Hemija održava vazduh čistim

Vazduh oko nas znatno utiče na naš svakodnevni život. Zapravo, najnovije studije pokazale su da nam zagađenje vazduha može otežati disanje u snu. Naši katalizatori pomažu u smanjenju štetne emisije automobila i industrije. Hemija je ta koja održava naš vazduh čistim.

Hemija čistog vazduha

Smog nastaje zbog velikog broja sitnih čestica koje lebde u vazduhu. Te čestice dolaze iz mnogih izvora, ali najviše iz saobraćaja i industrije. Protiv zagađenja vazduha može se boriti i bori se hemijom.

Tokom više od 50 godina BASF razvija rešenja za čist vazduh, uključujući i izum katalitičkog konvertera za automobile 1970. godine. Katalizatori uklanjaju i do 99% zagađivača iz vazduha koji udišemo. Pomažu u smanjenju štetnih emisija gasova iz automobila i industrije koji odlaze u vazduh, pa je kiseonik oko nas čistiji i sigurniji za udisanje.

Od trenutka kad se probudimo do trenutka kad zaspimo, na naše živote utiče kvalitet vazduha koji udišemo. Zbog toga mi stalno razvijamo nova rešenja za čistiji vazduh koja, iako ih ne vidimo, poboljšavaju naš život.  

 

1. Dobar san

Naši katalizatori pomažu u obezbeđivanju čistijeg i sigurnijeg vazduha za udisanje. Najnovije studije su pokazale da udisanje čistijeg vazduha može da doprinese boljem kvalitetu sna. 

clean air 1.jpg

2. U automobilu

Širom sveta ima više od 1,4 milijarde vozila na putevima. Naši katalizatori – ugrađeni u izduvne sisteme automobila, kamiona, motocikala i drugih vozila – namenjeni su smanjenju štetnih emisija.

clean air 2.jpg

3. U avionu

Naša nastojanja da poboljšamo kvalitet vazduha nisu ograničena samo na motorna vozila i zgrade. Mi takođe nudimo proizvode namenjene poboljšanju kvaliteta vazduha u kabinama komercijalnih aviona, smanjivanjem količine štetnog ozona koji se javlja na velikim visinama.

clean air 3.jpg

4. U restoranu

Razvili smo i sisteme koji funkcionišu uporedo sa uređajima za klimatizaciju vazduha u poslovnim objektima, kako bismo osigurali da vazduh koji udišete bude čistiji i sigurniji.

clean air 4.jpg