TOP
Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Serbia

Mi stvaramo hemiju (We create chemistry) – inovacije za budućnost

Sve veća potreba za hranom, energijom i čistom vodom za sve veći broj stanovnika na svetu, ograničeni resursi i zaštita klime – objedinjavanje svih ovih faktora predstavlja najveći izazov našeg vremena. Inovacije zasnovane na hemiji tu igraju ključnu ulogu jer je njihov doprinos novim rešenjima od presudnog značaja.

Naše istraživanje

U kompaniji BASF, više od 11.000 zaposlenih širom sveta radi na istraživanju i razvoju u oblasti inovacija u hemijskoj industriji.

Oblasti fokusa našeg istraživanja

Hemija kao tehnologija poprečnog preseka igra ključnu ulogu u rešavanju budućih izazova, jer inovacije u oblasti hemije daju odgovore upravo na ona pitanja koja se tiču čovečanstva u budućnosti: pitanja sirovina, životne sredine i klime, hrane i ishrane, kao i kvaliteta života.

Naše inovacije u BASF-u

BASF je jedna od najinovativnijih svetskih kompanija. Inovacije su naš izvor i naša pokretačka snaga. Našim proizvodima i procesima pružamo održiva rešenja za globalne izazove.

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Naš put do inovacija

Za BASF inovacija je ključ uspešnog izdvajanja iz gomile u izazovnim tržišnim uslovima. Naša inovativnost zasniva se na našem globalnom timu visokokvalifikovanih radnika raznih specijalizacija.