Promena zarad očuvanja klime

Vožnja ukrug zarad zaštite klime

Većina ljudi prihvata činjenicu da je budućnost automobila električna. Ali mi idemo još dalje – želimo da zatvorimo krug o održivosti električnih vozila (EV). To znači recikliranje njihovih baterija, što je važan faktor u smanjenju ukupnog ugljeničnog otiska električnih vozila. U našoj novoj fabrici u Švarchajdeu u Nemačkoj ćemo to i postići. To je glavna prekretnica na putu ka zaštiti klime. 

Primo piano dell’interno di una batteria EV, che mostra i fili arancioni che collegano e conducono l’elettricità attraverso una serie di diverse piastre metalliche.

Inspiracija: naša ljubav prema električnim vozilima

Zaista volimo električna vozila, kao što ste možda već i čuli. Zato želimo da ih učinimo zaista održivim. Zbog toga naporno radimo na poboljšanju baterija visokih performansi koje ih napajaju. Osmišljavamo nove katodne aktivne materijale, važnu komponentu za ove litijum-jonske baterije, kako bismo ih učinili bezbednijim, smanjili vreme punjenja i povećali dužinu vožnje. To su sve dobre vesti za budućnost električnih vozila. Štaviše, omogućavamo i recikliranje baterija – posebno vrednih metala u njima, što omogućava njihovu višekratnu upotrebu. To je veoma važno jer iskorišćavanje naših resursa predstavlja ključni korak ka zaštiti planete.

 

25% smanjenja

Uticaj na ugljenični otisak metala u baterijama električnih vozila koje reciklira kompanija BASF

Izazov: šta se dešava sa starim baterijama?

Umesto da sagorevaju goriva, motori EV rade na električnu energiju. Činjenica da električna vozila rade na struju znači da nema emisije izduvnih gasova. To je dobro za klimu, kao i za naša pluća. Ali stručnjaci kažu da bi do 2030. na putevima moglo biti više od 230 miliona električnih vozila. Budući da su baterije u tim električnim vozilima napravljene od vrednih metala (kao što su litijum, nikl, kobalt i mangan), šta će se dogoditi sa baterijama kada dođu do kraja svog životnog veka?

A group of three people, two men and one women, is chatting casually and drinking coffee, while their EV is charging at a charging station. In the backdrop, one can see green hills and some windmills.

Čistija, zelenija i održivija, EV su osvojila srca širom planete. Osvojila su i naša srca.

Zatvaramo krug: reciklaža baterija na kraju veka trajanja

Odgovorno korišćenje prirodnih resursa Zemlje deo je našeg šireg odgovora na klimatsku krizu. Zato je važno da pronađemo efikasne načine za recikliranje baterija EV kada dođu do kraja svog životnog veka – posebno metala u materijalima od kojih se prave baterije. To je ono na šta mislimo kada govorimo o zatvaranju kruga i kružnoj ekonomiji. Ako se vredni delovi baterije EV mogu reciklirati (i pod pretpostavkom da se pune električnom energijom iz obnovljivih izvora), ceo proces može da formira održivi krug.

Two scientists, one female and one male, wearing white lab coats in a laboratory researching new ways to recycle metals from EV batteries.

Istraživači kompanije BASF osmišljavaju nov hemijski proces za recikliranje litijuma visoke čistoće iz baterija EV.

Put napred: najsavremenija postrojenja za reciklažu

Poslednji deo kruga održivosti pripada postrojenjima poput onog koju gradimo u Švarchajdeu u Nemačkoj. Ovo će dopuniti naše postojeće zajedničko preduzeće u Kini i našu globalnu mrežu partnera za reciklažu baterija. „Ovo je sledeći korak na putu ka daljem rastu našeg otiska u procesu recikliranja baterija za EV”, rekao je dr Matijas Dorn iz kompanije BASF, viši potpredsednik odeljenja za osnovne metale i reciklažu baterija. „Zajedno sa našim istraživačkim timovima, omogućiće brzo i efikasno unapređenje tehnologije recikliranja baterija zarad formiranja lanca vrednosti materijala za baterije zatvorene petlje.” Izgradnja prototipa fabrike je već u toku, a puštanje u rad planirano je za 2023. godinu. Očekujemo da ćemo do sredine decenije izgraditi komercijalnu fabriku za reciklažu baterija na osnovu saznanja iz fabrike prototipa.

 

Više od 10%

Količina nikla koja će se, prema očekivanjima kompanije BASF, dobijati reciklažom 2026. godine 

A computer-generated image of BASF’s planned prototype battery recycling plant being built at Schwarzheide showing solar panels and wind turbines alongside a large white factory building. It will be a major step towards closing the EV sustainability loop.
„Sledeći korak na putu ka daljem povećanju našeg otiska reciklaže baterija EV”
Image of Matthias Dohrn

Dr Matijas Dorn

Viši potpredsednik odeljenja za osnovne metale i reciklažu baterija

Budućnost: zatvaranje kruga

Brojke poput ovih pokazuju da idemo dalje kada je reč o recikliranju materijala za baterije EV. I to nije samo zato što volimo električna vozila – već zato što znamo da ona imaju ključnu ulogu u odgovoru sveta na klimatsku krizu. Vozila bez emisija koja se u potpunosti napajaju baterijama koje se mogu reciklirati i pune se električnom energijom iz održivih izvora… to je ono što nazivamo zatvaranjem kruga.

Saznajte više o našim projektima e-mobilnosti: