Global Home
Karijera

Našu kompaniju karakteriše različitost – kao i naše prodajne zadatke

Orijentacija na klijente i korporativni izazovi – zaposleni u prodaji u BASF-u

Kao vodeća hemijska kompanija u svetu, proizvodimo široku paletu proizvoda za najrazličitije klijentske kompanije, na primer u automobilskoj industriji, industriji plastike, građevinarstvu i prehrambenoj industriji, i šire. Kao rezultat toga, postoji veliki broj mogućnosti za stručnjake prodaje, koji predstavljaju vezu između BASF-a i promenljivih zahteva klijenata. Da bismo na ove promene mogli da reagujemo brzo i efikasno, orijentacija na klijente i tesna saradnja predstavljaju dva najvažnija faktora uspeha.
U prodaji se nalazite direktno u jednoj od naših regionalnih i globalnih poslovnih jedinica i odgovorni ste za portfolio određenog kupca u regionu ili industriji. Vi učvršćujete tržišno vođstvo BASF-a u saradnji sa marketingom i logistikom.

Kao kandidat sa prethodnim profesionalnim iskustvom, kompaniji se možete pridružiti direktno na poziciji sa odgovornošću. Od samog početka, vi preuzimate odgovornost za zadatke, klijente i projekte koji vam se dodeljuju. Vaša obuka je na radnom mestu, uz podršku iskusnih kolega koji vam olakšavaju ulazak u kompaniju.

Vi ste poslovni ekonomista, idealno sa specijalizacijom u upravljanju prodajom, ili ste poslovni inženjer, poslovni hemičar ili naučnik/inženjer sa dodatnom obukom za upravljanje poslovanjem ili sa više godina iskustva u prodaji i marketingu. Imate preduzetničku ličnost, već ste radili nekoliko godina, uživate radeći u timu i orijentisani ste na klijenta. Takođe imate odlične komunikacione veštine, i na engleskom jeziku.

     U prodaji imate priliku da nam se pridružite u sledećim ulogama:

  • U računovodstvenom menadžmentu bićete zaduženi za glavne BASF-ove klijente u relevantnim segmentima i bićete odgovorni za celu paletu proizvoda za ove klijente. Vaši glavni zadaci obuhvataju uspostavljanje i održavanje odnosa sa klijentima, koordinaciju logistike, regionalnu prodaju i tehničke usluge.
  • U direktnoj prodaji bićete odgovorni za nekoliko klijenata u oblasti ili delu industrije. U zavisnosti od jedinice, regionalna odgovornost, kao i opseg klijenata i proizvodni portfolio, variraju – od osnovnih sirovina pa sve do specijalnih proizvoda

Kao glavni odgovorni menadžer računovodstva ili menadžer računovodstva, vi ćete rukovati kompletnim procesom prodaje za izabrani regionalni ili globalni portfolio klijenta i uspostavljati i održavati trajne odnose sa klijentima.

Vaše aktivnosti su vođene strategijom nadležnog odeljenja i kreću se od analize tržišta i nove akvizicije klijenata, osiguranja kvaliteta proizvoda i rešenja, do pregovaranja o ugovorima o isporuci i ispunjavanja postprodajnih mera.

BASF vam nudi raznovrsne mogućnosti za razvoj: bez obzira na to da li želite da postanete stručnjak u svojoj odabranoj oblasti, da postanete osoba kompetentna u nekoliko različitih oblasti i aktivnosti ili želite da upoznate različite funkcionalne celine u BASF-u – možemo vas podržati i pomoći vam na svakom koraku tog puta. Zahvaljujući našem velikom broju poslovnih jedinica, funkcionalnih odeljenja i nadležnih centara, imate mnogo mogućnosti koje su otvorene za vas.