Global Home
Firemné a finančné správy  |  štvrtok, 3. januára 2019
Médiá

BASF spúšťa výrobu produktov z chemicky recyklovaných plastov

  • Nová metóda recyklácie znamená zásadný posun v oblasti cirkulárnej ekonomiky
  • BASF podporuje recykláciu plastového odpadu
  • Výroba pilotných produktov a certifikácia v spolupráci s obchodnými partnermi BASF

Ludwigshafen, Nemecko – 3. január 2019 – Projekt ChemCycling spoločnosti BASF dokázal, že chemická recyklácia poskytuje inovatívny spôsob opätovného využitia plastového odpadu, ktorý v súčasnosti nie je recyklovaný. Týka sa to zmiešaných alebo nevyčistených plastov. Tento odpad sa v závislosti od regiónu zvyčajne posiela na skládku alebo sa spáli s využitím energie.

Vďaka chemickej recyklácii sa ale objavuje ďalšia alternatíva: pomocou termochemických procesov možno tieto plasty použiť k výrobe syntetického plynu či olejov. Ako druhotná surovina tak môžu tieto doposiaľ nerecyklované plasty poslúžiť k výrobe nových plastov.


„Zodpovedné používanie plastov je rozhodujúce pre riešenie svetového problému s odpadom. To platí tak pre spoločnosti, ako aj pre inštitúcie a spotrebiteľov. Pomocou chemickej recyklácie chceme významne prispieť k znižovaniu množstva plastového odpadu,”
povedal Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva a hlavný technický riaditeľ BASF SE.

Od odpadu k obalom na syry a komponentom do chladničiek

Spoločnosť BASF už touto metódou, na ktorej spolupracovala so svojimi zákazníkmi z rôznych priemyslových odvetví a partnermi v rámci celého hodnotového reťazca, vyrobila prvé skúšobné produkty. Ukazuje sa tak, že ide o úplne funkčný postup s nespočetným množstvom možných aplikácií.

„Odpad sa stáva surovinou, čo znamená ohromný pokrok a prínos pre životné prostredie, spoločnosť i ekonomiku: elegantne sa tým rieši problém odpadového hospodárstva, ako aj stále pálčivejšia otázka nahrádzania fosílnych zdrojov, ktoré predstavujú primárne suroviny nielen pre chemický priemysel,“
doplnil Dr. Martin Brudermüller.

Pilotný projekt sa zameral na obaly pre syr mozarella, komponenty do chladničiek a izolačné panely. Výroba týchto produktov spĺňajúcich štandardy vysokej kvality a hygieny, ktoré sú obzvlášť potrebné napríklad pri balení potravín, je možná vďaka chemickej recyklácii od BASF, pretože majú totožné vlastnosti ako produkty získané z fosílnych zdrojov.

Stefan Gräter
, vedúci projektu ChemCycling, v tom vidí veľký potenciál: „Tento nový spôsob recyklácie ponúka príležitosti k inovatívnym obchodným modelom pre nás i našich zákazníkov, ktorí kladú veľký dôraz na ekológiu a zároveň nie sú ochotní robiť žiadne ústupky a kompromisy v otázke kvality.“

Teraz bude BASF ďalej pracovať na zlepšení komerčnej dostupnosti prvých produktov projektu ChemCycling a uvedení projektu na trh.

Projekt ChemCycling pritom tvorí súčasť komplexnej stratégie BASF, v ktorej má cirkulárna ekonomika a nakladanie s plastmi veľmi podstatnú úlohu. BASF sa usiluje o lepšie využitie plastov ako člen Svetovej rady pre plasty, okrem toho sa zapojila aj do dvoch programov Nadácie Ellen MacArthurovej a prihlásila sa k medzinárodnej ekologickej iniciatíve Operation Clean Sweep®.

Ďalšie informácie o projekte ChemCycling nájdete na webovej stránke BASF

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2017 dosiahla BASF obrat cez 60 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 170 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 3. januára 2019