Global Home

Organizacija

Organizacija BASF grupe

BASF grupa se sastoji od jedanaest operativnih divizija koje su grupisane u šest segmenata na sledeći način:

 

 • Hemikalije: Petrohemijski proizvodi i Prelazni proizvodi
 • Materijali: Materijali za poboljšavanje performansi i Monomeri
 • Industrijska rešenja: Disperzije i smola, Hemikalije za povećanje performansi
 • Površinske tehnologije: Katalizatori i Premazi
 • Ishrana i nega: Hemikalije za negu, Ishrana i zdravlje
 • Rešenja za poljoprivredu: Rešenja za poljoprivredu
Ova struktura segmenta nam omogućava da upravljamo svojim poslovanjem na drugačiji način, u skladu sa specifičnim zahtevima tržišta i konkurentnim okruženjem. Pružamo visok nivo transparentnosti rezultata svojih segmenata i pokazujemo značaj Verbund principa i lanaca vrednosti za svoj poslovni uspeh. Operativne divizije, uslužne jedinice, regioni i korporativni centar predstavljaju kamen temeljac organizacije BASF. Ova organizaciona struktura postavlja osnovu za blizinu klijentima, konkurentnost i profitabilni rast. Kompanija BASF nastoji da se njeno poslovanje razlikuje od konkurenata i da uspostavi organizaciju visokih performansi kako bi se kompaniji BASF omogućilo da bude uspešna u sve konkurentnijem tržišnom okruženju.

Divizije snose operativnu odgovornost i organizovane su prema sektorima ili proizvodima. One upravljaju sa naše 49 globalne i regionalne poslovne jedinice i razvijaju strategije za 70 strateških poslovnih jedinica.

Pet logističkih jedinica pruža konkurentne usluge za operativne sektore i lokacije:

 • Globalne inženjerske usluge
 • Globalne digitalne usluge
 • Globalna nabavka
 • Uprava za evropske lokacije i Verbund
 • Globalne poslovne usluge (finansije; ljudski resursi; zaštita životne sredine, zdravlja i sigurnosti; intelektualno vlasništvo; komunikacije, nabavka, lanac snabdevanja i interne savetodavne usluge).

Kompanija BASF ima regionalne i nacionalne kompanije koje predstavljaju grupu na lokalnom nivou i podržavaju rast poslovnih jedinica uz lokalnu blizinu klijentima. Za potrebe finansijskog izveštavanja, organizovali smo regionalne divizije u četiri regiona: Evropa; Severna Amerika; Azijsko-pacifički region; Južna Amerika, Afrika i Srednji istok.

Naši specifični istraživačko-razvojni sektori su integrisani u divizije, a aktivnosti od širokog značaja za naše poslove grupisane su u istraživačku diviziju. Ova divizija je globalno pozicionirana sa istraživačkim centrima u Evropi, Severnoj Americi i Aziji-Pacifiku. Sa ovom strukturom, još snažnije fokusiramo naše istraživačke aktivnosti ka našim kupcima i njihovim potrebama.

Jedinice Korporativnog centra podržava BASF-ov Odbor izvršnih direktora u upravljanju kompanijom u celini. One obuhvataju centralizovane poslove u sledećim područjima: strategija; finansije; pravo i usklađenost s pravilima; porezi; zaštita životne sredine, zdravlja i sigurnosti; ljudski resursi; komunikacije; odnosi sa investitorima i interna revizija.

 
 • Hemikalije
 • Materijali
 • Industrijska rešenja
 • Tehnologije obrade površina
 • Namirnice i nega
 • Poljoprivredna rešenja

 • Evropa
 • Severna Amerika
 • Azija
 • Južna Amerika, Afrika, Bliski Istok

 • Grupno istraživanje

 • Globalne inženjerske usluge
 • Globalne digitalne usluge
 • Globalne poslovne usluge
 • Globalna nabavka

 • Korporativni razvoj
 • Korporativne finansije
 • Korporativno pravo, usklađenost, porez i osiguranje
 • Korporativna zaštita životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu
 • Korporativni ljudski resursi
 • Korporativne komunikacije i odnosi sa vladom
 • Korporativni odnosi sa investitorima
 • Korporativna revizija
 • Korporativni porezi i dažbine