Global Home

Mi stvaramo hemiju za održivu budućnost

Kombinujemo ekonomski uspeh sa zaštitom životne sredine i društvenom odgovornošću.

Približno 111.000 zaposlenih u BASF grupi doprinosi uspehu naših klijenata u skoro svim sektorima i u skoro svakoj državi na svetu. Naš portfolio organizovan je u šest segmenata: hemikalije, materijali, industrijska rešenja, površinske tehnologije, ishrana i nega i rešenja za poljoprivredu. Kompanija BASF je tokom 2022. godine ostvarila prodaju u vrednosti od oko 87,3 milijarde evra.