Global Home

Verbund

Integracija Verbunda je u samom srcu našeg portfolija i jedna od najjačih strana kompanije BASF. U našem Verbundu, pametno povezujemo naša proizvodna postrojenja i tehnologije za efikasno raspolaganje resursima i korišćenje naše stručnosti. 

 

Naš portfolio uživa jedinstvene prednosti kroz fizičke, tehnološke, tržišne i digitalne prednosti koje Verbund donosi. Sa svojih šest Verbund centara i 230 dodatnom proizvodnom lokacijom, BASF podržava potrošače i partnere u skoro svakoj državi na svetu. Verbund je fizička integracija proizvodnje, tržišnih platformi i tehnologija koje povezuju poslovanje.

Verbund sistem stvara efikasne lance vrednosti koji se protežu od osnovnih hemikalija do proizvoda visoke dodate vrednosti, kao što su premazi i sredstva za zaštitu useva. Pored toga, nusproizvodi jednog postrojenja mogu da se koriste kao polazni materijali u drugom. U ovom sistemu, hemijski procesi troše manje energije, proizvode više proizvoda i čuvaju resurse. Na ovaj način, štedimo sirovine i energiju, smanjujemo emisiju, smanjujemo troškove logistike i koristimo sinergije. Ova rešenja omogućavaju kompaniji BASF da održi konkurentnost u svakom regionu u svetu, dok istovremeno čini svoje potrošače uspešnijim.

Nastavićemo da predvodimo industriju u izradi i razvoju Verbund struktura i u konsolidaciji poslovanja kroz manji broj visoko efikasnih lokacija. 

Chart: Verbund sites worldwide
Poslednje ažuriranje 27. фебруар 2018.