Hemija omogućava dovoljno zdrave hrane (i vode)

Godine 2050. na Zemlji će živeti gotovo deset milijardi ljudi. Dok svetsko stanovništvo raste, kao i njegove potrebe, resursi na planeti su ograničeni. Ujedinjene nacije predviđaju da će biti potrebno da do 2050. čovečanstvo poveća proizvodnju hrane za 70% kako bi se prehranio svet.

photo 1.jpeg

Hrana je život

Obezbeđivanje hrane za rastuće svetsko stanovništvo najveći je izazov za poljoprivredu. Da bi odgovorili tom izazovu, poljoprivrednicima su potrebne nove tehnologije i nova rešenja.

Svaki čovek, žena i dete moraju da imaju pristup zdravoj, kvalitetnoj hrani, i sada i u budućnosti. To je temelj za svačiji kvalitet života. Da bismo osigurali da poljoprivreda može da zadovolji današnje i sutrašnje potrebe za hranom, kao i potrebe budućih naraštaja, treba da iskoristimo sav potencijal svetskog znanja.

Saradnja u savladavanju izazova i nalaženje novih rešenja BASF-ove su jake strane jer mi to radimo u poljoprivredi već više od sto godina. Naši zaposleni su u stalnom kontaktu s poljoprivrednicima i poljoprivrednim stručnjacima svakog dela Zemljine kugle. Oni predano rade na utvrđivanju pristupa potrebnih za optimizaciju poljoprivredne proizvodnje, povećanje profitabilnosti poljoprivrednih gazdinstava i poboljšanje kvaliteta života za rastuće svetsko stanovništvo.

BASF ima dugu tradiciju kao pouzdan partner poljoprivrednika. Naš je cilj da pomognemo poljoprivrednicima da prosperiraju uz inovativna i održiva rešenja, ne samo danas nego i u budućnosti.

photo 2.jpeg

Inovacija za uspešnu poljoprivredu

Dobre, kvalitetne žetve presudne su da bi poljoprivrednici imali prosperitetnu sezonu. Naši proizvodi im pomažu da to postignu.

BASF je jedna od vodećih svetskih kompanija na području istraživanja zaštite bilja. Svake godine ulažemo u istraživanje i razvoj novih proizvoda i rešenja koja će pomoći poljoprivrednicima da budu uspešni. Savremeni fungicidi, herbicidi, insekticidi, sredstva za tretiranje semena i sredstva za uništavanje štetočina čine jezgro naše službe za zaštitu useva. Osim toga, nudimo biološke proizvode i rešenja za zaštitu useva u svrhu poboljšanja biljnog zdravlja, kao i inovacije za poboljšanje upravljanja hranljivim sastojcima u zemlji. Takođe pomažemo poljoprivrednicima da zaštite svoje useve od bolesti, korova, insekata i glodara, i da smanje gubitak azota u primeni veštačkog đubriva.

Već više od sto godina BASF predano podržava poljoprivrednike svojim novim tehnologijama, tako da oni mogu održivo da postižu visoke prinose čak i na ograničenim površinama. Znamo da ostaje još mnogo rada na održivoj poljoprivredi i mi ćemo napredovati zajedno – s poljoprivrednicima i za njih. Zato što verujemo da je poljoprivreda najveći posao na planeti.

photo 3.jpeg