Zmena v prospech klímy

Najlepší vietor do plachiet?

Ak chceme chrániť klímu, musíme sa dôkladne zamyslieť nad energiou, ktorú používame na napájanie našich závodov. Preto spolu s našimi partnermi budujeme najväčšiu pobrežnú veternú elektráreň bez dotácií na svete. Bude dodávať energiu z obnoviteľných zdrojov s nízkymi emisiami výrobným závodom spoločnosti BASF v celej Európe, a výrazne tak zníži závislosť od fosílnych palív. To všetko je súčasťou nášho plánu, v rámci ktorého chceme dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie.

A wind turbine being build from a platform in a calm sea at sunset.

Výzva: Nahradiť fosílne palivá vo výrobe

Prechod na elektrinu je dobrý pre ochranu klímy. Rozhodujúce však je, aby sa elektrická energia vyrábala z obnoviteľných zdrojov, aby neobsahovala emisie CO2.

A wind farm under construction. Two wind turbines in a blue ocean. In the backdrop, you can find three more monopile foundations and a ship.

Už dokončené veterné turbíny pobrežnej veternej elektrárne Hollandse Kust Zuid.

Prístup: Vybudovať si vlastný zdroj energie

Ako najlepšie zaručiť, aby vaše zdroje elektrickej energie podporovali prechod na udržateľnejšiu energiu? Vyrábať si vlastné dodatočné obnoviteľné zdroje. A presne to robíme vo veternom parku Hollandse Kust Zuid spolu s našimi partnermi, spoločnosťami Vattenfall a Allianz. Nachádza sa v Severnom mori približne 18 km od pobrežia Holandska a má byť najväčší veterný park bez dotácií na svete. Prvá udržateľná energia bola dodaná do siete v roku 2022 a v lete 2023, keď bude v plnej prevádzke, bude 140 turbín tohto zariadenia dodávať ohromujúcich 6 terawatthodín energie ročne. Zodpovedá to približne priemernému hodinovému množstvu energie potrebnej na privedenie štyroch miliárd rýchlovarných kanvíc do bodu varu.

...dáva mi veľký zmysel, aby sa produkty spoločnosti BASF vyrábali s využitím zelenej energie.
Image of Daniela Herzberg

Daniela Herzberg

Riaditeľka oddelenia obnoviteľných technológií divízie spoločnosti BASF pre obnoviteľnú energiu

Východisko: Chémia potrebuje energiu

Prečo v spoločnosti BASF potrebujeme toľko zelenej energie? Nie je žiadnym tajomstvom, že chemický priemysel potrebuje obrovské množstvo energie, aby mohol vyrábať mnoho produktov každodennej potreby. Aby sme do roku 2050 dosiahli náš cieľ nulových čistých emisií, usilovne presadzujeme ambíciu nahradiť konvenčnú energiu z fosílnych palív novou, „zelenou“ energiou a elektrifikovať naše procesy. Náš podiel obnoviteľnej energie z pobrežnej veternej elektrárne plánujeme využiť na napájanie chemickej výroby v našich závodoch v celej Európe, vrátane dvoch najväčších v rámci skupiny BASF – v belgických Antverpách a nemeckom Ludwigshafene. Výrazne sa tým zníži naša závislosť od fosílnych palív a v dôsledku toho aj naše emisie.

Completed monopiles awaiting transport and installation. (Photo: Vattenfall/Jorrit Lousberg)

Tím: 100 % energie od ľudí

Keď sa rozprávate s tímom, ktorý pracuje v novej pobrežnej veternej elektrárni, cítiť z neho obrovskú energiu – a to v každom ohľade. Je to energia inšpirovaná snahou o urýchlenie prechodu na život bez fosílnych palív prostredníctvom sily vetra. David Brüggen, riaditeľ spoločného podniku pre túto veternú elektráreň v rámci divízie spoločnosti BASF pre obnoviteľnú energiu, sa nevie ubrániť hrdosti: „Sme naozaj hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto transformácie a aktívne ju utvárať,“ hovorí. Daniela Herzbergová, ktorá spolupracuje so stavebným a prevádzkovým tímom, srší nadšením: „Nákup obnoviteľnej energie pre veľkú priemyselnú spoločnosť, ktorá sa stará o to, aby sa produkty spoločnosti BASF vyrábali s využitím zelenej energie, mi dáva veľký zmysel,“ hovorí.

SK ultimate tailwind.png
The 140 foundations for the wind farm being produced have a length of ca. 60-75 meters, with a diameter of 7m at the top and 8m at the bottom. (Photo: Vattenfall/Jorrit Lousberg)

Stavba: Počin námorného inžinierstva

Výstavba pobrežnej veternej elektrárne nie je pre slabé povahy. Lopatky turbín majú dĺžku takmer 100 metrov a ide o vysoko špecializovanú prácu, na ktorej sa podieľa flotila ôsmich lodí so žeriavmi a mini letka vrtuľníkov. Len samotné položenie základov elektrárne Hollandse Kust Zuid bude významným inžinierskym a stavebným počinom, keďže najväčšia jednobloková základňa váži takmer 1 000 ton a siaha do výšky 75 metrov. Preto sme na vývoji klimaticky inteligentných spôsobov napájania našich tovární odhodlaní spolupracovať s tými najlepšími partnermi. Pri tomto projekte spolupracujeme so špecialistami na výstavbu veterných parkov, spoločnosťou Vattenfall.

Zistite viac o obnoviteľných zdrojoch energie v spoločnosti BASF: