Global Home
Kim jesteśmy

Innowacje dla zrównoważonej przyszłości

Optymizm jest siłą napędową wszystkich ludzi. W BASF jest on dla nas codzienną motywacją do opracowywania rozwiązań mających sprostać największym wyzwaniom naszych czasów — abyśmy mogli lepiej chronić klimat, optymalnie wykorzystywać ograniczone zasoby i zaspokajać zapotrzebowanie na żywność, energię i czystą wodę dla gwałtownie rosnącej światowej populacji.

Innowacje              

Czym się zajmujemy

Jak to robimy 

Twórz innowacje z nami!

 

Bild_Video_optimistic.JPG

To dzięki innowacjom BASF jest wiodącą firmą chemiczną. Obecnie nasi klienci i całe społeczeństwo poszukują innowacyjnych rozwiązań bardziej, niż kiedykolwiek w przeszłości. Wszyscy potrzebujemy odpowiedzi na takie problemy jak zmiany klimatu, niedostatek zasobów czy zaśmiecenie mórz. Jako najbardziej innowacyjna firma chemiczna dostrzegamy tu naszą szczególną odpowiedzialność, ponieważ innowacje oparte na chemii mają kluczowe znaczenie dla znalezienia tych odpowiedzi.

   

Naszym programem zarządzania emisją związków węgla (Carbon Management Program) ustanawiamy punkt odniesienia w realizacji celów związanych z ochroną klimatu; stosując ChemCycling approach, zmierzamy do gospodarki obiegowej. Jesteśmy również współzałożycielami światowego sojuszu na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska (Alliance to End Plastic Waste). Tak właśnie rozumiemy cel naszej firmy, jakim jest tworzenie chemii dla zrównoważonej przyszłości. 

Vorsitzender des Vorstands: Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property; Corporate Development; Corporate Communications & Government Relations; Senior Executive Human Resources; Investor Relations; Compliance; BASF 4.0; Corporate Technology & Operational Excellence; Digitalization in Research & Development; Innovation Management

Martin Brudermüller

Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE

Siła naszych innowacji...

                              … opiera się na skutecznych badaniach i rozwoju. Rozwijamy się na fundamencie naszej koncepcji Know-How Verbund, obejmującej dużą kreatywność, konkretne umiejętności oraz szeroką wiedzę o naszych sieciach. Wszystko opiera się na wspólnym opracowywaniu rozwiązań… 

dla zrównoważonej przyszłości   

Facts and figures 2020

~10,000
employees in research and development (R&D) worldwide

> 2 billion €
expenses for R&D

16.7 billion €
sales from Accelerator products

~950
new patents worldwide

 

Współpraca z uniwersytetami i instytutami

 

Wprowadzamy innowacje w ośmiu akademickich sojuszach badawczych i utrzymujemy bliskie relacje z około 250 uniwersytetami, instytutami i indywidualnymi grupami badawczymi na całym świecie. Współpraca polega na łączeniu właściwych ludzi, aby znaleźć odpowiedzi na wielkie wyzwania dnia dzisiejszego.

Dowiedz się więcej

Research facts and figures 2017

~10,000

     employees in research and

      development worldwide

 

~70

      R&D locations worldwide

 

~80

     patents filed

~1,888 million

  expenditures in research and
    development in 2017

 

~3,000

                           R&D projects

 

 

 

Innowacje w centrum uwagi|