Serbia
Karijera

Našu kompaniju karakteriše različitost – kao i naše prodajne zadatke

Orijentacija na klijente i korporativni izazovi – zaposleni u prodaji u BASF-u

Kao vodeća hemijska kompanija u svetu, proizvodimo široku paletu proizvoda za najrazličitije klijentske kompanije, na primer u automobilskoj industriji, industriji plastike, građevinarstvu i prehrambenoj industriji, i šire. Kao rezultat toga, postoji veliki broj mogućnosti za stručnjake prodaje, koji predstavljaju vezu između BASF-a i promenljivih zahteva klijenata. Da bismo na ove promene mogli da reagujemo brzo i efikasno, orijentacija na klijente i tesna saradnja predstavljaju dva najvažnija faktora uspeha.
U prodaji se nalazite direktno u jednoj od naših regionalnih i globalnih poslovnih jedinica i odgovorni ste za portfolio određenog kupca u regionu ili industriji. Vi učvršćujete tržišno vođstvo BASF-a u saradnji sa marketingom i logistikom.