Serbia
Serbia

Svetu su potrebna efikasna rešenja za uravnotežen rast

Devet milijardi ljudi, a samo jedna Zemlja: da bi se odgovorilo na zahteve buduće svetske populacije, moraćemo da proizvodimo više sa manje resursa. Kako ćemo nahraniti devet milijardi ljudi u 2050. godini?

Verujemo da hemija može potpomoći da se ljudima obezbedi hranljiva, bezbedna i pristupačna hrana, a da se istovremeno štede resursi. Mi doprinosimo svojim proizvodima i rešenjima. Zajedno sa našim klijentima, nastojimo da identifikujemo ključne poluge za održiviji lanac vrednosti u industriji hrane za ljude i životinje. Na primer, naši proizvodi doprinose proizvodnji efikasnijih i više ekoloških namirnica i prehrambenih proizvoda.

Ljudska ishrana

Proizvodnja kvalitetne i bezbedne hrane predstavlja jedan od najvažnijih zadataka našeg vremena. Čak i danas, uz naše proizvode hrana je zdravija i hranljivija, na primer obogaćivanjem vitaminima. Mi održavamo dijalog sa svojim tržištima i klijentima kako bismo zajednički identifikovali rešenja za izazove sutrašnjice.

Ishrana životinja

Sve veća svetska populacija podrazumeva i veću potražnju mesa, ribe, jaja i mlečnih proizvoda. Naši efikasni, visokokvalitetni proizvodi pomažu našim klijentima da budu profitabilniji i da istovremeno štede resurse.

Opšti uslovi prodaje