Global Home

Politika privatnosti

Kompanija BASF Srbija d.o.o., sa sedištem u ul. Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd-Beograd, matični broj 07522878 (dalje: BASF) iskazuje zadovoljstvo što ste posetili naš veb-sajt i što se interesujete za našu kompaniju.

Tema zaštite podataka ima najveći prioritet u kompaniji BASF. Stoga, želimo da vam u nastavku pružimo detaljne informacije o tome:

A. Ko je odgovoran za obradu podataka i ko je naše lice za zaštitu podataka?

B. Koje podatke obrađujemo, u koje svrhe, koliko dugo i na kom pravnom osnovu?

C. Da li ste u obavezi da nam dostavite ove podatke?

D. Kome prosleđujemo vaše podatke o ličnosti?

E. Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?

F. Koja prava imate?

G.Gde možete uložiti žalbu?

H. Zaštita podataka za maloletnike

A. Ko je odgovoran za obradu podataka i ko je naše lice za zaštitu podataka?

Osobu odgovornu za obradu podataka možete naći ovde.

Naše lice za zaštitu podataka na nivou korporacije je:

Aleksandra (Alexandra) Haug
Lice za zaštitu podataka u EU
67056 Ludvigshafen
+49 (0) 621 60-0

Adresa e-pošte: data-protection.eu@BASF.com

 

Lokalno, naš koordinator za zaštitu podataka je:

Vesna Milanović

Koordinator za zaštitu podataka

ul. Omladinskih brigada 90b, 11000 Beograd, Srbija

Adresa e-pošte: vesna.milanovic@basf.com

B. Koje podatke obrađujemo, u koje svrhe, koliko dugo i na kom pravnom osnovu?

U nastavku vas obaveštavamo o obradi podataka na našem veb-sajtu (a), svrsi i pravnom osnovu (b), kao i o odgovarajućem periodu čuvanja i, ako je primenljivo, specifičnim opcijama prigovora i uklanjanja (c).

1. Datoteke iz evidencije

a. Obrada podataka

Ako posetite naš veb-sajt samo u informativne svrhe, tj. ako se ne registrujete ili ne prenosite podatke na bilo koji drugi način (npr. putem kontakt obrasca), sledeće informacije se automatski prenose iz vašeg pretraživača na naš server:

 • IP adresa vašeg uređaja
 • Informacije o vašem pretraživaču
 • Naziv veb-sajta sa kojeg nas posećujete
 • Naziv posećene stranice (URL) ili otvorene datoteke
 • Datum i vreme vaše posete
 • Statusne informacije, kao što su poruke o greškama
 • Obim prenetih podataka i status pristupa (datoteka je preneta, datoteka nije pronađena, itd.)
 • Operativni sistem i verzija operativnog sistema vašeg računara i naziv vašeg pružaoca usluga pristupa
 •  

b. Svrhe i pravni osnov

Kada posetite veb-sajt kompanije BASF, koristimo IP adresu i druge informacije koje vaš pretraživač automatski prenosi na naš server pod B. 1. a. da bismo

        (i) vam obezbedili traženi sadržaj

        (ii) obezbedili bezbednost i stabilnost našeg veb-sajta i pratili neovlašćeno korišćenje

        (iii) omogućili nesmetano korišćenje našeg veb-sajta.


Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (dalje: Zakon ili ZZPL). Naš legitimni interes proizilazi iz gorenavedenih svrha obrade podataka. Ni pod kojim uslovima ne koristimo prikupljene podatke u svrhu donošenja zaključaka o vašoj ličnosti.

c. Period čuvanja

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni. U slučaju prikupljanja podataka za obezbeđivanje usluga pristupa veb-sajtu, to činimo kada se odgovarajuća sesija završi. U slučaju čuvanja podataka u datotekama evidencije, to se čini najkasnije nakon sedam dana. Čuvanje nakon ovog perioda je moguće. U ovom slučaju, IP adrese se anonimizuju brisanjem poslednjih osam bitova, tako da vaša identifikacija više nije moguća.

2.  Kolačići

a. Obrada podataka i odgovarajući pravni osnov

Koristimo kolačiće na svom veb-sajtu. To su tekstualne informacije koje se mogu sačuvati u pretraživaču na uređaju posetioca određene veb-stranice (veb-server, server). Kolačić se šalje sa veb-servera na pretraživač ili se u njemu generiše skriptom (JavaScript). Veb-server može pročitati ove podatke o kolačićima direktno sa servera kada korisnik ponovo poseti ovu stranicu ili preneti informacije o kolačićima na server putem skripta veb-stranice. Kolačići ne oštećuju vaš uređaj, ne sadrže viruse, trojance ili drugi malver.

Podaci se čuvaju u kolačiću koji je povezan sa određenim uređajem koji se koristi. To, međutim, ne znači da mi direktno saznajemo vaš identitet.

Obično koristimo sledeće kolačiće: 

Strogo neophodne kolačiće

Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje veb-sajta. Uopšte uzev, ovi kolačići se postavljaju samo kao odgovor na radnje koje preduzimate u sklopu zahteva za uslugom, kao što su podešavanje privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Možete da podesite svoj pretraživač da blokira ove kolačiće ili da vas obaveštava o njima. Međutim, neki delovi veb-sajta možda neće pravilno funkcionisati.

Pravni osnov za obradu ovih kolačića je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona. Naš legitimni interes proizilazi iz svrha obrade podataka navedenih pod B.1.b.

Kolačići performansi

Ovi kolačići nam omogućavaju da brojimo posete i izvore saobraćaja kako bismo mogli da merimo i poboljšamo performanse svog veb-sajta. Oni nam pomažu da odgovorimo na pitanja o tome koje su stranice najpopularnije, koje se najmanje koriste i kako se posetioci kreću po sajtu. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su objedinjene i stoga anonimne. Ako ne dozvolite ove kolačiće, ne možemo znati kada ste posetili naš veb-sajt.

Pravni osnov za obradu ovih kolačića je vaša saglasnost – pristanak, na osnovu člana 12, stava 1, tačka 1) ZZPL koju ste nam dali svojim izborom na baneru kolačića ili u našem Centru za podešavanja privatnosti.

Imate pravo da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost (dopuštenost) obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva. Da biste to učinili, promenite podešavanja u Centru za podešavanja privatnosti.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućavaju veb-sajtu da pruži poboljšane funkcionalnosti i personalizovan pristup. Možemo ih postaviti mi ili treća lica čije usluge koristimo na našim stranicama. Ako ne dozvolite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće ispravno funkcionisati.

Pravni osnov za obradu ovih kolačića je vaša saglasnost – pristanak, u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1) Zakona koju ste nam dali svojim izborom na baneru kolačića ili u našem Centru za podešavanja privatnosti.

Imate pravo da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost (dopuštenost) obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti do njenog opoziva. Da biste to učinili, promenite podešavanja u Centru za podešavanja privatnosti.

Kolačići u marketinške svrhe

Ovi kolačići se mogu postaviti preko našeg veb-sajta. Naši marketinški partneri mogu da ih koriste za profilisanje vaših interesovanja i prikazivanje relevantnih oglasa na drugim veb-sajtovima. Ako ne dozvolite ove kolačiće, prikazivaće vam se manje ciljane reklame. 

Pravni osnov za obradu ovih kolačića je vaša saglasnost – pristanak u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1) Zakona, koju ste nam dali svojim izborom na baneru kolačića ili u našem Centru za podešavanja privatnosti.

Imate pravo da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost (dopuštenost) obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti do njenog opoziva. Da biste to učinili, promenite podešavanja u Centru za podešavanja privatnosti.

 

b. Specifična upotreba kolačića, svrhe i period čuvanja

Konkretno, koristimo sledeće kolačiće, u zavisnosti od podešavanja kolačića koja ste postavili u Centru za podešavanja privatnosti. Podrazumevano se aktiviraju samo strogo neophodni kolačići. Ako ni ovo ne želite, imate opciju da generalno odbijete kolačiće u svom pretraživaču. U ovom slučaju, funkcionalnost posećenog veb-sajta može biti narušena.

Više detalja o odgovarajućim dobavljačima kolačića možete pronaći u Centru za podešavanja privatnosti, u odgovarajućim kategorijama kolačića.

3. Obrazac za kontakt i adresa e-pošte

a. Obrada podataka

Naši veb-sajtovi sadrže kontakt obrasce kao i linkove za direktno slanje e-pošte. Ako koristite jedan od ovih obrazaca za kontakt, podaci koje navedete u takvim obrascima biće nam prosleđeni i obrađeni. Obavezni podaci koje je potrebno popuniti za elektronski kontakt putem odgovarajućeg kontakt obrasca označeni su zvezdicom (*). Dodatne podatke nam možete dostaviti samo na dobrovoljnoj osnovi.

Ako nam pošaljete e-poštu, obradićemo povezane metapodatke i sadržaj poruke.

b. Svrha i pravni osnov

Vaše podatke ćemo obraditi da bismo mogli da s vama kontaktiramo, da bismo obradili vaš zahtev i da bismo vam pružili odgovarajuće usluge, sprečili zloupotrebu obrasca za kontakt i da bismo osigurali bezbednost svojih sistema informacionih tehnologija.

Pravni osnov za obradu podataka koji su označeni kao obavezni je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona. Navedene svrhe takođe uključuju legitimni interes za obradu podataka. Ako je svrha kontakta zaključenje ugovora, dodatni pravni osnov za obradu je član 12, stav 1, tačka 2) ZZPL. Pravni osnov za obradu podataka koje ste nam dobrovoljno dostavili je vaša saglasnost-pristanak u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1) ZZPL. 

c. Period čuvanja

Podaci o ličnosti određene osobe biće izbrisani ili će postati nedostupni čim svrha čuvanja prestane da važi. Štaviše, podaci se mogu čuvati ako je to predvideo zakonodavac u propisima Republike Srbije, kojima odgovorno lice podleže. Podaci će takođe biti izbrisani ili će postati nedostupni kada istekne rok čuvanja propisan gorenavedenim odredbama, osim ako postoji potreba za nastavkom čuvanja podataka radi zaključivanja ili ispunjenja ugovora.

Kada je u pitanju saglasnost, imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost (dopuštenost) obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva. Da biste to učinili, promenite

4. Ugrađeni YouTube video-snimci

a. Obrada podataka

Integrisali smo YouTube video-snimke u svoju onlajn ponudu, i to one koji se čuvaju na YouTube platformi i mogu se reprodukovati direktno sa našeg veb-sajta. YouTube je usluga kompanije Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (u daljem tekstu „Google”). Svi video-snimci su ugrađeni u takozvani „režim sa dva klika”, što znači da se nikakvi podaci o vama kao korisniku ne prenose na Google ako ne aktivirate video-funkciju. Pre aktivacije video-funkcije, prikazuje se samo slika za pregled učitana sa našeg veb-servera.

Podaci se prenose Google-u samo ako aktivirate takve video-funkcije. Kada se aktiviraju, nemamo uticaj na ovaj prenos podataka. Prenos podataka se vrši bez obzira da li Google obezbeđuje korisnički nalog preko kojeg ste prijavljeni ili ne postoji korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na Google, vaši podaci biće dodeljeni direktno vašem nalogu. 

b. Svrhe i pravni osnov

Koristimo YouTube video-snimke na svom veb-sajtu da bismo vam ih predstavili na jednostavan način.

Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1) Zakona. Ovu saglasnost dajete aktiviranjem video-funkcije. Ako se aktivira, vaši podaci o ličnosti biće preneti Google-u kao što je gore opisano. 

U toku prenosa podataka Google-u vaši podaci o ličnosti biće preneti na servere Google-a, koji se takođe mogu nalaziti u SAD. SAD su država koja nema nivo zaštite podataka adekvatan nivou EU odnosno nivou Republike Srbije. To posebno znači da organi vlasti SAD mogu pristupiti podacima o ličnosti na pojednostavljen način i da postoje samo ograničena prava na takve mere. Ako aktivirate YouTube video-funkciju, izričito pristajete na prenos podataka Google-u i na prenos svojih podataka o ličnosti na servere koji se nalaze u SAD.

Ako ste dali saglasnost-pristanak, imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost (dopuštenost) obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva.

Svoju saglasnost za buduće slučajeve možete opozvati u bilo kom trenutku tako što ćete deaktivirati klizač kategorije „YouTube” u

c. Dodatne informacije

Dodatne informacije o obradi podataka, posebno o pravnom osnovu i periodu čuvanja od strane YouTube-a, mogu se naći u politici privatnosti pružaoca usluga (https://policies.google.com/privacy) i na baneru privatnosti na YouTube platformi. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o svojim pravima i opcijama podešavanja za zaštitu svoje privatnosti.

Google takođe može da obrađuje vaše podatke o ličnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, trećoj zemlji bez adekvatnog nivoa zaštite podataka.

5. Hiperlink do društvenih medija

Na svoj veb-sajt smo postavili hiperlinkove do sledećih društvenih medija: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr i Instagram.

Ovi hiperlinkovi su dizajnirani u obliku odgovarajućih logotipa i čuvaju se na našem serveru. To znači da kada se naš veb-sajt prvi put učita, nikakvi se podaci o vama kao korisniku ne prenose odgovarajućem pružaocu usluga. Bićete preusmereni na odgovarajući veb-sajt samo ako kliknete na logotipe. Na ovom veb-sajtu mogu se obrađivati dodatni podaci o vama.

Nemamo uticaj na obradu podataka na odgovarajućim povezanim veb-sajtovima.

6. Chatbot/Livechat

a. Obrada podataka i svrhe

Na veb-stranici o zapošljavanju kompanije BASF smo integrisali četbot „Anilina”. Ovo je usluga koju pružaju kompanije jobpal Ltd, Third Floor, 20 Old Bailey, EC4M 7AN London i optimize-it GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg. Četbot i povezana obrada podataka će se pokrenuti samo ako ste prethodno kliknuli na dugme „Prihvati sve kolačiće” na baneru kolačića ili aktivirali „Funkcionalne kolačiće” i „Kolačiće za ciljanje” u Centru za podešavanje privatnosti. Podrazumeva se da se „Anilina” ne učitava i stoga se od vas ne prikupljaju podaci o ličnosti.

Naš četbot vam pruža danonoćnu podršku odgovorima na opšta pitanja o prijavama i o kompaniji BASF kao poslodavcu, kao i u vezi sa potragom za odgovarajućim ponudama za posao u svrhe sopstvenog marketinga. Ako četbot ne može da odgovori na vaš zahtev, naš tim za privlačenje talenata kompanije BASF će ga proslediti LiveChat-u.

Učešće u ćaskanju je dobrovoljno i moguće je bez registracije na stranici za zapošljavanje kompanije BASF. Sami odlučujete koje podatke o ličnosti ćete otkriti o sebi u konsultantskom ćaskanju. Nema potrebe da nam kažete svoje ime. Podaci koje dostavite biće obrađeni isključivo u svrhu sprovođenja konsultacija i obezbeđenja njihovog kvaliteta. Biće korišćeni samo podaci koji su neophodni za pružanje naše konsultantske usluge ili za obradu vašeg zahteva. Ove podatke neće obrađivati niko drugi osim gorenavedenih pružalaca usluga i nas.

Prenos podataka je šifrovan. Tehničke i organizacione mere bezbednosti koriste se za zaštitu podataka od namerne ili slučajne manipulacije, pristupa neovlašćenih lica, promena, gubitka i uništenja.

b. Pravni osnov

Pravni osnov za obradu podataka koje ste nam dobrovoljno dostavili u okviru ćaskanja je vaša saglasnost-pristanak u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1) ZZPL. Vi nam dajete ovu saglasnost prihvatanjem potrebnih kolačića.

Ukoliko se ćaskanje odnosi na potencijalnu prijavu kompaniji BASF, pravni osnov za obradu je član 12, stav 1, tačka 2) Zakona. Ovde koristimo vaše podatke o ličnosti samo da bismo odgovorili na vaša pitanja. Zapis ćaskanja neće biti povezan sa konkretnom prijavom.

Osim toga, vaše podatke koristimo u svrhe osiguranja kvaliteta. U meri u kojoj je to moguće, mi ćemo ih učiniti anonimnim. Ako to ne može da se uradi, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati na osnovu člana 12, stava 1, tačke 6) Zakona. Naš legitimni interes za obradu prikupljenih podataka leži u stalnom poboljšanju naše usluge u okviru ćaskanja.

c. Period čuvanja

Zapis ćaskanja i povezani metapodaci biće izbrisani ili blokirani čim svrha za koju su sačuvani prestane da važi. Štaviše, podaci se mogu čuvati ako je to predvideo zakonodavac u Republici Srbiji, propisima kojima odgovorno lice podleže. Podaci će takođe biti izbrisani ili će postati nedostupni kada istekne rok čuvanja propisan gorenavedenim odredbama, osim ako postoji potreba za nastavkom čuvanja podataka radi zaključivanja ili ispunjenja ugovora.

Kada je u pitanju saglasnost, imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost (dopuštenost) obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva. Molimo vas da o tome obavestite svog kontakt partnera u našoj kompaniji.

7. Podigee Podcast

Obezbeđujemo podkast preko Podigee Podcast Player-a. Ako slušate podkast, vaša IP adresa biće preneta kompaniji Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germany (u daljem tekstu „Podigee”). Podigee ne postavlja kolačiće dok koristi podkast plejer. Pravni osnov za takvu obradu je član 12, stav 1, tačka 6) ZZPL.

Politiku privatnosti kompanije Podigees možete pronaći na  https://www.podigee.com/de/about/privacy.

8. Personalizovani bilten

Ako ste nam dali saglasnost da to učinimo, mi i, ukoliko i u meri u kojoj je to primenljivo, kompanije pomenute u tekstu prijave za odgovarajuće biltene na koje ste se prijavili (u daljem tekstu „Tekst saglasnosti”) (zajedno „Mi”) obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti na način naveden u odgovarajućem obrascu prijave (npr. e-adresa, ime, kompanija, država, vremenska oznaka vaše pretplate) kako bismo vam u redovnim intervalima slali traženi bilten na e-adresu koju ste naveli. Obrađujemo vaše podatke o ličnosti koji nisu vaša adresa e-pošte za personalizaciju vašeg biltena i za slanje relevantnih informacija o sektoru u kojem je vaše preduzeće aktivno. Štaviše, vaši podaci o ličnosti nam omogućavaju da vas stavimo u definisane ciljne grupe kako bismo poboljšali relevantnost objavljenog sadržaja koji ćete primati (npr. informacije specifične za zemlju kako bi sadržale sadržaj koji je povezan sa vašom zemljom).

Ako je pomenuto u Tekstu saglasnosti, pratimo dostupnost vaše adrese e-pošte, kao i određene vaše interakcije u pogledu biltena. Te interakcije uključuju otvaranje biltena, otvaranje veza u biltenu i povlačenje saglasnosti. Ove podatke obrađujemo u svrhu poboljšanja relevantnosti objavljenog sadržaja. To uključuje, na primer, provere ukupne stope otvaranja i na koje veze se najviše kliktalo da bi se utvrdila ukupna relevantnost sadržaja biltena za čitaoce. Što se tiče praćenja opoziva saglasnosti, ovo se prati kako bi se osiguralo da ne primate dalja saopštenja nakon što kliknete na dugme za odjavu, ako je i ukoliko je potrebno nastaviti sa obradom vaše e-adrese u druge svrhe.

Podelićemo vaše podatke o ličnosti sa drugim povezanim kompanijama BASF grupe ako nam pružaju IT usluge ili ako je to neophodno iz operativnih razloga. Pored toga, vaše podatke o ličnosti prosledićemo tehničkim dobavljačima IT usluga koje koristimo i od kojih dobijamo usluge. Svoje dobavljače IT usluga pažljivo biramo i redovno ih proveravamo. Oni obrađuju podatke o ličnosti samo u naše ime i strogo u skladu s našim uputstvima na osnovu odgovarajućih ugovora za obradu naloga.

Vaše podatke o ličnosti prikupljene u okviru vaše saglasnosti čuvamo u gorepomenute svrhe dok svoju saglasnost ne opozovete.

Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti u gorepomenute svrhe je vaša saglasnost, član 12, stav 1, tačka 1) Zakona.

Možete da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, što će imati dejstvo u budućnosti, tako što ćete se odjaviti sa našeg biltena putem veze za odjavu ili kako je opisano u tekstu saglasnosti za odgovarajuće biltene na koje ste se prijavili.

Slobodni ste da date ili uskratite saglasnost. Ovo nema uticaja na upotrebu ovog veb-sajta.

Ako opozovete svoju saglasnost, odmah ćemo izbrisati vaše podatke o ličnosti, s obzirom na to da ih obrađujemo u marketinške svrhe na osnovu vaše saglasnosti. Imajte na umu da opozivanje ne dovodi do brisanja svih vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo tokom poslovnog odnosa sa vama, ako za to postoji drugi pravni osnov. Opozivanje vaše saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se do tada odvijala.

C. Da li ste u obavezi da nam dostavite ove podatke? 

Kada posetite naš veb-sajt, informacije navedene u odeljku B. 1. a. kao i informacije iz kolačića klasifikovanih kao strogo neophodni se obrađuju automatski. Prenos ovih informacija je dobrovoljan. Bez pružanja ovih podataka o ličnosti, ne možemo prikazati traženu stranicu.

Ako

 • nam dozvolite da koristimo kolačiće koji nisu klasifikovani kao strogo neophodni ili 
 • želite da pogledate ugrađene YouTube video-snimke,

prenos ovih informacija je dobrovoljan.

Ako s nama kontaktirate, ne možemo odgovoriti na vaš upit na odabrani način bez podataka o ličnosti potrebnih u pojedinačnom slučaju. Kada su u pitanju kolačići, nedostatak saglasnosti može dovesti do ograničenja funkcionalnosti veb-sajta ili njegovih delova. Ugrađeni video-snimci ne mogu da se reprodukuju bez vaše saglasnosti.

D. Kome prosleđujemo vaše podatke o ličnosti?

U okviru naše kompanije, lica i odeljenja imaju pristup vašim podacima o ličnosti samo u meri u kojoj su im potrebni za ispunjavanje gorenavedenih ciljeva.

Takođe uključujemo pružaoce usluga. Ovi pružaoci usluga će postupati samo prema našim uputstvima i ugovorno su obavezni da se pridržavaju važećih zahteva za zaštitu podataka. 

U suprotnom, vaše podatke ćemo proslediti trećim licima samo ako:

 • ste nam dali izričitu saglasnost u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • je otkrivanje u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti neophodno za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva i nema razloga da se pretpostavi da imate preovlađujući interes vredan zaštite neotkrivanjem svojih podataka,
 • nema zakonske obaveze da nam prosledite podatke u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili
 • je to zakonski dozvoljeno i, u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, neophodno za ispunjenje ugovornih odnosa s vama.

Prenos vaših podataka o ličnosti pružaocima usluga u trećoj zemlji će se desiti samo ako su ispunjeni posebni uslovi iz članova 63. do 65. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

E. Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?

Kompanija BASF koristi tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bi zaštitila vaše podatke o ličnosti od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih lica. Naše mere bezbednosti se kontinuirano revidiraju u skladu sa tehnološkim razvojem.

F. Koja prava imate?

Imate određena prava na osnovu Zakona o zaštiti podataka, uključujući pravo da zatražite kopiju podataka o ličnosti koje imamo u vezi sa vama, ako ih pisanim putem tražite od nas:

Pravo pristupa: pravo na pristup svojim podacima (ako ih obrađujemo) i određene druge informacije (poput onih navedenih u ovoj Politici privatnosti);

Pravo na ispravku i dopunu: ako su vaši podaci o ličnosti netačni ili nepotpuni, imate pravo na ispravku odnosno svojih podataka o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave;

Pravo na brisanje: ovo je takođe poznato kao „pravo na zaborav” i, jednostavnim rečima, omogućava vam da zatražite brisanje ili uklanjanje svojih podataka tamo gde nema nikakvog uverljivog razloga da nastavimo da ih koristimo. Ovo nije opšte pravo na brisanje; postoje izuzeci. Na primer, imamo pravo da nastavimo sa korišćenjem vaših podataka o ličnosti ako je takva upotreba neophodna za poštovanje naših zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu pravnih zahteva;

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo na ograničenje obrade vaših podataka, preciznije načina na koji ih možemo obrađivati, u određenim slučajevima propisanim Zakonom. Imajte na umu da je ovo pravo ograničeno u određenim situacijama: Kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje smo sakupili od vas uz vaš pristanak, možete tražiti ograničenje samo na osnovu: (a) netačnosti podataka; (b) kada je naša obrada nezakonita i ne želite da se vaši podaci o ličnosti brišu; (c) potrebe povezane sa pravnim zahtevom; ili (d) prestanka potrebe za korišćenjem podataka u svrhe u koje ih čuvamo. Kada je obrada ograničena, mi i dalje možemo da čuvamo vaše podatke, samo na osnovu vašeg pristanka, kao i u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa. Čuvamo spiskove ljudi koji su zatražili ograničenje upotrebe svojih podataka o ličnosti kako bi se obezbedilo da se ograničenje poštuje u budućnosti;

Pravo na prenosivost podataka: pravo na zahtev za premeštanje, kopiranje ili prenos (gde je to tehnički izvodljivo) vaših podataka o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, za vaše sopstvene svrhe u različitim uslugama. Imate pravo da na zahtev da vaše podatke prenesemo drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo;

Pravo na prigovor:
pravo prigovora na našu obradu vaših podataka o ličnosti, kada podatke obrađujemo za naše legitimne interese, direktan marketing (uključujući i profilisanje, ako postoji) u svakom trenutku.

Pravo na opozivanje pristanka: ako ste dali svoj pristanak na bilo šta što uradimo sa vašim podacima o ličnostima, imate pravo da u bilo kojem trenutku opozovete svoj pristanak (mada ako to učinite, to ne znači da je sve što smo učinili sa vašim podacima o ličnosti uz vaš pristanak do tada protivzakonito).

Ostvarivanje ovih prava je besplatno. Međutim, od vas se traži da dokažete svoj identitet pomoću dvostruke potvrde identiteta. Uložićemo razumne napore u skladu sa svojom zakonskom obavezom da pružimo, ispravimo ili obrišemo vaše podatke o ličnosti.

Da biste ostvarili svoja prava, obratite nam se, i to, na primer e-poštom ili poštom. Kontakt podatke ćete naći u odeljku A.

G. Gde možete uložiti pritužbu?

Osim što imate pravo da uložite prigovor iz prethodnog odeljka našem licu za zaštitu podataka (za kontakt detalje pogledajte odeljak A), ukoliko smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona, možete da uložite pritužbu nadležnom organu u Republici Srbiji odnosno da podnesete tužbu nadležnom sudu.

U slučaju podnošenja pritužbe, možete kontaktirati s nadležnim telom za zaštitu podataka u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija

Adresa e-pošte: office@poverenik.rs

H. Zaštita podataka za maloletna lica

Ovaj veb-sajt je namenjen osobama koje imaju najmanje 18 godina. Ako maloletno lice dostavi podatke o ličnosti putem ovog veb-sajta, mi ćemo te podatke izbrisati i nećemo ih dalje obrađivati čim saznamo za ovu činjenicu.