Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Global Home
Serbia

Organizacija

Organizacija BASF grupe

BASF grupa se sastoji od jedanaest operativnih divizija koje su grupisane u šest segmenata na sledeći način:

 

 • Hemikalije: Petrohemijski proizvodi i Prelazni proizvodi
 • Materijali: Materijali za poboljšavanje performansi i Monomeri
 • Industrijska rešenja: Disperzije i smola, Hemikalije za povećanje performansi
 • Površinske tehnologije: Katalizatori i Premazi
 • Ishrana i nega: Hemikalije za negu, Ishrana i zdravlje
 • Rešenja za poljoprivredu: Rešenja za poljoprivredu
Ova struktura segmenta nam omogućava da upravljamo svojim poslovanjem na drugačiji način, u skladu sa specifičnim zahtevima tržišta i konkurentnim okruženjem. Pružamo visok nivo transparentnosti rezultata svojih segmenata i pokazujemo značaj Verbund principa i lanaca vrednosti za svoj poslovni uspeh. Operativne divizije, uslužne jedinice, regioni i korporativni centar predstavljaju kamen temeljac organizacije BASF. Ova organizaciona struktura postavlja osnovu za blizinu klijentima, konkurentnost i profitabilni rast. Kompanija BASF nastoji da se njeno poslovanje razlikuje od konkurenata i da uspostavi organizaciju visokih performansi kako bi se kompaniji BASF omogućilo da bude uspešna u sve konkurentnijem tržišnom okruženju.

Divizije snose operativnu odgovornost i organizovane su prema sektorima ili proizvodima. One upravljaju sa naše 52 globalne i regionalne poslovne jedinice i razvijaju strategije za 75 strateških poslovnih jedinica.

Kompanija BASF ima regionalne i nacionalne kompanije koje predstavljaju grupu na lokalnom nivou i podržavaju rast poslovnih jedinica uz lokalnu blizinu klijentima. Za potrebe finansijskog izveštavanja, organizovali smo regionalne divizije u četiri regiona: Evropa; Severna Amerika; Azijsko-pacifički region; Južna Amerika, Afrika i Srednji istok.

Da bismo ojačali svoje inovativne sposobnosti, reorganizovali smo svoje globalne istraživačke aktivnosti u 2022. godini i uskladili ih još bliže s potrebama svojih klijenata. Kao deo toga, integrisali smo direktno istraživanje u divizije i udružili smo aktivnosti sa širokim značajem za naše klijente u odeljenju za istraživanje. Ova divizija je globalno organizovana sa istraživačkim centrima u Evropi, Severnoj Americi i Azijsko-pacifičkom regionu.

Pet logističkih jedinica pruža konkurentne usluge za operativne sektore i lokacije: Globalne inženjerske usluge; Globalne digitalne usluge; Globalna nabavka; Uprava za evropske lokacije i Verbund; Globalne poslovne usluge (finansije; ljudski resursi; zaštita životne sredine, zdravlja i sigurnosti; intelektualno vlasništvo; komunikacije, nabavka, lanac snabdevanja i interne savetodavne usluge).

Jedinice Korporativnog centra podržava BASF-ov Odbor izvršnih direktora u upravljanju kompanijom u celini. One obuhvataju centralizovane poslove u sledećim područjima: strategija; finansije; pravo i usklađenost s pravilima; porezi; zaštita životne sredine, zdravlja i sigurnosti; ljudski resursi; komunikacije; odnosi sa investitorima i interna revizija.

 
 • Hemikalije
 • Materijali
 • Industrijska rešenja
 • Tehnologije obrade površina
 • Namirnice i nega
 • Poljoprivredna rešenja

 • Evropa
 • Severna Amerika
 • Azija
 • Južna Amerika, Afrika, Bliski Istok

 • Grupno istraživanje

 • Globalne inženjerske usluge
 • Globalne digitalne usluge
 • Globalne poslovne usluge
 • Globalna nabavka

 • Korporativni razvoj
 • Korporativne finansije
 • Korporativno pravo, usklađenost, porez i osiguranje
 • Korporativna zaštita životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu
 • Korporativni ljudski resursi
 • Korporativne komunikacije i odnosi sa vladom
 • Korporativni odnosi sa investitorima
 • Korporativna revizija
 • Korporativni porezi i dažbine