Global Home
Kim jesteśmy

Drive Innovation – Rozwiązania dla Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs dla studentów i doktorantów

Znamy zwycięzców konkursu „Drive Innovation – Rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju” zorganizowanego przez BASF Polska

14 marca w warszawskiej siedzibie BASF Polska poznaliśmy zwycięzców drugiej edycji konkursu dla studentów i doktorantów „Drive Innovation – Rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju”.

Spośród 17 drużyn, do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekty dotyczyły biokatalizatorów, platformy edukacyjnej dla rolników, stabilizowanych probiotyków, wydajnych fotoogniw, wtyczki wykrywającej fałszywe informacje oraz systemu upraw z zastosowaniem dronów.

Jury nagrody główne i specjalne przyznało:

1 miejsce i 15 000 zł – zespół z Politechniki Poznańskiej z projektem stabilizowanych bakterii probiotycznych.

2 miejsce i 10 000 zł – zespół z Politechniki Śląskiej i Politechniki Poznańskiej z projektem dotyczącym biomateriałów dla zielonych technologii.

3 miejsce i 5 000 zł  - zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z projektem dotyczącym pół-precyzyjnego systemu upraw z wykorzystaniem dronów.

Nagroda specjalna trafiła do zespołu z Uniwersytetu Jagiellońskiego z projektem platformy edukacyjnej dla rolników.

Projekty oceniane były przez Jury w składzie: Katarzyna Jedynak Head of Sales Industrial Chemicals BASF Polska, Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager BASF Polska, dr hab. inż. prof. Andrzej Plichta z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Anna Chrobok z Politechniki Śląskiej, dr hab. prof. Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Ewa Mikos-Romanowicz, Business Development Manager z Siemens Polska.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom kolejnej edycji „Drive Innovation – Rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju” gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji innowacyjnych projektów wspierających zrównoważoną przyszłość.

DSC00999.JPG

Rusza II edycja Konkursu Drive Innovation – Rozwiązania dla Zrównoważonego Rozwoju

  • Chcesz mieć realny wpływ na przyszłość swoją i innych?
  • Twoje pomysły są innowacyjne?
  • Interesuje Cię zrównoważony rozwój?

Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu! W BASF Polska cenimy i nagradzamy nowe pomysły.

Stwórz zespół składający się z 2-5 osób i pokażcie nam swoje rozwiązanie!

Nagrody dla zespołu

  • I miejsce: 15 000 zł 

     

  • II miejsce: 10 000 zł

     

  • III miejsce: 5 000 zł

Na czym polega zadanie konkursowe?

Zaproponujcie rozwiązanie dla jednego (lub kilku) z wyzwań związanych z realizacją wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

DI SDGs - 1

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

W przedstawionym projekcie zachęcamy do inspirowania się produktami i technologiami z portfolio grupy BASF. Rozwiązanie powinno mieścić się w co najmniej jednym z następujących obszarów:

DI SDGs (1700 x 600 px) - 2

Jak wziąć udział w konkursie?

I etap

1. Zbierz zespół składający się z 2-5 osób i wybierzcie lidera swojego zespołu.

2. Uzyskajcie zgodę na udział w konkursie od swoich uczelni.

3. Zgłoście zespół poprzez wypełnienie formularz zgłoszeniowy

4. Jury konkursowe oceni zgłoszone projekty i wybierze 6 najlepszych, które przejdą do drugiego etapu.

II etap

1.    Prezentacja projektów konkursowych, wyłonienie laureatów.

Kontakt: drive-innovation@basf.com

Kim jest i jaka jest rola Lidera?

Lider, to członek zespołu, który w imieniu zespołu, zgłasza projekt. Jest także osobą, z którą w razie potrzeby będziemy się kontaktować.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia do konkursu?

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 17.12.2023 r. do 23:59.

Czy mogę zgłosić się do konkursu sam(a)?

Współpraca jest dla nas ważnym aspektem, dlatego zgłoszenia przyjmujemy od grup min. 2-osobowych. Więcej informacji w §2 pkt. 1 Regulaminu.

Czy zespoły mogą być międzywydziałowe i międzyuczelniane?

Tak, jednak każdy ze zgłaszanych uczestników musi dostarczyć zgodę ze swojej uczelni.

Czy konkurs dedykowany jest tylko dla studentów uczelni technicznych? 

Nie. Zachęcamy do zgłaszania się studentów wszystkich uczelni w Polsce.

W jakich obszarach powinien zawierać się zgłaszany projekt?

Obszary, w ramach których przyjmujemy zgłoszenia są wymienione w §3 pkt. 4 Regulaminu.

Jak zaawansowany musi być zgłaszany projekt?

Cenimy Waszą pomysłowość! Nie wymagamy, aby projekt był już rozwijany. Na ocenę projektu mają wpływ kryteria znajdujące się w §3 pkt. 10 Regulaminu.

Czy można edytować wysłany formularz zgłoszeniowy?

Nie. Po wysłaniu formularza nie będzie możliwości jego edycji. Zachęcamy do zapoznania się z Wzorem znajdującym się w zakładce Dokumenty – pozwoli to na przemyślane wypełnienie formularza.

Czy moje rozwiązanie musi uwzględniać produkty/rozwiązania z portfolio BASF?

Nie jest to konieczne, aby zgłosić projekt. Wykorzystanie produktu lub rozwiązania z portfolio BASF jest jednak dodatkowo punktowane. Więcej w §3 pkt. 3 oraz §3 pkt. 10 Regulaminu.

Patronami konkursu są: 

CNK_logo_black.jpg
PW jasne logo.PNG
politechnika_sl_logo.png

Patronat medialny:

kampus_logo_pasek_czarne_1.png