Zmena v prospech klímy

Jazda v kruhu v záujme klímy


Väčšina ľudí uznáva, že budúcnosť automobilov je elektrická. My však ideme ešte ďalej – chceme uzavrieť cyklus udržateľnosti elektrických vozidiel (EV). To znamená recyklovať ich akumulátory – čo je dôležitý faktor pri znižovaní celkovej uhlíkovej stopy elektromobilov. Náš nový závod v nemeckom Schwarzheide to dokáže. Je významným míľnikom na ceste k ochrane klímy.

A close-up shot of the internals of an EV battery, showing orange wires connecting and conducting electricity across a series of different metal plates.

Inšpirácia: Naša láska k elektromobilom

Ako ste už asi počuli, naozaj máme radi elektromobily. Preto chceme, aby boli naozaj udržateľné. A preto usilovne pracujeme na zdokonaľovaní vysokovýkonných lítiovo-iónových akumulátorov, ktoré ich poháňajú. Vyvíjame nové aktívne katódové materiály, ktoré sú ich dôležitou súčasťou, aby boli bezpečnejšie, skrátili čas nabíjania a predĺžili dojazd. To všetko sú dobré správy pre budúcnosť elektrických vozidiel. Okrem toho umožňujeme recykláciu akumulátorov – najmä vzácnych kovov, ktoré sa v nich nachádzajú, vďaka čomu sa dajú použiť viackrát. To je dôležité, pretože čo najlepšie využívanie našich zdrojov je kľúčovým krokom k ochrane planéty.

 

Zníženie o 25 %

Vplyv na uhlíkovú stopu kovov z akumulátorov elektrických vozidiel recyklovaných spoločnosťou BASF 

Výzva: Čo sa deje so starými akumulátormi?

Elektromotory namiesto spaľovania paliva využívajú elektrickú energiu. Vďaka tomu, že elektrické vozidlá fungujú na elektrickú energiu, neprodukujú žiadne výfukové emisie. To je dobré pre klímu aj pre naše pľúca. Podľa odborníkov by však do roku 2030 mohlo byť na cestách už viac ako 230 miliónov elektromobilov. Vzhľadom na to, že akumulátory týchto vozidiel sa vyrábajú zo vzácnych kovov (ako je lítium, nikel, kobalt či mangán), čo sa deje s týmito akumulátormi, keď im skončí životnosť?

A group of three people, two men and one women, is chatting casually and drinking coffee, while their EV is charging at a charging station. In the backdrop, one can see green hills and some windmills.

Čistejšie, ekologickejšie a udržateľnejšie elektrické vozidlá si získali srdcia ľudí na celej planéte. Aj tie naše.

Uzatvorenie cyklu: Recyklácia akumulátorov po skončení životnosti

Zodpovedné využívanie prírodných zdrojov Zeme je súčasťou našej komplexnej reakcie na klimatickú krízu. Preto je dôležité, aby sme našli efektívne spôsoby recyklácie akumulátorov elektrických vozidiel, keď im skončí životnosť – najmä kovov vo vnútri akumulátorových hmôt. Práve to máme na mysli, keď hovoríme o „uzatvorení cyklu“ a „obehovom hospodárstve“. Ak sa hodnotné časti akumulátora elektrického vozidla dajú recyklovať (a za predpokladu, že sa nabíjajú elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov), z celého procesu vznikne udržateľný kruh.

Two scientists, one female and one male, wearing white lab coats in a laboratory researching new ways to recycle metals from EV batteries.

Výskumní pracovníci spoločnosti BASF vyvíjajú nový chemický proces na recykláciu vysoko čistého lítia z akumulátorov elektrických vozidiel.

Cesta vpred: Najmodernejšie recyklačné zariadenia

Posledná časť kruhu udržateľnosti bude mať podobu elektrární, ako je tá, ktorú staviame v nemeckom Schwarzheide. Tá doplní náš existujúci spoločný podnik v Číne a našu celosvetovú partnerskú sieť na recykláciu akumulátorov. „Je to ďalší krok na ceste k rozširovaniu našej  stopy v oblasti recyklácie akumulátorov elektrických vozidiel,“ uviedol Matthias Dohrn, hlavný viceprezident spoločnosti BASF pre základné kovy a recykláciu akumulátorov. „Spolu s našimi výskumnými tímami umožní rýchle a efektívne rozšírenie technológie recyklácie akumulátorov pre hodnotový reťazec akumulátorových hmôt v uzavretom cykle.“ Výstavba prototypu závodu už prebieha a jeho uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2023. Očakávame, že na základe poznatkov z prototypového závodu vybudujeme závod na recykláciu akumulátorov v komerčnom rozsahu do polovice tohto desaťročia.

 

Viac ako 10 %

Množstvo niklu, ktoré spoločnosť BASF podľa očakávania získa z recyklácie v roku 2026

A computer-generated image of BASF’s planned prototype battery recycling plant being built at Schwarzheide showing solar panels and wind turbines alongside a large white factory building. It will be a major step towards closing the EV sustainability loop.
Ďalší krok na ceste k rozširovaniu našej stopy v oblasti recyklácie akumulátorov elektrických vozidiel.
Image of Matthias Dohrn

Dr. Matthias Dohrn

Hlavný viceprezident spoločnosti BASF pre základné kovy a recykláciu akumulátorov

Budúcnosť: Uzatvorenie cyklu

Takéto údaje ukazujú, že pokiaľ ide o recykláciu akumulátorov elektrických vozidiel, robíme aj niečo navyše. Nie je to však iba preto, že máme radi elektromobily – je to aj preto, že vieme, že majú zohrávať kľúčovú úlohu v tom, ako bude svet reagovať na klimatickú krízu. Bezemisné vozidlá poháňané akumulátormi, ktoré sa dajú recyklovať a nabíjať udržateľne získavanou elektrickou energiou – tomu sa hovorí uzavretie cyklu.

Zistite viac o našich projektoch v oblasti elektrickej mobility: