Çerezler servis sunmamıza destek olurlar. Servislerimizi kullanarak, çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazlası

 
Türkiye

BASF Veri Koruma Politikası

BASF, olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için büyük bir mutluluk duyarız. Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

BASF, verilerin korunması konusuna ciddiyetle yaklaşmaktadır. İşbu Gizlilik Beyanında aşağıdakiler açıklanmaktadır:  

 • BASF’ın bu verileri kullanma amaçları
 • Kişisel verilerin işlenmesine dair yasal esas
 • Kişisel verilerin alıcıları
 • Bu kişisel verileri saklama süresi
 • Kişisel bilgileri vermekle yükümlü olup olmadığınız.

Ayrıca sizi aşağıdaki hususlarda bilgilendirmek isteriz:

 • Kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin haklarınızın varlığı
 • Veri koruma kanunları anlamında Veri Sorumlusu, ve geçerli durumlarda, Veri Koruma Görevlimiz.

1. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde BASF hangi kişisel bilgilerinizi derlemektedir?

 (1)Bizimle irtibata geçmeden veya oturum açmadan web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, tarayıcınız, aşağıdaki bilgileri kendiliğinden sunucumuza iletecektir:

 • Bilgisayarınızın IP adresi
 • Tarayıcınız hakkında bilgileri
 • Web sitemize ziyaretinizin hemen öncesinde bulunduğunuz web sitesi
 • Talep edilen URL veya dosya
 • Ziyaretinizin tarihi ve saati
 • İletilen verilerin hacmi
 • Hata mesajları gibi statü/ durum bilgileri

(2)E-posta üzerinden veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak bizimle irtibata geçmeniz halinde, aşağıdaki bilgileri bize iletmiş oluyorsunuz:

 • E-postayla veya iletişim formu üzerinden irtibata geçmeniz halinde e-posta adresiniz ve vereceğiniz diğer bilgiler
 • Mesajınızın tarihi ve zamanı

2. BASF bu verileri ne ölçüde ve hangi amaçla işliyor?data?

(1) Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, aşağıdakileri gerçekleştirmek adına IP adresinizi ve tarayıcınızın sunucumuza kendiliğinden ilettiği diğer verileri kullanıyoruz (bakınız Madde 1(1)):

a)İstenilen içeriği tarayıcınıza göndermek. Bunu yaparken, komple IP adresini sadece istenen içeriğin tarafınıza iletilmesi gerekli olduğu ölçüde saklıyoruz.

b)Halka açık IP adresinizi şirketle ve sektörle ilgili bilgilerlerle (kişisel bilgiler hariç) eşlemek için IP adresinizi bir hizmet sağlayıcıya göndermek. Şirketle ve sektörle ilgili bu bilgiler, web ölçüm sistemimizde işlenecektir. Bu işleme adımı sırasında IP adresiniz, herhangi bir zamanda hizmet sağlayıcımızda veya sistemimizde saklanmamaktadır.

c)Web sitemizi saldırılar karşısında korumak ve uygun şekilde işlemesini sağlamak. Bunu yaparken, söz konusu verileri geçici olarak ve azami 180 gün süreyle kısıtlı bir erişim için saklamaktayız. Bu süre, saldırıları ve vakaları takip etmek amacıyla gerekli olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde uzatılabilir.

BASF, bir IP adresinin kullanıcısını sadece yasadışı bir saldırı olması halinde araştıracaktır.

(2) Bilgisayarınızın IP adresini, adresin son baytını sildikten sonra, yani anonim olarak, web sitemizi iyileştirmemize imkan tanıyan web seyircisi ölçümü için saklıyoruz. IP adresi elimize geçtikten sonra son baytını derhal siliyoruz. Web siteminizi kullanımınızla ilgili kişisel bilgileri bu sebepten derlemiyoruz.

(3) Bizimle e-posta yoluyla veya web sitemiz üzerinden irtibata geçmeniz halinde, Madde 1 (2)’deki verileri taleplerinizi yanıtlamak ve mümkünse yerine getirmek için kullanmaktayız. Bu verileri taleplerinizi yanıtlamak ve yerine getirmek için gerekli olması halinde saklıyoruz.

3. Bilgileri vermeniz zorunlu mu? Bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız var mı?

Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, tarayıcınız, Madde 1(1)’deki bilgileri kendiliğinden sunucumuza aktaracaktır. Bu verileri iletmekte serbestsiniz. Bu bilgileri iletmemeniz halinde, istediğiniz içeriği size sunamayacağımızı belirtmek isteriz.

Web seyircisi ölçümü için anonim hale getirilmiş bilgileri kullanmamıza izin vermekle yükümlü değilsiniz. Şirket veya sektör bilgilerinizin haritasını çıkarmamız (eşleştirmemiz) için IP adresinizi kullanmanıza izin vermek yükümlülüğü altında da değilsiniz.

Bizimle e-posta üzerinden veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak irtibata geçmeniz halinde, Madde 1(2) çerçevesindeki verileri iletmekte serbestsiniz. İletişim formunda doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa bunları işaretleyeceğiz. Gerekli bilgileri vermemeniz halinde, isteklerinizi gereken şekilde yanıtlayıp yerine getirmemize mani olabilirsiniz.

4. İşleme sürecinin yasal esası nedir?

2. Maddedeki işleme sürecinin dayandığı kanuni esas, Türkiye’de yürürlükte olan Veri Koruma Kanununun 5(2) no’lu Maddesinin (f) paragrafıdır. Madde 2’de tarif edilen amaçlar meşru menfaatlerdir.

5. Bilgilerinizi kimlere iletmekteyiz?

Madde 1’de belirtilen verileri, Madde 2’de belirtilen amaçlar doğrultusunda Avrupa Birliğinde bulunan Veri İşleme Kuruluşlarına iletmekteyiz. Bu Veri İşleme Kuruluşları, sadece bizim talimatımız üzerine kişisel bilgileri işlemektedir ve işleme işlemi adımıza gerçekleştirilmektedir.

6. Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

BASF, kişisel bilgilerinizin yasal olmayan şekilde veya kazara tahrif edilmesi, imhası, ziyana uğraması veya yetkisiz ifşalar karşısında korumak bakımından uygun bir güvenlik seviyesi sağlayacak şekilde teknik ve kurumsal tedbirler ve önlemler uygulamaktadır. Bu tedbir ve önlemler, teknik gelişmelere paralel olarak sürekli geliştirilecektir.

7. Web sitemizdeki çerezleri kullanıyor muyuz?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, çerez manşetinden çerezleri kullanımımız hakkında sizi bilgilendireceğiz. Bu bilgilendirme sonrasında web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde çerezleri kullanımımızı kabul etmiş olmaktasınız. Kullandığımız çerezler ile bu çerezleri nasıl reddedebileceğiniz konusunda size bilgi vermek isteriz.

Çerez
  Amaç Kullanım süresi
SessionPersistence (CLIENTCONTEXT and PROFILEDATA)   Web sitemizi ziyaretiniz sırasında belirlediğiniz tercihlerinizi kaydetmemize izin verir. Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.
SessionPersistence (Cookie Layer)  

Bu çerez, çerezlerin kullanımına verdiğiniz izni saklamaya alır.

Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.

Session Persistence (Cookie Disclaimer)   Bu çerez, web sitemizdeki her türlü sorumluluktan feragat yazısına dair ikrar ve rızanızı saklamaya alır. Önbelleğinizi temizler temizlemez (veya siteyi ziyaretinizden bir yıl sonra) silinecektir.
TS<pool_name>   Bu çerez sayesinde, kullanıcılarımızın istek yüklerini sunucularımız üzerinden uygun bir şekilde dağıtmamız mümkün olmaktadır. Web sitemizin kararlı ve dengeli bir yapısı olmasını sağlar. Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir.
usbls   Bu çerez, yalnızca BASF portalında görünen etkileşimli pencerelere düzenli ziyaretleri algılar. Ayrıca, kullanıcıların istenen kampanyayı doğru zamanda görmelerini sağlamak amacıyla tarayıcıya bir "localStorage" nesnesi kaydedilecektir. Oturum
Çerez
  Amaç

Kullanım Süresi

ACOOKIE   Bu çerez, web analitik aracı sitemizin nasıl kullanıldığıyla ilgili olarak Webtrends'in anonim hale getirilmiş bilgileri derlemesine izin verir. Anonim bu bilgiler, web sitemizi ziyaret eden kişi sayısı, kullanıcıların web sitemizi ziyaretten hemen önce uğradığı siteler ve ziyaret ettikleri siteleri bize göstermektedir. Ziyaretinizden iki yıl sonra silinecektir
WT_FPC   Varsayılan değer olarak, Webtrends, ziyaretçileri birincil etki alanı ve tüm ikincil etki alanları boyunca takip etmektedir. Burada, birinci etki alanınız üzerinde temsili noktayla birinci taraf çerezi ayarlaması yapılır; böylece alt etki alanları da bu çerezi okuyabilir.    Ziyaretinizden iki yıl sonra silinecektir
Id   DoubleClick çerezini kullanıcı etkileşimlerine ilişkin verileri, web sitemizle ilgili reklam izlenimleri ve diğer reklam servisi fonksiyonlarıyla ilgili verileri derlemek için kullanmaktayız. Ziyaretinizden iki yıl sonra silinecektir
utag_main   Tealium Tag Management kitaplığı, utag_main adı verilen tek bir çerez oluşturmakta ve işler durumda tutmaktadır.  Bu çerez içerisinde, anonim ziyaretçi oturumunun takibini sağlayacak pek çok yerleşik değer bulunmaktadır. Örneğin: Oturum için kendine özgü bir kimlik tanımlayıcı ve milisaniye olarak Unix/Epoch zamandamgası Ziyaretinizden bir yıl sonra silinecektir.
D41ID   Web sitelerimizi ziyaret eden işletmelere ilişkin anonim bilgileri derlemek için Dun ve Bradstreet’ten bu çerezi kullanmaktayız. Ziyaretinizden bir yıl sonra silinecektir.
Çerez Amaç Kullanım süresi

atidvisitor

 Analitik aracı AT Internet tarafından sağlanan bu çerez, ziyaretçinin karşılaştığı sitelerin listesinin takibini ve tanımlanan ziyaretçi bilgilerinin depolanmasını sağlar. Çerez silinirse, tanımlanan ziyaretçi bilgisinin eksik olması nedeniyle, web sitesine dönen ziyaretçiler yeni bir ziyaretçi sayılır.

Ziyaretinizden 6 ay sonra silinecektir.

atreman

 Bu AT Internet çerezi aracılığıyla bir önceki nitelik kampanyası ezberlenir. Çerez silinirse, kampanyaların önceki nitelikleri artık mümkün değildir.

Ziyaretinizden 30 gün sonra silinecektir.

atredir

Bu çerez, trafik kaynağını ölçmek için bir JavaScript yönlendirmesi sırasında iletilen bilgileri saklamayı sağlar. Çerez silinirse, yönlendirme sırasında iletilen bilgi kaybolur.

30 saniye boyunca depolonacaktır.

atsession

 Bu AT Internet çerezi, aynı kampanyayı birkaç kez ölçümlemeyi önlemek için, bir ziyaret sırasında karşılaşılan yeni kampanyaların listesini toplar. Çerez silinirse, bir ziyaret sırasında karşılaşılan kampanyalar tekrar gönderilebilir.

Ziyaretinizden 30 dakika sonra silinecektir.

atuserid

AT Internet’in bu çerezi aracılığıyla, birinci şahıs çerez sitelerinin Ziyaretçi ID’si depolanır. Silinmesi durumunda, birinci şahıs çerez siteleri için herhangi bir tekil ziyaretçi ID’si mevcut olmaz.

Ziyaretinizden 13 ay sonra silinecektir.

idrxvr

AT Internet’in bu üçüncü şahıs çerezi, tekil ziyaretçilerin etki alanları arasındaki işleme sürecini sağlayan ana ziyaretçi ID’sinin toplanmasına izin verir. Çerez, tanımlanan ziyaretçi yönetimi ile bağlantılı teknik değeri sunar.  Silinmesi durumunda, bir ziyaretin/ziyaretçinin belirlenmesinde değişiklikler olabilir.

Ziyaretinizden 13 ay sonra silinecektir.

tmst

AT Internet - Zaman Damgası üçüncü şahıs çerezi, ana ziyaretçi ID’si çerezinin yerleştirilme tarihini belirtir. Silinmesi durumunda, bir ziyaretin/ziyaretçinin belirlenmesinde değişiklikler olabilir.

Ziyaretinizden 6 ay sonra silinecektir.

Aşağıda yer alan çerezlerle Dynatrace analiz aracı, web sitesinin hizmet kalitesini takip etmek üzere isimsiz olarak bilgiler toplar. Kalite nedeniyle, ziyaretçinin deneyimlediği yanıt süreleri veya tarayıcıdaki ve arka uçtaki hatalar gibi isimsiz kullanıcı deneyimi verileri, sorunu analiz etmek üzere kaydedilir ve birkaç gün boyunca saklanır.

AT Internet çerezlerini nasıl devre dışı bırakabilirim?
Bu sayfada, istediğiniz zaman tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz ve AT Internet çerezlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçiminizi yapabilirsiniz.

Çerez

Amaç

Kullanım süresinin
sonu

dtCookie

Birden çok talep arasında bir ziyareti takip eder.

Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir

dtLatC

Performans takibi için sunucu gecikmesini ölçer.

Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir

dtPC

Beacon iletimi için uygun uç noktaların belirlenmesi için gereklidir; korelasyon için oturum ID’si içerir.

Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir

dtSa


Sayfa döndürme aksiyonları için ara depolama.
dtSa çerezi, farklı sayfalarda Oturum Açmak İçin Basın gibi kullanıcı aksiyonu isimlerini kaydetmek için kullanılır. Sayfa yüklemeleri JavaScript kodunun yeniden yüklenmesiyle sonuçlandığından ve böylece tüm bağlamsal bilgilerin çerezlerde depolanması gerektiğinden bu işlem gereklidir.

Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir

dtBw

Bant genişliği ölçümü.

Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir

rxVisitor

Oturumlar arasında bağlantı kurmak için ziyaretçi ID’si.

İki yıl boyunca saklanır.

rxvt

Oturum zaman aşımı.

Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinecektir

 

Hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar vermek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Madde 7(1) çerçevesinde çerezleri reddetmeniz halinde web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

8. Ne gibi haklara sahipsiniz?

Türkiye’de yürürlükte olan Veri Koruma Kanununun 11. Maddesi uyarınca, sahip olduğunuz haklar aşağıdadır:

 • Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek;
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesi halinde bilgi talep etmek;
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin amacını ve bilgilerin amaçlarına uygun şekilde kullanılın kullanılmadığını öğrenmek;
 • Kişisel bilgilerinizin aktarılmış olduğu ülkenizdeki veya yurtdışındaki üçüncü şahısların kimler olduğunu öğrenmek;
 • Kişisel bilgileriniz eksikse veya hatalı bir şekilde işlendiyse kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini ve bu bağlamda gerçekleştirilen işlemin kişisel bilgilerinizin iletildiği üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme.
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için mevcut sebeplerin ortadan kalkması halinde, işleme süreci Türkiye’deki Veri Koruma Kanununa ve ilgili diğer kanunlara uygun şekilde gerçekleştirilse bile, kişisel bilgilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etme.
 • Kişisel bilgilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi işlemi neticesinde ortaya çıkan bir sonuca itiraz etme.
 • Kişisel bilgilerinizin kanunları ihlal eder şekilde işlenmesi halinde zararlarınızın tazmin edilmesini talep etme.

9. Şikayet için nereye başvurabilirsiniz?

Şirketin Kanuna ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuata riayet edip etmediğine dair ayrıca bilgi almak ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, talebinizi bu dokumanı kullanarak Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22 34746 Ataşehir/İstanbul adresine ileterek veya bilgi@basf.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Bu talebinizde aşağıdaki bilgileriniz muhakkak yer almalıdır:

 • Adınız ve soyadınız
 • Talebiniz yazılı olarak iletildiyse imzanız.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı vatandaşlar için pasaport numarası veya kimlik numarası (varsa).
 • Bildirimler için iş veya ev adresi
 • Verilesi halinde, bildirim için e-posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

Bunlara ilaveten, veri sahibi olarak, talebinize ilgili bilgileri ve belgeleri de eklemelisiniz.

10. Çocukların Gizliliği

Bu Web Sitesi 18 yaşında veya daha büyük kişiler tarafından kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. 18 yaşın altındaki kişilere ait bilgileri derlememekteyiz.

18 yaşından küçük şahıslar Web sitesinde bilgi sunmamalı veya yayınlamamalıdır. Bir kişinin kişisel bilgileri Websitesi üzerinden sunması halinde, bu bilgileri yaşlarından haberdar olur olmaz sileceğiz ve sonrasında hangi amaçla olursa olsun kullanmayacağız.

İletişim

Soru veya görüşleriniz için iletişim bölümünde  belirtilen e-posta adresine başvurabilirsiniz. İnternetin sürekli gelişmesi, zaman zaman veri koruma kurallarımızı değiştirmemizi gerekli kılar. İlgili zamanda uygun değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti