2 Mayıs 2014
Medya

BASF kimya segmentinde yıla iyi bir başlangıç yaptı, petrol ve gaz segmentlerinde ise düşüş yaşıyor

  • Satışlar: 19,5 milyar Avro (eksi %1)
  • Özel kalemler öncesi FVÖK: 2,1 milyar Avro (eksi %3)
  • Olumsuz kur etkilerine karşılık sağlam hacim büyümesi
  • 2014 yılı genel bakışı onaylandı: Zorlu ortamda özel kalemler öncesi FVÖK’te hafif büyüme
  • BASF, Amerika Birleşik Devletleri’nde en büyük tek tesis yatırımını değerlendiriyor

BASF SE’nin 2014 yılı 1. Çeyreğini değerlendirdiği Genel Kurul toplantısı Mannheim’da gerçekleştirildi. BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock toplantıda yaptığı konuşmada “Kimya işimizde ve Tarım Çözümleri segmentinde yıla iyi bir başladık ve daha fazla satış yaptık. Bu satışlar, yükselen piyasalardaki nispeten zayıf Amerikan Doları ve kurların olumsuz etkileri ile dengelendi” dedi. Bununla birlikte, Petrol ve Gaz segmentinde satışların önemli ölçüde azalma gösterdiğini belirterek, BASF Grubu’nun satışlarının genel anlamda %1 azalarak 19,5 milyar Avro’ya gerilediğini vurguladı.
Özel kalemler öncesi faaliyet geliri (FVÖK), 2013 yılının ilk çeyreğinin %3 altında gerçekleşerek 2,1 milyar Avro’ya gerilemişti. Performans Ürünleri ve Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentlerinde kazançlar önemli bir iyileşme sergilerken, Petrol ve Gaz segmentinin katkısı da önemli ölçüde azalmıştı.

2014 yılının ilk çeyreğinde ise FVÖK’ye 109 milyon Avro’luk özel kalemler dahil edildi. Kuzey Denizi’nde BASF tarafından işletilmeyen petrol ve gaz sahalarındaki hisselerin elden çıkartılması neticesinde elde edilen bu özel gelirle, FVÖK, yıllık bazda 80 milyon Avro artış sergileyerek 2,2 milyar Avro’ya ulaştı. FVAÖK ise 96 milyon Avro’luk artışla 3,0 milyar Avro’ya yükseldi. Finansal sonuç ise 57 milyon Avro azalarak eksi 183 milyon Avro’ya geriledi. Vergi öncesi gelirler ve azınlık hisseleri yıllık bazda 23 milyon Avro artışla 2,1 milyar Avro’ya yükseldi. Net gelir 31 milyon Avro artarak 1,5 milyar Avro oldu. Hisse başına kazanç, 2013 yılının aynı döneminde 1,57 Avro iken 2014 yılının birinci çeyreğinde ise 1,61 Avro oldu.

2014 yılına genel bakış onaylandı
Şirketin 2014 yılına yönelik global ekonomik ortama ilişkin beklentileri korundu:

  • Gayrisafi yurtiçi hâsılada büyüme : %2,8
  • Endüstriyel üretiminde büyüme: %3,7
  • Kimyasal üretiminde büyüme: %4,4 sağlandı.
  • Ortalama Avro/Amerikan Doları paritesi: 1 Avro = 1,30 Amerikan Doları
  • 2014 yılı için ortalama petrol fiyatı varil başına 110 Amerikan Doları

Bock bu bilgilerin ardından sözlerine şu şekilde devam etti: “2014 yılı için, 2013 yılına oranla global ekonomide daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Değişken ve zorlu pazar ortamında iyi performans göstermeyi bekliyoruz. Bu nedenle, kurlardaki olumsuz gelişmelere rağmen 2014 yılına yönelik genel bakışımızı değiştirmiyoruz. Özellikle Performans Ürünleri ile Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentlerinin yüksek katkılarıyla, özel kalemler öncesi FVÖK’te hafif bir artış bekliyoruz.” Bock satışların 2014 yılının ortası için planlanan gaz ticareti ve depolama işinin elden çıkartılması nedeniyle bir parça azalabileceğini vurgulayarak, FVÖK’nın önemli ölçüde yükseleceğini belirtti. Bock “Gaz ticareti ve depolama işinin planlanan elden çıkartmadan kaynaklanan özel gelir, bu noktada önemli bir katkı olacaktı” yorumunu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde dünya ölçeğinde yatırım değerlendiriliyor
BASF, ABD Gulf Coast’ta dünya ölçeğinde metandan propilene dönüştürme kompleksine yatırımı değerlendiriyor. Bock, “Propilen üretimi, şist gazı üretimi nedeniyle düşük gaz fiyatlarından faydalanmamızı, maliyetlerimizi önemli ölçüde iyileştirmeyi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne tekrar entegre olmamızı sağlayabilir” dedi. Gerçekleşmesi halinde bu, BASF’nin bugüne kadarki en büyük tek tesis yatırımı olacak. Propilen, petrokimya sektöründe en önemli temel kimyasal ürünlerden biri ve çok çeşitli yüksek değere sahip kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Bock, potansiyel yatırıma ilişkin ayrıntıların şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu da sözlerine ekledi.

EDİTÖRE NOT:
BASF’de segmentler bazında gelişmeler
Kimyasal Ürünler segmentinde satışlar önceki yılın birinci çeyreği ile aynı oldu. Düşük fiyatlar ve olumsuz kur etkileri, artan hacimlerle dengelendi. Özellikle Ara Ürünler bölümünde yaşanan güçlü talebin ve ayrıca başta Kuzey Amerika olmak üzere Petrokimyasal Ürünler bölümündeki yüksek hacimler neticesinde satış hacimlerinde büyüme yaşandı. Ağırlıklı olarak marj baskısı nedeniyle kazançlar bir parça azalma gösterdi.

Performans Ürünleri segmentinde satışlar, olumsuz kur etkilerine ve azalan satış fiyatlarına rağmen önceki yılın birinci çeyreği seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, yüksek satış hacimlerine bağlantı. Katı sabit maliyet yönetimi, kazançlarda elde edilen önemli artışa katkıda bulundu.

Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentinde satışlar, özellikle otomotiv sektöründen gelen yüksek talep sayesinde artan hacimlerle artış gösterdi. Olumsuz kur etkileri, satış büyümesini azalttı. Yapı Kimyasalları bölümünde, satışlar portföy etkilerinin sonucunda biraz gerileme sergiledi. Kazançlar ise 2013 yılının birinci çeyrek seviyesini önemli ölçüde aştı. Tüm bölümlerin bu artışta katkısı oldu.

Tarım Çözümleri segmentinde satışlar, önemli ölçüde büyüme sergiledi. Bunun ana nedeni Kuzey Yarımküre’ye güçlü bir başlangıç yapılması oldu. Olumsuz kur etkileri, artan hacimler ve fiyatlarla fazlasıyla dengelendi. Kazançlar, bu yüksek hacimler ve fiyatlar sayesinde bir miktar artış gösterdi.

Petrol ve Gaz segmentinde satışlar, önceki yılın birinci çeyrek seviyesinin çok altında gerçekleşti. Doğal Gaz Ticareti iş sektöründe, satış hacimleri Avrupa’daki ılıman kış mevsimi neticesinde yıllık bazda önemli ölçüde azaldı. Ham petrole yönelik düşük fiyatlara ve Libya açık deniz üretimindeki eksik hacimlere rağmen, satış seviyeleri Sondaj ve Üretim iş sektöründe sabit kaldı. Bu durum, büyük oranda Norveç’teki ek hacimler sayesinde sağlandı. Doğal gaz ticaretindeki marj baskısı ve düşük hacimler ve ayrıca Libya’nın düşük katkısı, segmentte kazançların önemli ölçüde gerilemesine neden oldu.

Diğer segmentlerdeki satışlar, 2013 yılının birinci çeyreğine oranla bir miktar artış gösterdi. Bunun ana nedeni, ham madde ticaretindeki yüksek hacimler oldu. Ancak, özel kalemler öncesi FVÖK önemli bir gerileme sergiledi. Kur zararları ve uzun vadeli teşvik programının değerleme etkileri de bunda önemli bir rol oynadı. 2013 yılının ilk çeyreğinde karşılıklar tersine çevrildiğinden, BASF hissesinin olumlu gelişmesi 2014 yılının ilk çeyreğinde artan karşılıklar nedeniyle harcamalara neden oldu.

Bölgelerde birinci çeyrekte yaşanan gelişmeler
Merkezi Avrupa’da bulunan şirketlerin satışları yıllık bazda %3 geriledi. Petrol ve Gaz segmentinde önemli ölçüde azalan satış seviyesi bunun nedeni oldu. Doğal Gaz Ticareti iş sektöründe, kış ayların ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar ise satışlarda hacim ve fiyat ile ilişkili düşüşlere neden oldu. Diğer yandan, hava koşulları bitki koruma ürünleri lehine oldu; Tarımsal Çözümler segmentinde satışlar önemli bir artış sergiledi. Özel kalemler öncesi FVÖK, Petrol ve Gaz segmentinin son derece düşük katkısı nedeniyle 19 milyon Avro düşerek 1,5 milyar Avro’ya geriledi.

Kuzey Amerika’da, satışlar Amerikan Doları bazında %9 ve Avro bazında %5 artış göstererek son derece yüksek hacimler neticesinde büyüme gösterdi. Özellikle Petrokimyasal Ürünler ve Katalizörler bölümlerindeki satış hacimleri büyük bir artış sergiledi. Kur etkilerinin yanı sıra, düşük fiyatlarda bölgede satış büyümesinin azalmasına yol açtı. 491 milyon Avro olarak gerçekleşen kazançlar, özellikle Petrokimyasal Ürünler bölümünün ve Tarım Çözümleri segmentinin yüksek katkıları sayesinde 2013 yılının ilk çeyrek seviyesini 37 milyon Avro aşmış oldu.

Asya Pasifik bölgesindeki satışlar, yerel para birimi bazında %7 artış gösterirken, Avro bazında ise %1 artış gösterdi. Satış hacimleri, tüm segmentlerde arttı. Olumsuz kur etkileri ve azalan fiyatlar satış büyümesini zayıflattı. 174 milyon Avro olarak gerçekleşen kazançlar, 2013 yılının birinci çeyreğine oranla 71 milyon Avro geriledi. Bunun büyük ölçüde nedeni, Kimyasal Ürünler segmentinin son derece düşük katkısı ve Diğer segmentindeki kur zararları oldu. Bunun aksine, Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmenti kazançlarını önemli ölçüde arttırdı.

Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde satışlar yerel kur bazında %10 artış gösterirken, Avro bazında ise %10 geriledi. Yüksek fiyatlar ve artan satış hacimleri, olumsuz kur etkilerini kısmen dengeleyebildi. Satışlar, Tarım Çözümleri segmentinde önemli bir azalma gösterdi. Burada, olumsuz kur etkileri ve ayrıca azalan hacimler ve satış fiyatları da satışların artışını zora soktu. Arjantin’de Petrol ve Gaz segmentinin oldukça yüksek katkısına rağmen, bölgedeki kazançlar önceki yılın birinci çeyreğinde elde edilen 21 milyon Avro’nun altında kalarak 17 milyon Avro olarak gerçekleşti. Bunun ana nedeni, Diğer segmentinde bildirilen kur zararları oldu.

BASF Hakkında
Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, bitki koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Kurumsal hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Son güncelleme 2 Mayıs 2014