Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Global Home
Serbia

Utiranje puta ka svetlijoj, sigurnijoj budućnosti

Stalno rastuća potražnja za energijom i resursima zahteva od nas da razvijemo održivija energetska rešenja koja odgovaraju na potrebe za energetskom efikasnošću i očuvanjem. Sa našim znanjem i stručnošću u hemiji za naftna polja, rafinerije, rudarstvo, vodu, vetar i solarnu energiju, udružujemo se sa klijentima i delimo njihovu posvećenost zdravijoj, prirodnijoj i pristupačnijoj budućnosti za energiju i resurse.