Global Home
Kariyer

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

BASF Türk başarısı için kalifiye ve kendisini adamış personel hayati öneme sahiptir. Her şeyden önce onların güveni, motivasyonu, becerileri ve güvenlikleri herkesin bir ekip halinde çalışmasını sağlamak için özellikle önemlidir. İçerisinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluk sahibi, anlayışlı yaklaşımımızın bir parçası olarak her zaman uluslararası çapta kabul gören ilkelere, ulusal kanunlara ve ayrıca kendi iç kurallarımıza uygun olarak hareket ediyoruz.

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik

Tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak istiyoruz. Bu yüzden de kazaları, arızaları ve potansiyel yaralanmaları önlemek hedefleriyle çalışma koşullarını iyileştirmek için proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Hedefimiz iş ilişkili riskleri önlemektir.

Yeterlilik ve Kişisel Gelişim

BASF Türk çalışanların becerilerini ve güçlü yönlerini devamlı olarak geliştirmek için mesleki eğitimlere yatırım yapmaktadır. Her bir bireyin pozisyonu ve durumuna uygun olarak düzenlenmiş programlar sunuyoruz.

Eşit Fırsat

Çalışanlarımızı nitelikleri ve becerilerine göre işe alıyor, çalıştırıyor ve destekliyoruz. Hiçbir şekilde ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Hiçbir istisna olmaksızın eşit fırsatlar konusundaki tüm ilgili kanun ve düzenlemelere uyuyoruz. Kişisel karakteristiklerden bağımsız olarak herkes için eşit fırsatları savunuyoruz. Bu tüm dünyadaki BASF çalışma alanları için geçerlidir..

Ticari Birlikler ve Profesyonel Kuruluşlar

Her bir bireyin ve çalışanlarımızın örgütlenme hakkına saygı duyuyoruz. Çalışanlarımız bir sendika tarafından temsil edilme ve sendikalarının kendi adlarına görüşmeler yürütmesi haklarına sahiptirler.

Uluslararası İnsan Hakları

BASF Türk uluslararası insan haklarını desteklemekte ve korumaktadır. Tüm çalışanlarımıza onur ve saygı ile yaklaşıyoruz. Her türlü baskıyı ve yozlaşmayı reddediyoruz – hiçbir BASF Türk çalışanı işyerinde cezalandırılacağına dair bir tehdit hissetmemelidir.

Çocukların Korunması

BASF Türk çocuk haklarını desteklemektedir. Uluslararası insan hakları standartlarını ve Uluslararası İş Örgütü (ILO) anlaşmalarına tam olarak uyuyoruz. Çocukların çalıştırılmasını kınıyoruz.