Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Serbia

Mi stvaramo hemiju za održivu budućnost

Kombinujemo ekonomski uspeh sa zaštitom životne sredine i društvenom odgovornošću.

Približno 110.000 zaposlenih u BASF grupi doprinosi uspehu naših klijenata u skoro svim sektorima i u skoro svakoj državi na svetu. Naš portfolio organizovan je u šest segmenata: hemikalije, materijali, industrijska rešenja, površinske tehnologije, ishrana i nega i rešenja za poljoprivredu. Kompanija BASF je tokom 2020. godine ostvarila prodaju u vrednosti od oko 59 milijarde evra.