Global Home

Mi stvaramo hemiju za održivu budućnost

Kombinujemo ekonomski uspeh sa zaštitom životne sredine i društvenom odgovornošću. Oko 112.000 zaposlenih u BASF grupi doprinosi uspehu naših klijenata u skoro svim sektorima i u skoro svakoj državi na svetu. Naš portfolio organizovan je u šest segmenata: hemikalije, materijali, industrijska rešenja, površinske tehnologije, ishrana i nega i rešenja za poljoprivredu.

Naš glavni fokus

Uvidi u BASF

BASF 2023 ukratko

68,9

milijarde evra prometa

234

proizvodnih centara širom sveta

16,9

miliona tona

emisija gasova sa efektom staklene bašte

 

 

Naše priče