwalczania szkodników to kluczowy obszar działalności naszego działu Crop Protection. Zapewniamy również produkty i rozwiązania z zakresu biologicznej ochrony roślin służące poprawie ich zdrowotności, a także innowacje ulepszające gospodarkę składnikami odżywczymi gleb. Pomagamy rolnikom chronić zbiory przed chorobami roślin, chwastami, owadami i gryzoniami, a także ograniczać straty azotu przy stosowaniu nawozów.

Od ponad 100 lat BASF z zaangażowaniem wspiera rolników, zapewniając im nowe technologie pozwalające na osiąganie w zrównoważony sposób wysokich plonów nawet z niewielkiego areału. Wiedząc, jak wiele pracy wymaga obszar zrównoważonego rolnictwa, będziemy pokonywać kolejne etapy razem – z rolnikami i dla nich. Jesteśmy bowiem przekonani, że rolnictwo to największe sprawa dla naszej planety.

photo 3.jpeg