Kim jesteśmy

ecovio®  – certyfikowane, kompostowalne tworzywo na bazie surowców odnawialnych

ecovio® to uniwersalne biotworzywo o wysokiej jakości, opracowane przez firmę BASF. Posiada certyfikat biodegradowalności i kompostowalności, produkowane jest także z surowców odnawialnych. 

Zalety ecovio®:

 • tworzywo gotowe do przetwórstwa,
 • kompostowalność certyfikowana na całym świecie,
 • zróżnicowany pod kątem zawartości surowców odnawialnych,
 • na finalne produkty z ecovio® można nanosić druk oraz łączyć je za pomocą zgrzewania.

ecovio® znajduje zastosowanie w takich obszarach jak worki na bioodpady, torebki na owoce i warzywa, foliowe torby o podwójnym użyciu (na zakupy, a następnie jako worek na bioodpady) oraz folie do ściółkowania w rolnictwie. Doskonałym rozwiązaniem dla branży opakowaniowej jest aplikacja powlekania papieru, jak również folii termokurczliwych, spożywczych, opakowań z pianki cząsteczkowej oraz produktów formowanych wtryskowo bądź metodą termoformowania. 

Kontakt

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

 agnieszka.lyczak@basf.com

Kluczowe właściwości:

ecovio<sup>®</sup> Standards

Dzięki specjalnej strukturze chemicznej ecovio® ulega biodegradacji w wyniku działania mikroorganizmów i uwalnianych przez nie enzymów. W warunkach kompostowni przemysłowych – w odpowiedniej temperaturze, wysokiej wilgotności i określonej zawartości tlenu w powietrzu – proces biodegradacji trwa jedynie kilka tygodni. Szeroka gama rodzajów tworzywa ecovio® oferowanych przez BASF spełnia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe standardy kompostowania przemysłowego.

 

ecovio® to biodegradowalne i w pełni kompostowalne tworzywo, posiadające różną zawartość biokomponentu w zależności od typu i przeznaczenia. Składa się z kompostowalnego polimeru ecoflex® (PBAT) firmy BASF, polilaktydu (PLA) i innych dodatków. W porównaniu do standardowych biotworzyw na bazie skrobi, ecovio® jest znacznie odporniejsze na mechaniczne obciążenia i wilgoć.

Produkty z ecovio® odznaczają się taką samą wytrzymałością, jak ich odpowiedniki z tradycyjnych tworzyw sztucznych (np. polietylenowa torba), a co najważniejsze - po zużyciu ulegają pełnej biodegradacji. 

cq5dam.web.4-3.12.jpg

Gotowy do użycia


ecovio® to gotowe do przetwórstwa tworzywo, które może być poddane standardowym metodom i procesom produkcyjnym właściwym dla tworzyw sztucznych, ponieważ nie wymaga dodatkowej obróbki.

4.2b14

Jeden polimer - wiele aplikacji

ecovio_hand_trash_compostable_bag.jpg

ecovio® to biodegradowalne i w pełni kompostowalne tworzywo do zastosowań jako torby na zakupy czy worki na bioodpady. Charakteryzuje się:

 • dużą zawartością biokomponentu,
 • możliwością przetwarzania na standardowych maszynach do produkcji folii LDPE (metoda rozdmuchu),
 • dużą elastycznością,
 • odpornością na wilgoć i rozdarcia (rozrywanie, czynniki mechaniczne).

Biodegradowalne torby na zakupy z ecovio®  posiadają dodatkową korzyść. Są na tyle wytrzymałe, że możliwe jest ich wielokrotne wykorzystanie, a w końcowej fazie cyklu życia doskonale sprawdzą się jako worki na odpady organiczne.

Worki na bioodpady z ecovio® umożliwiają higieniczne zbieranie odpadów organicznych, a następnie wraz z bioodpadami mogą zostać poddane procesowi kompostowania. Zapobiegają niepożądanym zapachom, a dzięki dobrej odporności na wilgoć, płyn z torebek herbaty czy z resztek owoców, nie przecieka - możemy więc pożegnać się z mozolnym szorowaniem pojemników!

Najnowszy w rodzinie tworzyw biodegradowalnych BASF ecovio® FS, wyprodukowany w dużej mierze z surowców odnawialnych, ulega jeszcze szybszej biodegradacji. W Niemczech worki wykonane z tego materiału można wykorzystać do zbiórki odpadów organicznych zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie bioodpadów z końca 2011 roku.

Tworzywo ecovio® M zostało specjalnie opracowane do zastosowań folii w rolnictwie i ogrodnictwie. Najważniejsze jego zalety to:

 • certyfikat kompostowalności w glebie zgodnie z normą EN 17033,
 • zawartość dodatków ułatwiających produkcję metodą ekstruzji,
 • duża wytrzymałość na rozciąganie (szczególnie istotne podczas rozkładania na polach),
 • szybka biodegradacja w glebie,
 • możliwość produkcji folii o grubości nawet 8 µm z zastosowaniem standardowych maszyn do przetwórstwa PE,
 • możliwość produkcji folii czarnych, transparentnych bądź koloryzowanych.
ecovio_lettuce_fiels_mulch_film.jpg

Folia ściółkująca stosowana jest w celu zwiększenia plonów, przyspieszenia zbiorów, a także aby zaoszczędzić wodę i zminimalizować zużycie środków ochrony roślin. Powszechna w użyciu folia do ściółkowania produkowana jest z polietylenu (PE). Jej utylizacja polega na usuwaniu z pola, a następnie na recyklingu. Drugi etap jest jednak utrudniony, a często wręcz niemożliwy ze względu na duże zanieczyszczenie resztkami roślin czy gleby. Folia ściółkująca z ecovio® M2351 ulega całkowitej biodegradacji przez mikroorganizmy występujące naturalnie w glebie - bakterie i grzyby. Rozwiązanie to w dużym stopniu ułatwia pracę rolnika, ponieważ folii tej po zakończeniu sezonu nie trzeba zbierać z pola ani utylizować, należy jedynie zaorać jej pozostałości wraz z resztkami roślin. Folia do ściółkowania z ecovio® M pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno rolnika, jak i ogrodnika!

ecovio® coffee capsules

ecovio® dostosowane jest także do produkcji opakowań do żywności formowanych w technologiach wtryskowych (injection molding). Dzięki temu możliwa jest produkcja kompostowalnych elementów w tradycyjnych maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo. Cechy charakterystyczne:

 • duża zawartość biokomponentu,
 • kompatybilność z tradycyjnymi maszynami do produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku,
 • możliwość przetwórstwa w maszynach jedno- i wielofunkcyjnych,
 • atest do kontaktu z żywnością.

Produkty z ecovio® wykonane w technologii wtrysku wykazują optymalny balans między sztywnością i wytrzymałością. W zależności od konkretnej aplikacji podczas samego procesu produkcji możliwa jest elastyczna regulacja charakterystyką przepływu tworzywa - od średnich do dużych wartości. Barwa powierzchni waha się od beżowej do jasnoszarej, w zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych. Są one doskonałym zamiennikiem dla elementów ze standardowych tworzyw w opakowaniach oraz do zastosowań narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne.

ecovio_papier_9438 (1).jpg

Tworzywo ecovio® PS zostało specjalnie opracowane do powlekania papieru i tektury. Jego zalety to:

 • duża zawartość biokomponentu,
 • odpowiednia barierowość w stosunku do płynów, tłuszczu i olejów mineralnych,
 • atest do kontaktu z żywnością.

W technice powlekania metodą ekstruzji ecovio® PS pozwala na uzyskanie niewielkich grubości warstw folii przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i szybkości samego procesu.

Dobra przyczepność ecovio® PS do wielu rodzajów papieru i tektury, stabilność temperaturowa (do 100°C) oraz wysoka barierowość, to cechy porównywalne do konwencjonalnego polietylenu (PE), które sprawiają, że papier powleczony ecovio® PS idealnie nadaje się do produkcji papierowych i tekturowych opakowań do żywności. Znajduje zastosowanie również przy produkcji jednorazowych zastaw stołowych np. biodegradowalnych kubków czy talerzyków, jak i papieru do pakowania żywności.

WAŻNE: Produkty z papieru powleczonego ecovio® PS, również zanieczyszczone resztkami jedzenia, można wraz z bioodpadami poddać kompostowaniu lub przeznaczyć do recyklingu papieru!

ecovio<sup>®</sup> Foam Packaging

ecovio® EA to doskonałe tworzywo do produkcji biodegradowalnych opakowań do żywności, które zapewnia ochronę podczas transportu produktów narażonych na uszkodzenia. Jego największe zalety to:

 • duża zawartość biokomponentu,
 • certyfikat biodegradowalności i kompostowalności w warunkach przemysłowych,
 • spienialny granulat podobny w przetwórstwie do EPS,
 • możliwość przetwarzania w konwencjonalnych maszynach do EPS i EPP,
 • duża odporność na wstrząsanie,
 • atest do kontaktu z żywnością UE.

ecovio® EA wzbogaca portfolio firmy BASF o nową, kompostowalną piankę cząsteczkową opartą na surowcach odnawialnych. Produkt ten nadaje się do przetwarzania w konwencjonalnych procesach technologicznych przeznaczonych do EPS i EPP. Dzięki znacznej elastyczności produkty z ecovio®  EA w procesie przetwarzania mogą przybrać dowolne kształty o zróżnicowanej gęstości.

Dzięki innowacyjnym metodom produkcyjnym BASF ecovio® EA, analogicznie do EPS, może być dostarczany w oktabinach, w formie spienialnych granulek o podobnym czasie przechowywania. W rezultacie otrzymuje się produkt umożliwiający wytwarzanie elementów formowanych z pianki o dużej elastyczności projektowania, które pod koniec cyklu życia można poddać kompostowaniu.

 

zdj opakowania na owoce.jpg

Biodegradowalne torebki na owoce i warzywa z ecovio® skutecznie pomagają współtworzyć podstawy gospodarki obiegu zamkniętego. Charakteryzują się:

 • możliwością uzyskania grubości folii do 12 µm,
 • dużą odpornością na zużycie i rozdarcia,
 • dobrą oddychalnością, która wydłuża czas przydatności do spożycia przechowywanych warzyw i owoców,
 • atestem do kontaktu z żywnością.

Torebki na warzywa i owoce wykonane z ecovio® posiadają wiele zalet. Pod koniec cyklu użytkowania można je ponownie wykorzystać jako worki na bioodpady. Ponadto torebki z ecovio® spełniają włoskie i francuskie wymogi najnowszych standardów dotyczacych kompostowalności torebek na owoce i warzywa wykonanych z surowców odnawialnych. Np. we Francji, torebki jednorazowego użytku (single-use plastic bags) o grubości poniżej 50 µm objęte są obowiązkiem zawartości przynajmniej 40% surowców odnawialnych oraz kompostowalności w warunkach domowych - warunki te spełniają rozwiązania na bazie ecovio®. Co więcej, torebki na warzywa i owoce wykonane z ecovio®  zapewniają bezpieczniejszą, czystszą i łatwiejszą zbiórkę odpadów organicznych, doskonale wpisując się tym samym w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Media