Global Home

E-poslovanje za naše kupce

Alati prijatni za kupca ključni su za uspeh e-poslovanja. 

BASF je uspostavio e-poslovne procese duž celokupnog lanca snabdevanja za naše dobavljače i kupce.

Sigurno rešenje integrisano u ERP za tri glavne faze procesa nabavke proizvoda

 • Informacije o proizvodu: WorldAccount predstavlja opsežan i ažuriran izvor informacija o proizvodima koji je dostupan non-stop.
 • Onlajn naručivanje: Naš portal pruža pregled BASF-ovog portfolija, koji se može personalizovati za svakog kupca. Pored toga, karakteristike kao što je predložak za narudžbine olakšavaju i ubrzavaju unos.
 • Informacije o narudžbinama: WorldAccount daje informacije o statusu svake narudžbine podnete BASF-u i pregled ranijih narudžbina i faktura.

Pet razloga za upotrebu aplikacije WorldAccount

 • WorldAccount otvara mnoga vrata: Registracijom na WorldAccount dobijate direktan pristup svom glavnom dobavljaču i ostvarujete prednosti prvorazrednih usluga. Dobićete i pristup sigurnosno-tehničkim listovima (Material Safety Data Sheets, MSDS) za BASF-ove proizvode.
 • WorldAccount štedi vreme i novac: Umesto da podatke narudžbine dajete telefonom ili telefaksom, jednostavno ih unesite u WorldAccount.
 • WorldAccount smanjuje troškove informatike: Pristup aplikaciji WorldAccount besplatan je i, osim transakcija, narudžbina pruža širok raspon informacija i korisnih usluga.
 • WorldAccount je siguran: Sve transakcije putem aplikacije WorldAccount šifrovane su i pristup se kontroliše sigurnim procesom prijave posle registracije.
 • WorldAccount transakcije i još mnogo toga: Pored transakcija, WorldAccount nudi konkretne informacije i usluge u skladu s filozofijom kupovine na jednom mestu – besplatno!

Ako ste zainteresovani za registraciju na našoj onlajn WorldAccount platformi, molimo vas da popunite naš obrazac za registraciju, a mi ćemo s vama stupiti u direktan kontakt.

Povezivost između sistema

Najdelotvorniji način razmene podataka između dva sistema za upravljanje resursima preduzeća (Enterprise Resource Planning Systems, ERP) rešenje je koje objedinjuje sisteme. BASF ostvaruje takvu vezu uz pomoć pružalaca usluga Elemica. Ta veza služi kao elektronski koncentrator za hemijsku industriju i težište joj je na obradi narudžbina i naknadnih poruka. Definisanjem globalnih standarda, sistemi za upravljanje resursima preduzeća poput SAP-a na strani kupaca i prodavaca mogu se povezati kroz Elemicu putem zajedničkog „elektronskog jezika”. Jedna jedinstvena standardizovana i sigurna veza s Elemicom može zameniti veliki broj pojedinačnih veza među kompanijama. Više od 2500 kupaca i dobavljača trenutno koriste rešenja koja nudi Elemica.

Ako još niste povezani s Elemicom ili ako koristite drugog pružaoca usluga, ali biste želeli da razmenjujete podatke s BASF-om kroz rešenje koje objedinjuje sisteme, molimo da nam se obratite. Pronaći ćemo način da se sistemi povežu.

Elemica podržava procese i usluge kao što su:

 • proces primanja i obrade narudžbina kupaca (Order to cash)
 • automobilska industrija
 • upravljanje zalihama od strane prodavaca (Vendor Managed Inventory, VMI)
 • logistika
 • e-potpis (eSignature)
 • e-fakturisanje (eInvoicing)
 • … i još mnogo toga

Pet razloga za upotrebu Elemice

 • Elemica otvara mnoga vrata: Veza sa Elemicom otvara vam pristup vašim najvažnijim dobavljačima u hemijskoj industriji.
 • Elemica štedi vreme i novac: Umesto da podatke narudžbine dajete telefonom ili telefaksom, vaš sistem za upravljanje resursima preduzeća i sistem za upravljanje resursima preduzeća vašeg partnera automatski razmenjuju potrebne informacije.
 • Elemica smanjuje troškove informatike: Jedna veza s Elemicom jednostavnija je i jeftinija nego više veza s različitim kompanijama.
 • Elemica – sigurno zadavanje transakcija: Sve transakcije putem Elemice šifrovane su i sadržaj je skriven Elemici i trećim stranama. Pored toga, svaki povezani partner mora se identifikovati elektronskim potpisom.
 • Elemica – orijentisana na budućnost: Sama razmena podataka narudžbina i faktura tek je početak. Već radimo na globalnoj mreži celokupnih lanaca dodatne vrednosti koja će smanjiti vaše sveukupne troškove procesa.