Hemija omogućava recikliranje plastičnog otpada

Plastični otpad, posebno morski, smatra se velikim globalnim problemom. S jedne strane raste pritisak propisa u pogledu kvota recikliranja i pogodnosti za recikliranje, dok se s druge strane naši kupci obavezuju na sve veći udeo recikliranog materijala u svojoj ponudi. Za rešavanje tih problema neophodne su inovacije i zajednički napori u svim segmentima vrednosnog lanca u celom svetu.

chemcycling 1x.png

Šta je Chemcycling?

BASF je odlučio da odgovori na taj problem, zbog čega je razvio projekat hemijskog recikliranja: Chemcycling. Termohemijskim procesima plastični otpad razlaže se u naftne proizvode ili plinove koji postaju sirovina za hemijsku industriju. Te sirovine mogu da zamene fosilne sirovine u Verbundu i da budu upotrebljene za nove proizvode, posebno plastiku. Sistemom sertifikacije treće strane svakom proizvodu možemo pripisati udeo recikliranih resursa.

Koje su prednosti hemijskog recikliranja?

Hemijsko recikliranje omogućava recikliranje plastike za koju danas ne postoje druga rešenja recikliranja: mehaničko recikliranje pogodno je za recikliranje čistih materijala do kojih se u velikim količinama dolazi prikupljanjem i sortiranjem. Međutim, naš otpad sadrži i plastične proizvode u kojima je kombinovano više vrsta plastike radi optimalnih svojstava, plastiku na kojoj se nalaze ostaci (npr. ostaci hrane na ambalaži) i plastiku koja se ne može ekonomično sortirati za potrebe recikliranja. Ti materijali možda mogu da se recikliraju hemijski, pa se tako može sprečiti da završe u spalionicama ili na deponijama. Hemijsko recikliranje predstavlja zanimljivu poslovnu priliku za nas i naše kupce jer dobijeni proizvodi imaju jednak kvalitet kao i proizvodi od fosilnih sirovina.

Da li je hemijsko recikliranje bezopasno za životnu sredinu?

Na kraju životnog veka plastičnog proizvoda treba odabrati rešenje s najvećom ekoučinkovitošću. Budući da hemijsko recikliranje predstavlja mogućnost za recikliranje mešovite, višeslojne i druge složene plastike, ono nadopunjuje mehaničko recikliranje i može biti održiva alternativa spaljivanju ili odlaganju na deponijama. Analizom životnog ciklusa osiguravamo da se ovim inovativnim pristupom stvara vrednost za životnu sredinu.

U eksperimentalnoj fazi BASF je kupcima predstavio prve prototipove. Među njima je ambalaža za mocarelu, providne komponente za frižidere i izolacione kutije za osetljive primene.

 

Chemcycling projekat