Zrównoważony Rozwój

Metoda „Sustainable Solution Steering”

Analizowanie udziału naszych produktów w realizacji potrzeb zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości naszych klientów

Od kilkudziesięciu lat społeczeństwo i nasi klienci przywiązują coraz większą wagę do wpływu, jaki biznes wywiera na zrównoważony rozwój. Dokładamy wszelkich starań, aby zrozumieć te zmieniające się oczekiwania, dzięki czemu możemy wykorzystać szanse i zminimalizować ryzyko.

Jak nasi klienci korzystają z metody „Sustainable Solution Steering”?

Accelerator.PNG

Dlaczego — cel

Nasi klienci oczekują od firmy BASF spójnych i innowacyjnych rozwiązań, na które zawsze mogli liczyć. Jednocześnie chcą mieć swój wkład w dążenie do zrównoważonej przyszłości, w której odpowiedzialność za środowisko naturalne i społeczeństwo idzie w parze z przynoszącymi korzyści wynikami biznesowymi. W związku z tym firma BASF uczyniła ze zrównoważonego rozwoju cel swojej działalności: „Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości”. Ten ambitny cel ma bezpośredni związek z kilkoma czynnikami biznesowymi:

  • Rosnąca potrzeba zyskania przewagi konkurencyjnej dzięki zrównoważonemu rozwojowi
  • Nowe przepisy i normy w łańcuchach wartości
  • Zmiana otoczenia społecznego i biznesowemu sprzyjająca wzrostowi zapotrzebowania na zrównoważone produkty

W związku z tym współpracujemy z naszymi klientami, tworząc i wdrażając bardziej zrównoważone rozwiązania, przynoszące korzyści biznesowe obu stronom.

Jak — ocena poszczególnych rozwiązań

Dzięki zidentyfikowaniu kluczowych czynników rozwoju oraz problemów w branżach naszych klientów możemy ocenić wkład każdego z produktów (w konkretnym zastosowaniu) w zrównoważony rozwój.

Stosując nasze podejście, analizujemy cały łańcuch wartości z uwzględnieniem aspektów branżowych i regionalnych na naszych rynkach. Dążymy do osiągnięcia równowagi między trzema aspektami zrównoważonego rozwoju:

  • Aspekt ekonomiczny, np. możliwe obniżenie kosztów dzięki wykorzystaniu naszych produktów 
  • Aspekt środowiskowy, np. zapewnienie przestrzegania norm, opracowywanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska
  • Aspekt społeczny, np. poprawa bezpieczeństwa produkcji, sposób postrzegania rozwiązań przez interesariuszy

Każde z rozwiązań jest przypisywane do jednej z czterech kategorii (Accelerator, Performer, Transitioner, Challenged) na podstawie jego wpływu na zrównoważony rozwój. Wprawdzie poszczególne branże różnią się między sobą pod względem specyficznych potrzeb, ale możemy połączyć nasze rozwiązania z kategorii Accelerator ze zdefiniowanymi wcześniej uniwersalnymi korzyściami w zakresie zrównoważonego rozwoju (np. efektywność wykorzystania zasobów).

accelerator-sales.jpg

Ukierunkowanie oferty

Dzięki szczegółowej analizie i przejrzystej klasyfikacji możemy udoskonalić poszczególne rozwiązania i ukierunkować całą ofertę. W ten sposób jesteśmy również w stanie zapewnić dalszą integrację zrównoważonego rozwoju w ramach naszych strategicznych procesów związanych z badaniami i rozwojem oraz wsparciem dla klientów. Cele:

  • Poszerzenie oferty innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań zapewniających naszym klientom większą skuteczność
  • Ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, przyczyniające się do poprawy jakości życia
  • Skuteczniejsze ograniczanie ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem

Osiągnięcie powyższych celów pozwala zapewnić firmom długofalowy sukces — stanowiący integralną część naszej strategii korporacyjnej.

Akceleratory to rozwiązania, które w znaczący sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości. Dlatego postawiliśmy sobie ambitny cel: do 2025 r. znacznie zwiększymy sprzedaż rozwiązań typu Accelerator do poziomu 22 mld EUR (2019: 15 mld EUR). Taki cel jest wyrazem naszego ogromnego zaangażowania w dalszy rozwój innowacji, wykraczający poza obecny stan wiedzy.

Produkty, które zostały zaklasyfikowane jako Challenged ze względu na niespełnienie naszych kryteriów zrównoważonego rozwoju, będą stopniowo wycofywane z rynku najpóźniej w ciągu pięciu lat od umieszczenia ich w tej kategorii.

 

Chart predicting the use of accelerators to ensure long-term business success

Przykłady Akceleratorów