Zrównoważony Rozwój

Rola biznesu w zrównoważonym rozwoju Polski - dobre praktyki BASF Polska

Zmiana w kierunku społeczeństwa odpowiedzialnego i przyjaznego klimatowi jest nie tylko wyzwaniem,  ale także koniecznością. Powiększająca się populacja to również zwiększone zapotrzebowanie na żywność, mieszkania, mobilność czy energię. We wszystkich tych dziedzinach branża chemiczna odgrywa kluczową rolę. Aby móc sprostać tym potrzebom, istotne są badania i rozwój. Dzięki nim BASF, jako globalna firma, oferuje wiele innowacyjnych produktów, które możemy wykorzystać także na polskim rynku. 

 

W naszej podróży w kierunku neutralności klimatycznej postawiliśmy sobie ambitne cele i dążymy do osiągnięcia zerowych emisji CO2 do 2050 roku. Zamierzamy zmniejszyć nasze emisje gazów cieplarnianych globalnie o 25% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2018. Cel ten zamierzamy osiągnąć, uwzględniając w swoich planach wzrosty produkcyjne łącznie z budową kolejnego zakładu typu Verbund w Chinach. Oznacza to realne zmniejszenie emisji CO2 o połowę do końca tej dekady. BASF wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu i ambicje Europy w dążeniu do neutralności klimatycznej. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom – implementowanym także lokalnie w Polsce, takich jak materiały izolacyjne do energooszczędnych domów, materiały do elektromobilności, czy rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego rolnictwa.

 

Istotną częścią polskiego biznesu BASF jest branża samochodowa. Wraz z naszymi partnerami prowadzimy badania i tworzymy innowacje w celu redukcji emisji spalin, zarządzania ciepłem, obniżenia zużycia paliwa czy elektromobilności.

 

Rolnictwo to kolejna istotna dla nas branża. Ze względu na wyzwania związane ze zmianą klimatu, rosnącymi oczekiwaniami konsumentów i z drugiej strony utrzymaniem rentowności dla rolników, czyli producentów żywności, wymaga kolejnych inwestycji. Są to np. wspomniane już wcześniej rozwiązania cyfrowe, które sprawią, by jeszcze precyzyjniej aplikować środki ochrony roślin.  

 

W BASF prowadzimy także szereg projektów, dążących do „zamykania obiegu” – tak aby odpady przerabiać na surowce i ponownie je wykorzystywać. Naszym sukcesem jest wprowadzenie na polski rynek folii biodegradowalnej ecovio® M, wykorzystywanej w polowej produkcji warzyw. Jej główną zaletą jest kompostowalność. W odróżnieniu od tradycyjnych foli polietylenowych, nie trzeba jej zbierać z pola i utylizować. Po sezonie produkcyjnym ulega całkowitej biodegradacji. Ecovio® ma zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki np. w produkcji opakowań do żywności, w tym toreb na owoce i warzywa, czy worków przeznaczonych na bioodpady.

 

Projektem, którym możemy się także pochwalić, i w którym my jako BASF Polska mamy swój wkład, jest recycling zużytych opon i przetworzenie ich na olej pirolityczny. To część większego projektu recyclingu chemicznego o nazwie ChemCycling™, stworzonego wraz z naszymi partnerami w 2018 r..

 

W ramach  działań ESG skupiamy się także na społecznej odpowiedzialności biznesu. Filarem jest tu działalność edukacyjna, którą od wielu lat prowadzimy z takimi partnerami jak Centrum Nauki Kopernik, czy Politechnika Warszawska. Wspieramy także lokalne społeczności w miejscach działania naszego biznesu. Począwszy od pomocy finansowej czy produktowej, np. w pandemii COVID, kończąc na działalności charytatywnej np. przy wsparciu osób z Ukrainy po wybuchu wojny w tym kraju.

 

Globalne inicjatywy muszą się przekładać na działanie lokalnej organizacji, aby transformacja mogła się dopełnić. Potrzebne jest dogłębne zrozumienie podejścia i motywacji podejmowanych działań, wynikającej z fundamentu - strategii zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo kluczowa jest także kultura organizacyjna. W BASF Polska jednym z jej filarów jest innowacyjność, a w związku z tym działania – również biznesowe – na rzecz niskoemisyjnych rozwiązań są wpisane w DNA naszej firmy.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych sektorów w transformacji energetycznej. Przewiduje się, że do 2040 roku w Europie około 70% pojazdów będzie elektrycznych. Równolegle będzie prowadzić to do wzrostu zapotrzebowania na baterie litowo-jonowe, których produkcja ze względu na pozyskiwanie pierwiastków ziem rzadkim, będzie coraz trudniejsza. BASF jako wiodący na świecie dostawca materiałów do baterii litowo-jonowych dąży do stworzenia zrównoważonego łańcucha wartości w tym obszarze, poprzez recykling baterii wycofanych z eksploatacji oraz odpadów powstających przy ich produkcji.

Fabryka recyclingu baterii Swartzheide.jpg

Źródło: BASF SE

Znaczenie recyklingu baterii litowo-jonowych

Recykling baterii jest istotny dla zmniejszenia śladu węglowego pojazdów elektrycznych, a także umożliwia odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców, takich jak lit, miedź, kobalt i nikiel, które zaliczają się do pierwiastków ziem rzadkich, a ich zasoby na Ziemi są ograniczone. Ponadto ma kluczowe znaczenie dla spełnienia wymogów unijnych, przedstawionych w rozporządzeniu UE w sprawie baterii i zużytych baterii. W rozporządzeniu tym ustalono m.in. cel dotyczący odzyskiwania litu na poziomie 50% do końca 2027 r. i 80% do końca 2031 r., a także wprowadzono obowiązkowe minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu na poziomie 16% kobaltu, 85% ołowiu, 6% litu i 6% niklu. Dzięki nowym inwestycjom w Schwarzheide w Niemczech, BASF bezpośrednio wesprze ten kierunek na rynku europejskim, tak aby zmniejszyć wpływ baterii na środowisko w całym ich cyklu życia.

Nowy projekt BASF w Schwarzheide

Aktywne materiały katodowe (cathode active materials, CAM) są jednym z najważniejszych elementów, które decydują o wydajności i trwałości akumulatorów litowo-jonowego w pojazdach elektrycznych. Portfolio produktowe BASF oferuje serię wysokowydajnych materiałów katodowych wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych. Ślad węglowy innowacyjnych materiałów BASF jest zdecydowanie niższy, dzięki wydajnym technologiom produkcyjnym, które obejmują zminimalizowane zużycie energii oraz wysoki udział energii odnawialnej. BASF w swojej ofercie posiada już CAM na bazie metali pochodzących z recyklingu w Azji i Ameryce Północnej, natomiast dzięki inwestycjom w Schwarzheide, wzmocni również pozycje Europy w szybko rozwijającym się, globalnym rynku akumulatorów.

W czerwcu 2023 r. świętowaliśmy otwarcie pierwszego w Europie centrum łączącego produkcje CAM z linią do recyklingu baterii litowo-jonowych. Inauguracja najnowocześniejszej fabryki wysokowydajnych aktywnych materiałów katodowych oraz zakładu recyklingu stanowi ważny krok w kierunku zamknięcia obiegu w europejskim łańcuchu wartości baterii – od zbiórki zużytych baterii i odzyskiwania surowców po ich wykorzystanie w produkcji nowych materiałów akumulatorowych. Nowy zakład jest nie tylko pierwszym tego typu w Niemczech, ale także pierwszym w pełni zautomatyzowanym zakładem produkcji CAM na dużą skalę w Europie.

Proces recyklingu obejmować będzie mechaniczne przetwarzanie zużytych baterii i odpadów produkcyjnych w tzw. „czarną masę” zawierającą m.in. lit, nikiel, kobalt i mangan. Budowa instalacji do wytwarzania „czarnej masy” już trwa, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na 2024 rok. W drugim kroku cenne metale będą odzyskiwane w procesie hydrometalurgii w wysoce zrównoważony sposób o niskim śladzie węglowym. Budowa prototypowej instalacji ma zostać zakończona w 2023 roku. Zakład w Schwarzheide dzięki temu będzie w stanie zrecyklować 15 000 ton wyeksploatowanych baterii i odpadów produkcyjnych rocznie.

Prototypowa fabryka recyklingu w Schwarzheide wykorzysta innowacyjną technologię ekstrakcji litu, niklu, kobaltu i manganu z wycofanych z eksploatacji akumulatorów litowo-jonowych i odpadów produkcyjnych.

Fabryka Schwarzheide 2.jpg

Prototypowa fabryka recyklingu w Schwarzheide wykorzysta innowacyjną technologię ekstrakcji litu, niklu, kobaltu i manganu z wycofanych z eksploatacji akumulatorów litowo-jonowych i odpadów produkcyjnych.

Źródło: BASF SE

Partnerstwa na rzecz rozwoju recyklingu baterii

W 2017 roku BASF został jednym z założycieli inicjatywy Global Battery Alliance (GBA) – stowarzyszenia, w którego skład wchodzą międzynarodowe firmy z branży motoryzacyjnej, chemicznej i wydobywczej, a także przedstawiciele administracji, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. GBA pracuje nad społecznie, środowiskowo i ekonomicznie zrównoważoną i odpowiedzialną produkcją baterii litowo-jonowych. Sztandarową inicjatywą GBA jest Paszport Bateryjny w postaci cyfrowego bliźniaka baterii. Pozwala on na gromadzenie i raportowanie danych m.in. na temat pochodzenia materiału, składu chemicznego i historii produkcji baterii. Dzięki niemu możliwe będzie zapewnienie transparentności w całym łańcuchu wartości.

W styczniu 2023 roku GBA zaprezentowało proof of concept zawierający przykładowe dane Audi, Tesli oraz ich partnerów, dotyczące specyfikacji technicznej akumulatorów, materiałów, śladu węglowego oraz przestrzegania praw człowieka podczas produkcji baterii. Obecnie trwają prace nad mechanizmem oceny i weryfikacji danych. Po ich zakończeniu Paszport Bateryjny GBA pozwoli na porównywanie baterii zgodnie z definicją zrównoważonego rozwoju identyfikując te, które są najlepsze w swojej klasie oraz na śledzenie postępu w branży poprzez wydawanie znaku jakości GBA dla baterii.

Regionalny łańcuch wartości, globalny wpływ

Dla BASF gospodarka cyrkularna to znacznie więcej niż zarządzanie odpadami. Naszym celem jest zamykanie obiegu, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów w najlepszy możliwy sposób na każdym etapie w całym cyklu życia produktu. Połączenie produkcji i recyklingu materiałów akumulatorowych w Schwarzheide jest tego przykładem. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na europejskim rynku pojazdów elektrycznych, BASF już przygotowuje kolejne inwestycje w aktywne materiały katodowe w Europie oraz prowadzi zaawansowane negocjacje z klientami, co podkreśla zaangażowanie firmy w tworzenie silnego łańcucha wartości w regionie. Współpracujemy z klientami i partnerami, aby wspólnie opracowywać innowacyjne materiały, procesy i technologie mające wpływ na zmniejszenie śladu węglowego baterii litowo-jonowych, a tym samym pojazdów elektrycznych.

Maria Ogrodowska, Specjalistka ds. rozwoju klienta, BASF Polska