Serbia

Organizacija

Pravna struktura i organizacija BASF grupe

Naših 12 divizija podeljeno je u šest segmenta na osnovu njihovih poslovnih modela. Divizije snose operativnu odgovornost i organizovane su prema sektorima ili proizvodima. One upravljaju sa naše 58 globalne i regionalne poslovne jedinice i razvijaju strategije za 78 strateških poslovnih jedinica.

Naše regionalne jedinice odgovorne su za optimizaciju lokalne infrastrukture i doprinose maksimalnom korišćenju našeg tržišnog potencijala.Za potrebe finansijskog izveštavanja, organizovali smo regionalne divizije u četiri regiona: Evropa; Severna Amerika; Azijsko-pacifički region; Južna Amerika, Afrika i Srednji istok.

Naš korporativni centar se sastoji od osam globalnih jedinica. Korporatativni centar je odgovoran za upravljanje celom grupacijom i pruža BASF-ovom Odboru izvršnih direktora u upravljanju kompanijom kao celinom. Četiri globalne interdisciplinarne jedinice nude usluge za poslovne jedinice BASF grupe na pojedinim lokacijama ili na globalnom nivou. 

Našim trima globalnim istraživačkim jedinicama upravlja se iz naših ključnih regiona - Evrope, regiona Azije i Pacifika i Severne Amerike: Istraživanje procesa i hemijski inženjering (Ludvigshafen, Nemačka), Napredni materijali i istraživanje sistema (Šangaj, Kina) i Bionaunčna istraživanja (Research Triangle Park, Severna Karolina). Zajedno sa razvojim jedinicama u našim operativnim divizijama predstavljaju srž našeg globalnog Know-How Verbunda.