26 Temmuz 2014
Türkiye
Medya

BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı

BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi karı ise (FAVÖK) yüzde 12 oranında artarak 2,1 milyar avroya yükseldi. Büyümede, kimya, petrol ve gaz sektörlerindeki satış artışı önemli rol oynadı.

BASF, 2014 yılının ilk yarısındaki piyasalardaki zorlayıcı etkilere rağmen toplam faiz ve vergi öncesi karını yükseltmeyi başardı.

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 2014 yılının ikinci çeyreğinde zorlayıcı etkilere rağmen satış hacmini artırdı. Şirketin 18,5 milyon Avro olarak gerçekleşen satışları, önceki yılın aynı dönemine oranla %1 artış gösterdi.

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, “Satışlarımızdaki artış, büyük ölçüde kimyasal ve performans ürünleri, fonksiyonel malzemeler, petrol ve gaz segmentindeki satış hacimleriyle elde edildi” dedi. Satış fiyatlarının düşük oranda azaldığı küçük oranlı düşüş gösterdiği bu dönemde, alınan portföy tedbirleri, satışların %1 artmasını sağladı. Devam eden olumsuz kur etkileri (eksi %4) ve diğer olarak adlandırdığı segmentinde satışların önemli oranda düşmesi, BASF Group’un satış büyümesini azalttı.

Özel kalemler öncesi faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 2,1 milyar avro ile, 2013 yılının ikinci çeyreğinde elde edilen seviyeyi 221 milyon avro civarında aştı. Kimya, petrol ve gaz alanındaki satışlar ise önemli oranda artış gösterdi. Bununla birlikte, ziraai çözümler ve diğer segmentlerindeki kazançlarda önemli bir gerileme yaşandı.
BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Bock konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Birçok para biriminin Avro karşısındaki değer kaybı, kazançları önceki yılın aynı çeyreğine oranla yaklaşık 200 milyon Avro civarında olumsuz etkiledi” dedi.
FAVÖK, önceki yılın ikinci çeyreğine oranla 246 milyon avro artışla 2 milyar avro olarak gerçekleşirken, net gelirler 142 milyon avroluk artışla 1,3 milyar avro oldu. Hisse başına kazanç önceki yılın aynı döneminde 1,26 avro iken, 2014 yılının ikinci çeyreğinde 1,41 avroya yükseldi. Özel kalemler ve maddi olmayan duran varlıkların amortismanı için düzenlenen hisse başına kazanç ise 1,54 Avro’ya yükseldi (2013 yılı ikinci çeyrek: 1,40 Avro).
‘Kimya yaratıyoruz’ stratejisi kapsamında uygulamalar devam ediyor
Geçtiğimiz aylarda “Kimya yaratıyoruz” stratejisini uygulamaya devam ettiklerini belirten Dr. Bock, “Cazip iş alanlarına yatırım yaptık ve inovasyonlarımızla pazarda başarıyı yakaladık. Ayrıca, işlerimizi optimize ederek verimliliğimizi de artırdık” dedi.

BASF, Polonya Wroclaw kenti yakınlarında bulunan Sroda Slaska’da mobil emisyon katalizörlerine yönelik yeni bir üretim tesisi açtı. Şirket ayrıca, Asya’da plastikler ve plastik prekürsörlere olan yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Performans Ürünleri’nin yeniden yapılandırılması ise devam ediyor. Bu segmentteki yeniden yapılandırma tedbirleri aracılığıyla, 2017 yılının sonu itibariyle ikibin pozisyonun yapısı değişecektir.
BASF, 2017 yılı sonrasında yıllık kazançta yaklaşık 500 milyon Avro civarında bir artış öngörüyor.
2014 yılına genel bakış
BASF, 2014 yılı için küresel ekonomide, altı ay önce öngörülenden daha zayıf bir büyüme beklerken, yılın tamamına ilişkin küresel beklentilerini de revize etti. Buna göre BASF’nin 2014 yılsonu için beklentileri şöyle: (Parantez içindeki rakamlar önceki tahmini göstermektedir.)

  • Gayrisafi yurtiçi hâsılada büyüme : %2,5 (%2,8)
  • Endüstriyel üretimde büyüme: %3,7
  • Kimyasal üretimde büyüme: %4,4
  • Ortalama €/USD paritesi: 1Avro=1,35 USD (1,30USD)  • 2014 yılı için ortalama petrol fiyatı varil başına 110 Amerikan Doları

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, sözlerini şöyle sürdürdü: “2014 yılında küresel ekonomide ve önemli müşteri endüstrilerinde beklenen büyümedeki artışın düşük orandaki büyümenin, işimiz üzerinde olumlu bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle, daha elverişsiz kur gelişmeleri ve artan siyasi risklere rağmen 2014 yılına yönelik genel bakışımızı koruyoruz. Satın almalar ve elden çıkartmaların etkilerini hariç tutarak satış hacimlerimizi artırmayı hedefliyoruz.”

Bununla birlikte, doğal gaz ticareti ve depolama işinin elden çıkartılması ve devam eden olumsuz kur etkileri nedeniyle satışların 2013 yılına oranla bir miktar azalması da muhtemel görülüyor. BASF, özellikle performans ürünleri, fonksiyonel çözümler segmentlerinde FAVÖK bazında artış bekliyor. Doğal gaz ticareti ve depolama işinin planlanan elden çıkartma işleminden ve ayrıca BASF’nin Styrolution’daki payının elden çıkartılmasından elde edilecek olan gelirin, önemli bir katkı sağlaması da bekleniyor.
Öte yandan BASF’nin, Aralık 2013’te anlaşmaya vardığı Gazprom ile varlık değişimi işleminin 2014 yılının sonbaharında tamamlanmasını öngörülüyor. İşlem, geriye dönük olarak 1 Nisan 2013’ten itibaren finansal etkiye sahip olacak vedoğal gaz ticareti ve depolama işinin elden çıkartılmasını içerecek.

EDİTÖRE NOT:

BASF’de segmentler bazında gelişmeler (2014, 2. Çeyrek)
Kimyasal Ürünler segmentinde satışlar, 2013 yılının ikinci çeyreğine oranla %3 artış gösterirken, özellikle Kuzey Amerika’da bildirilen Petrokimyasal Ürünler bölümünde güçlü hacim büyümesi ile tüm bölümlerde satış hacimleri yükseldi. Düşük satış fiyatları ve olumsuz kur etkileriyse satışlardaki artışı azalttı.
Özel kalemler öncesi FAVÖK, ağırlıklı olarak Petrokimyasal ürünler bölümündeki yüksek marjların sonucunda önceki yılın aynı dönemine göre 75 milyon Avro yükselerek, 570 milyon avroyu buldu.

Performans Ürünleri segmentindeki satışlar, olumsuz kur etkileri nedeniyle yüzde 3 gerilerken, fiyatlar sabit kaldı. Ancak, satış hacimleri ufak bir artış gösterdi. Satış hacimleri özellikle Asya Pasifik bölgesinde yükselirken, özel kalemler öncesi FAVÖK 41 milyon avro artarak 435 milyon avroya çıktı. Kısmen yeniden yapılandırma tedbirlerine bağlı olarak düşük sabit maliyetler yükselişte önemli bir rol oynadı.

Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentinde satışlar, önceki yılın ikinci çeyrek seviyesini yakalarken, özellikle katalizörler bölümünde olmak üzere satış hacimleri artış gösterdi. Olumsuz kur etkileri, satışların artışını engelledi. Yapı Kimyasalları bölümünde satışlar, yine portföy etkilerinin bir sonucu olarak geriledi. Özel kalemler öncesi FAVÖK 63 milyon avro artarak 356 milyon avroya yükseldi.

Ziraai Çözümler segmentinde satışlar, 2013 yılının ikinci çeyreğine oranla %4 gerileme yaşadı. Olumsuz kur etkileri satış fiyatlarına yansıtılmadı Hacimler sabit kalırken, 433 milyon avro olarak gerçekleşen özel kalemler öncesi FAVÖK, olumsuz kur etkileri ve yüksek araştırma yatırımları nedeniyle önceki yılın ikinci çeyreğinin 52 milyon avro altında kaldı.

Petrol ve Gaz segmentinde satışlar, önceki yılın ikinci çeyrek seviyesinin %13 üzerinde gerçekleşti. Özellikle, Arama & Üretim alanında olmak üzere satış hacimleri önemli bir şekilde artış gösterdi. Statoil’den satın alınan Norveç’teki faaliyetler de satışın artmasına katkıda bulundu. Doğal Gaz Ticareti alanında, gaz fiyatlarındaki düşüş satışların artmasını engelledi. Özel kalemler öncesi FAVÖK, yüksek hacimlerin neticesinde 205 milyon avro artarak 587 milyon avroya yükseldi.

Diğer segmentlerdeki satışlar, aynı döneme göre yüzde 20 azalma gösterdi. Bunun ana nedeni düşen hammadde satışları ve tesis kullanılabilirliklerinin düşük olması oldu. Özel kalemler öncesi FAVÖK’ün 111 milyon avro gerilemesiyle bu segmentteki satış hacmi, kur farkı etkisiyle de eksi (-) 328 milyon avro olarak gerçekleşti.

Tüm bölgelerde ikinci çeyrekte yaşanan gelişmeler
BASF’nin merkezi Avrupa’da bulunan şirketlerin satışları, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 1 yükseldi. Kuzey Amerika’da satışlar, dolar bazında yüzde 10, avro bazındaysa yüzde 4 artış gösterdi. Asya Pasifik bölgesindeki satışlar, yerel para birimi bazında yüzde 1 artış gösterirken, avro bazında ise olumsuz kur etkileri ve azalan satış fiyatları nedeniyle %5 geriledi. Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde ise satışlar yerel kur bazında yüzde 6 artış gösterirken, avro bazında yüzde 7 azaldı.

BASF Hakkında
Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, bitki koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Kurumsal hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.
 

 

Son güncelleme 26 Temmuz 2014