27 Ekim 2014
Medya

BASF, 3. çeyrekte satış hacmini arttırdı

BASF, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 3 artırarak 18,3 milyar Avro’ya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi karı ise (FAVÖK) yüzde 9 oranında artarak 1,8 milyar Avro’ya yükseldi. Büyümede, kimya, petrol ve gaz sektörlerindeki satış artışı önemli rol oynadı.

BASF, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde piyasalardaki zorlayıcı etkilere rağmen toplam faiz ve vergi öncesi karını yükseltmeyi başardı. BASF’nin satış hacminin 2014 yılı sonuna kadar bir miktar daha artacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde zorlayıcı etkilere rağmen satış hacmini artırdı. Şirketin 18,3 milyar Avro olarak gerçekleşen satışları, önceki yılın aynı dönemine oranla %3 artış gösterdi.

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, "Küresel ekonominin zorlayıcı etkileri, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde de devam etti. Siyasi gerilimler ve dünya piyasalarındaki artan belirsizlik, kimyasal ürünlere olan talebi de önemli ölçüde azalttı. Buna rağmen BASF olarak, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde satışlarımızı ve kazançlarımızı arttırmayı başardık" dedi. Özel kalemler öncesi faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 1,8 milyar Avro artarak 2013 yılının üçüncü çeyreğinde elde edilen seviyeyi 128 milyon Avro civarında aştı. Kimya, petrol ve gaz alanındaki satışlar ise önemli oranda artış gösterdi. Bununla birlikte, tarımsal çözümler ve diğer kategorilerdeki satışlarda da bir miktar azalma görüldü. Vergiler öncesi gelir ise, ikinci çeyreğe göre 126 milyon Avro’luk artışla 1,6 milyar Avro oldu.

2014 yılına genel bakış
BASF, 2014 yılının son çeyreğinde talep yönünde bir artış beklemeyen BASF, 2014 yılsonu tahminlerini ise şu şekilde paylaştı; gayrisafi milli hasılada %2,3 büyüme beklerken, kimyasal üretimde %4,0’lık bir büyüme beklentisi bulunuyor. BASF, 2014 yılı için ortalama petrol fiyatının (Brent) varil başına 105 -110 Dolar seviyelerinde beklediğini açıkladı.

2014 yılsonu tahminleriyle ilgili ise Bock şöyle konuştu; "Küresel ekonomi ve piyasanın zorlayıcı seyrini koruyacağını öngörüyoruz. Yine de 2014 sonu için vergi öncesi karımızı bir miktar daha artıracağımıza inanıyoruz.”

2015 yılı tahminleri
BASF, 2015 yılına yönelik önceden belirlediği satış hedefi 80 milyar Avro ve 2010 – 2015 yılları arasına yönelik sektör ve kimyasal üretime yönelik büyüme oranlarını da beklentilerinin altına çektiği belirtildi. Ayrıca şirket, ortalama yıllık büyümesinin yaklaşık 0,8 puan daha düşeceğini öngördü. (önceki varsayım: %3,4, mevcut varsayım: %2,6).
Endüstriyel üretimdeki büyümeye hedefini %4,6’dan, %3,4’e çektiğini açıklayan BASF, kimyasal üretimdeki büyümenin %4,9 yerine, %4,0 olacağını öngörüyor.

Küresel ekonominin durağan seyrinin nedenini çok uzakta aramaya gerek olmadığını belirten Bock, "Küresel ekonominin durağan seyrinin sebebini çok uzakta aramaya gerek olmadığını belirten Bock, "Özellikle gelişen pazarların yavaşlayan büyüme trendleri ve Avrupa ekonomisindeki iyileşme belirtilerinin beklenenden daha geç ortaya çıkması bu durumun başlıca sebebi oldu" dedi. BASF ayrıca bazı temel ürünler ve performans ürünleri kategorisinde beklenenin üzerinde oluşan kar marjı baskısı nedeniyle 2017 yılı ve sonrasında yaklaşık 500 milyon Avro’luk bir yeniden yapılandırma programı başlattı. BASF’nin, 2015 yılı için satış ve özel kalemler öncesi FAVÖK payının pazar beklentilerine yakın olması öngörülüyor. FAVÖK için oluşan bu beklenti, 10 milyar ve 12 milyar Avro arasında olurken, 27 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek Yıllık Basın Toplantısı’nda uzun vadeli hedefleri hakkında yapılacak güncelleme sonunda, 2015 yılı hedefleri de açıklanacak.

Bock, "Stratejik planlarımız tahmin ettiğimiz şekilde ilerliyor. Dünya piyasasının seyri büyük zorluklarla karşılaşırken bile karlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 2015 yılı sonunda, planladığımız rakamın 300 milyon Avro üzerinde 1,3 milyar Avro’luk iyileştirme elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ar-Ge için üç önemli platform kurulacak
BASF, 2020 yılında, 10 yıldan daha kısa bir süredir piyasada olan ürünlerinden yaklaşık 30 milyar Avro satış yapmayı hedefliyor. Şirket, bu hedefi tutturmak adına ise Ar-Ge departmanını daha geliştirerek üç önemli platformda yetkinliklerini bir araya getirecek.

Öncelikle, 2016’da merkezi BASF'nin Şangay'da bulunan Asya Pasifik İnovasyon Kampüsü’nde gerçekleşecek ‘İleri Seviye Materyal ve Sistem Araştırması’ gerçekleştirilecek. 2015 yılının Ocak ayından itibaren merkezi Research Triangle Park, North Carolina'da bulunan bir ‘Biyolojik Bilim Araştırma Merkezi’ kurulacak. Ayrıca, Avrupa dışında da müşteri ilişkilerini geliştirmek ve bilimsel ortaklıklar kurmak adına merkezi Ludwigshafen'de bulunan Proses Araştırma ve Kimya Mühendisliği’nde bir araştırma komisyonu kurulacak. Üç araştırma platformu da BASF müşterilerinin AR-GE ihtiyaçlarını desteklemek üzere dünya çapında çalışmalar yapacak ve BASF’nin inovasyon çalışmalarına hız katacak.

EDİTÖRE NOT:

BASF’de segmentler bazında gelişmeler (2014, 3. Çeyrek)
Kimyasal ürünler
segmentindeki satışlar, önceki yılın üçüncü çeyrek seviyesini yakalarken, Avrupa'daki satışlarda bir miktar gerileme yaşandı. Kuzey Amerika'da petrol ve gaz ürünleri kategorisinde hacim artışı yaşandı. Bu kategorideki satışlar 616 milyon Avro’yla önceki yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen rakamı 89 milyon Avro aşarken, bu artışı büyük ölçüde petrol ve gaz ürünleri yüksek marjları sağladı.

Performans ürünleri segmentindeki satışlar ise önceki yılın üçüncü çeyrek seviyesine ulaştı. Satış hacimleri sabit kalırken, olumsuz kur etkileri, satışların artışını engelledi. Satış hacimleri ise performans kimyasallarında önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte kağıt kimyasalları bölümündeki düşük hacimler, satışlarda önemli bir gerilemeye neden oldu. Yeniden yapılandırma tedbirleri sayesinde sabit giderler azaltıldı. 376 milyon Avro olarak gerçekleşen kazançlar, önceki yılın üçüncü çeyrek seviyesini yakaladı.

İşlevsel malzemeler ve çözümler segmentinde satışlar, 2013 yılının üçüncü çeyrek seviyesini %2 aştı. Özellikle Katalizörler bölümündeki talep,otomotiv endüstrisinde artarak devam etti. Boya ve Katalizörler bölümlerinin sağladığı yüksek katkı, kazançların 10 milyon Avro artış göstererek 310 milyon Avro’ya yükselmesini sağladı.

Tarım ürünleri segmentinde satışlar, 2013 yılının üçüncü çeyrek seviyesinin %3 altında gerçekleşti. Sürekli olarak düşen mahsul fiyatları ve bunun neticesinde ortaya çıkan ihtiyatlı satın alma davranışı neredeyse tüm pazarlarda fark edildi. Tüm bölgelerdeki fiyat artışları, satış hacimlerindeki düşüşü ise telafi etmeye yetmedi. Genel anlamda zayıf geçen çeyrekte; kazançlar 429 milyon Avro düşerek, 43 milyon Avro’ya geriledi.

Petrol ve gaz ürünleri segmentinde satışlar, önceki yılın üçüncü çeyreğine oranla %17 oranında artış gösterdi. Bunun büyük ölçüde nedeni ise doğalgaz ticaretindeki artan hacimler oldu. Petrol ve gaz fiyatları nedeniyle satış büyümesi yavaşladı. Doğalgaz sektörünün yüksek katkısı sayesinde satış hacmi 82 milyon Avro'luk artışla 504 milyon Avro oldu.

Diğer ürünler segmentinde satışlar, özellikle artan hammadde ticareti nedeniyle %3 artış gösterdi. Özel kalemler öncesi FAVÖK 98 milyon Avro azalarak eksi 7 milyon Avro’ya yükseldi.

Üçüncü çeyrekte bölgelerdeki iş gelişmeleri
Avrupa'da bulunan şirketlerin satışları, önceki yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında %3 büyüme gösterirken, Kimyasal ürünler ve tarım ürünleri segmentlerindeki satış hacimleri düşüş gösterdi. Katalizörler bölümünde satış hacimleri önemli bir artış sağlarken, petrol ürünlerindeki satışlar azaldı. Özel kalemler öncesi FAVÖK, özellikle kimyasal ürünler, petrol ve gaz ve Diğer segmentlerinin sağlamış olduğu son derece iyi katkılar sayesinde 202 milyon Avro'luk artışla 1,1 milyar Avro'ya yükseldi.

Kuzey Amerika'daki satışlar, hem Amerikan Doları hem de Avro bazında %3 arttı. Petrol ve gaz ürünleri bölümünde satış hacmi ve fiyatla ilişkili olarak yaşanan satış artışı bu durumu tetikledi. 342 milyon Avro’luk satış hacmi, tarım ürünlerinin nispeten düşük katkısı nedeniyle bir parça gerileme sergiledi. (2013 yılı üçüncü çeyrek: 355 milyon Avro).

Asya Pasifik bölgesindeki satışlar, özellikle katalizörler ve performans kimyasalları ürünlerinde gerçekleşen satış hacmi sebebiyle %4 artış gösterdi. Kurun olumsuz etkileri bölgedeki satışları zayıflatırken, 173 milyon Avro olarak gerçekleşen satış hacmi, 2013 yılının üçüncü çeyrek seviyesindeki 33 milyon Avro rakamının gerisinde kaldı.

Kuzey Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki satışlar, yerel para birimi bazında %8, Avro bazında ise %4 arttı. Özellikle petrol ve gaz ürünleri segmentinde yaşanan ücret artışı, satışlarda önemli bir artışa sebep oldu. Üçüncü çeyrekte bölgedeki satış hacmi, bitki koruma ürünleri işinde de önemli ölçüde de arttı. Kazançlar, 197 milyon Avro olurken, tarım ürünleri segmentindeki satış hacmi, zayıf kar marjları nedeniyle bir miktar düştü.

BASF Hakkında
BASF’de “Biz kimya yaratıyoruz” ve BASF olarak bunu 150 yıldır yapıyoruz. Ürün portföyümüz kimyasallardan, plastiklere, performans ürünlerinden bitki koruma ürünlerine, petrol ve doğal gaza kadar birçok ürünü içermektedir. Dünyanın lider kimya şirketi olarak ekonomik başarı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasını bir araya getiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Bu katkıları kurumsal amacımızda şu şekilde özetledik: Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Son güncelleme 27 Ekim 2014