Global Home

Svetu su potrebna efikasna rešenja za uravnotežen rast

Devet milijardi ljudi, a samo jedna Zemlja: da bi se odgovorilo na zahteve buduće svetske populacije, moraćemo da proizvodimo više sa manje resursa. Kako ćemo nahraniti devet milijardi ljudi u 2050. godini?

Verujemo da hemija može potpomoći da se ljudima obezbedi hranljiva, bezbedna i pristupačna hrana, a da se istovremeno štede resursi. Mi doprinosimo svojim proizvodima i rešenjima. Zajedno sa našim klijentima, nastojimo da identifikujemo ključne poluge za održiviji lanac vrednosti u industriji hrane za ljude i životinje. Na primer, naši proizvodi doprinose proizvodnji efikasnijih i više ekoloških namirnica i prehrambenih proizvoda.