Hemija pridonosi održivoj budućnosti

Potreba za hranom, energijom i pitkom vodom za sve brojnije svetsko stanovništvo, ograničeni resursi i zaštita klime – inovacije na temelju hemije imaju ključnu ulogu u tim izazovima. U BASF-u želimo da damo doprinos svetu u kom je svakome osigurana održiva budućnost i bolji kvalitet života. To radimo stvarajući hemiju za naše kupce i društvo i služeći se dostupnim resursima na najbolji mogući način. Održivost je u srcu onoga što radimo, jer u BASF-u stvaramo hemiju za održivu budućnost.

Biomass_balance_photo 1.jpeg

Cirkularna ekonomija

U BASF-u je cirkularna ekonomija mnogo više od upravljanja otpadom. Cilj je da se krug zatvori i da se proizvodi i resursi iskoriste na najbolji mogući način u svim segmentima vrednosnog lanca. Hemijska industrija i njene inovacije mogu da predvode te promene. BASF već primenjuje cirkularnu ekonomiju na nekoliko načina i uz nekoliko pristupa.

Pristup utemeljen na ravnoteži mase

U hemijskoj industriji se od malog broja sirovina proizvodi desetine hiljada različitih proizvoda. Najveći deo proizvodnje hemikalija započinje u reaktoru za krekiranje parom, gde se nafta, ugljeni hidrat sa dugačkim lancem, pomoću pare cepa ili „krekira“ u manje molekule. Ti molekuli zatim služe kao elementi za dalju proizvodnju. Oni uključuju, na primer, vodonik, metan, etilen i propilen koji se uglavnom prerađuju u plastiku, premaze, rastvarače i proizvode za zaštitu useva.

Biomass_balance_photo 2.jpeg

U hemijskoj industriji se obnovljive ili reciklirane sirovine unose na početku proizvodnog procesa, a krajnjem proizvodu se pripisuje njihov udeo. To načelo utemeljeno na proračunu nudi višestruke prednosti. Smanjuje emisije stakleničkih plinova i unos fosilnih sirovina, a kvalitet i svojstva proizvoda ostaju isti. Zahvaljujući tome, proizvodi mogu da se prerađuju na isti način kao konvencionalno proizvedeni materijali. Iz tog razloga ne postoji potreba za prilagođavanjem formulacija, fabrika i procesa.

Pristup utemeljen na ravnoteži biomase

BASF je pionir u razvoju procesa utemeljenog na ravnoteži biomase za upotrebu obnovljivih sirovina u hemijskoj industriji. Taj pristup omogućava da se fosilna goriva zamene obnovljivim sirovinama u BASF-ovom proizvodnom Verbund-u. Osiguravanjem ravnoteže biomase u proizvodima, BASF doprinosi zaštiti životne sredine i klime, zadržavajući visok kvalitet.

Pristup utemeljen na ravnoteži biomase ima višestruke prednosti: štednja fosilnih resursa, smanjenje efekta staklene bašte, podsticanje upotrebe obnovljivih resursa, osiguravanje jednakog kvaliteta i svojstava proizvoda i slično. Taj pristup se primenjuje na mnogim BASF-ovim proizvodima, npr. superapsorbenti, disperzije, plastika i međuproizvodi. Proizvodi dobijeni sa ravnotežom biomase nude BASF-ovim kupcima mogućnosti razlikovanja, npr. na osnovu poboljšanog otiska CO2 i uštede fosilnih resursa.

 

Održivost

Cirkularna ekonomija

Pristup utemeljen na ravnoteži mase

Pristup utemeljen na ravnoteži biomase