Global Home

Yasal Uyarı

Genel Bilgiler

İşbu Web Sitesi BASF tarafından işletilmekte olup, işbu Web Sitesi’ne ait tüm haklar, BASF’ye aittir. Web Sitesini kullanımınız ya da İçeriğe erişiminiz, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamızı, Web Sitesinde yayınlanan ya da işbu Kullanım Koşullarında çeşitli zamanlarda atıfta bulunulabilecek diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmenize tabidir. Web Sitesi veya İçeriğe erişmek ya da bunları kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikamız ve burada yayınlanan diğer tüm duyuru ya da politikaları kabul etmiş sayılırsınız.

İçerik Sorumluluğu

Sağlanan içerik en özenli biçimde oluşturulmuştur. BASF içeriğin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, kullanılabilirliğini ve zamanlamasını garanti edemez. Bu nedenle ilgili kullanıcının genellikle tüm içeriklerin kendi amaçlarına uygunluğunu profesyonel olarak kontrol etmesi veya ettirmesi gerekir.

BASF genel kanunlar çerçevesinde bu web sitelerindeki kendine ait içeriklerinden sorumludur. Bununla beraber BASF iletilen veya depolanan üçüncü parti bilgilerini kontrol etmek veya yasadışı faaliyetleri belirten koşulları araştırmak zorunda değildir. Genel kanunlar kapsamındaki bilginin kullanımını kaldırma veya bloke etme yükümlülükleri bundan etkilenmez. Fakat sorumluluk ancak belirtilen ihlalin bilindiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu tür ihlallerin bildirilmesiyle BASF içeriği hemen kaldıracaktır.

İşbu web sitesi ve tüm ürün bilgileri (bundan böyle “Ürün Bilgileri” ya da “Ürün İçeriği”) kanunen izin verilen ölçüde ve “bu haliyle“ herhangi bir (gizli ya da açık) garanti, taahhüt veya yükümlülük olmaksızın sunulmuştur. Kasıtlı suiistimal halleri haricinde BASF bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan veya onunla ilişkili hasarlardan sorumluluk kabul etmez. Her durumda BASF bu içeriğin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilişkili hiçbir dolaylı, tesadüfi ya da bunu izleyen hiçbir hasardan sorumlu değildir ve yükümlülük kabul etmez.

Bağlantıların Sorumluluğu

Bu web sitesindeki içerikler aynı zamanda BASF’nin üzerinde kontrolü bulunmayan dış web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu nedenle BASF bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edemez.Dış web sitelerinin içeriklerinden her zaman kendi ilgili sağlayıcısı veya operatörü sorumludur. Bağlantı yapılan web siteleri bağlantının yapıldığı sırada olası kanun ihlalleri için kontrol edilmiştir. Yasa dışı içerik bulunmamıştır. İhlal konusunda kesin bir kanıt olmadan bağlantı yapılan sayfaların devamlı olarak kontrolü mümkün değildir. BASF ihlallerin kendisine bildirilmesi halinde bu bağlantıları hemen kaldıracaktır. BASF ayrıca bu sitelerin veya içeriklerinin mevcudiyetinden de sorumlu değildir.

Telif Hakkı Yasası

Bu sayfalardaki BASF tarafından oluşturulan içerik ve eserler telif hakkına tabidir. Bunların telif hakkı kanuni sınırların ötesinde kopyalanması, işlenmesi, dağıtımı ve herhangi bir biçimde kullanımı için BASF’nin yazılı izni gereklidir. İçerik BASF tarafından oluşturulmamışsa üçüncü kişilerin telif hakları gözetilir. Özellikle üçüncü kişilerin içerikleri bu şekilde işaretlenir. Fakat eğer bir kullanıcı telif haklarının ihlalinden haberdar olursa BASF kullanıcıdan bildirimde bulunmasını ister. Bu tür ihlaller kendisine bildirildiğinde BASF içeriği hemen kaldıracaktır.

Ürün Bilgileri

Üçüncü kişilerden gelen bilgi ve belgeler

Kullanıcıya sağlanan Ürün Bilgileri herhangi bir üçüncü kişinin envanter bilgilerine dayanması halinde son güncelleme tarihi veri sayfasından alınabilir.

BASF üçüncü partilerden gelen bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, zamanlamasını ve kullanılabilirliğini garanti edebilmek için elinden gelen çabayı göstermesine rağmen yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garanti ve sorumluluk kabul etmemektedir.

BASF bilgi ve belgeleri

BASF Ürünleri hakkındaki bilgiler BASF’nin güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır ve idari makamların kararlarına uygundur. Fakat, ürünün işlenmesi ve uygulanmasına etik edebilecek birçok faktör nedeniyle kullanıcının kendi incelemelerini ve testlerini yapma sorumluluğunu yok etmez. Depolama ve kullanım BASF’nini kontrolü dışında olduğu ve BASF tüm ilgili koşulları öngöremeyeceği için BASF uygunsuz depolama ve kullanımdan kaynaklanan hasarlar üzerindeki hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ürünün iş bu el kitabında belirtilmeyen alanlarda kullanımı BASF tarafından kontrol edilmemiştir. Bu, özellikle idari makamlardan izin veya lisans alınmasını gerektiren ama BASF tarafından önerilmeyen uygulamalar için geçerlidir. Bu nedenle BASF bu tür bir uygulamadan kaynaklanabilecek hasarlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Farklı, özellikle yerel veya bölgesel çevre koşulları ürünün etkinliğini etkileyebilir. BASF veya dağıtım ortakları bu tür sonuçlardan sorumluluk kabul edemez.

Ürünün kullanıcısı mevcut mülkiyet haklarına, kanun ve yönetmeliklere ve ürünün onaylanması için gerekli şartlara ve talimatlara uyacaktır. Buradaki tüm bilgi ve ifadeler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel Satış Koşulları

Aksi yazılı olarak belirtilmediği müddetçe BASF’nin Genel Satış Koşulları, Web Sitesi tarafından ya da Web Sitesi’nde sunulan içerik, materyaller ve bilgiler tarafından değiştirilmeyecektir.

Değişiklik ve güncellemeler

Herhangi bir yükümlülük olmaksızın BASF, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site’nin herhangi bir kısmını veya tamamını önceden bildirmeden değiştirebilir ve/veya kullanımdan kaldırabilir ve Site’nin güncellenmesine dair hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Nihai Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları hukuk prensipleriyle çatışan hükümleri hariç Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına, uygun olarak yapılandırılmıştır ve bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu Site ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Almanya mahkemeleri yetkilidir.