Polska
Kim jesteśmy

Verbund

 

Integracja Verbund leży u podstaw naszego portfolio i jest jedną z głównych zalet BASF. W ramach koncepcji Verbund inteligentnie łączymy nasze zakłady produkcyjne i technologie, aby efektywnie wykorzystywać zasoby oraz fachową wiedzę i doświadczenie.


Nasze portfolio posiada wyjątkowe korzyści dzięki wyróżniającym się cechom fizycznym, technologicznym, rynkowym oraz cyfrowym koncepcji Verbund. Dzięki sześciu oddziałom Verbund i 347 dodatkowym zakładom produkcyjnym, firma BASF obsługuje klientów i partnerów na terenie prawie każdego kraju na świecie. Verbund to fizyczna integracja produkcji, platform rynkowych i technologii, które wiążą firmy.

production-verbund.jpg

Produkcja Verbund

zapewnia konkurencyjną dostawę kluczowych produktów do wszystkich segmentów z łańcuchami wartości na terenie Verbund. 

technology-verbund.jpg

Technologia Verbund

wykorzystuje przewagi technologiczne we wszystkich segmentach pod względem zakresu, wpływu i najlepszej wiedzy w swojej klasie (np. nauki biotechnologiczne, kataliza, platforma do formułowania).

customer-verbund.jpg

Market Verbund

posiada istotne znaczenie dla klienta co do swojej wielkości i szerokiej oferty produktów, na przykład dla przemysłu samochodowego/transportowego.

digital-verbund.jpg

Digital Verbund

systematycznie wykorzystuje i przynosi ogromne korzyści i potencjał oferowane przez digitalizację w sieci BASF (zarządzanie danymi, skala, sztuczna inteligencja). 

System Verbund tworzy efektywne łańcuchy wartości, obejmujące zarówno podstawowe substancje chemiczne, jak i produkty o wysokiej wartości dodanej takie jak powłoki i środki ochrony roślin. Co więcej, produkty uboczne jednej fabryki mogą być wykorzystane jako materiały wyjściowe w drugiej fabryce. W tym systemie procesy chemiczne zużywają mniej energii, pozwalają na uzyskanie wyższej rentowności produkcji i na zaoszczędzenie zasobów. Tym sposobem oszczędzane są surowce i energia, minimalizowane są emisje, obniżane są koszty logistyczne i wykorzystywane są synergie. Rozwiązania te umożliwiają firmie BASF utrzymanie konkurencyjności w każdym regionie świata, sprawiając jednocześnie, że nasi klienci odnoszą jeszcze większe sukcesy.

Będziemy nadal wspierać przemysł w budowaniu i rozwijaniu struktur Verbund oraz w konsolidacji działań przy zmniejszonej liczbie wysoce efektywnych zakładów produkcyjnych. 

verbund-sites-teaser.jpg
Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2018