Serbia
Karijera

Inovacija za zaštitu bilja

Obezbeđivanje boljih prinosa širom sveta od strane agronoma u BASF-u

Kao pouzdan partner za poljoprivredu, BASF isporučuje isprobana i testirana inovativna rešenja za zaštitu useva. Naši proizvodi i usluge pomažu poljoprivrednicima da znatno poboljšaju profitabilnost i kvalitet svojih proizvoda.

Zato agronomima nudimo uzbudljive poslove u istraživanju, razvoju i registraciji, kao i u prodaji i marketingu. Naši ciljevi zahtevaju nova rešenja koja pokrivaju globalnu potražnju za više i bolje hrane i kombinuju ekonomski uspeh sa zaštitom životne sredine i društvenom odgovornošću. Mi želimo najbolje rezultate i vi, kao poljoprivredni naučnici, dobićete veliku odgovornost od samog početka u BASF-u.