28 Ekim 2015
Medya

BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi

  • 2015 yılı üçüncü çeyreğine yönelik finansal verilerini açıklayan BASF,  satışlarında 17,4 milyar Avro ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalma yaşasa da 1,9 milyar Avro FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kar-EBIT) ile yüzde 8 artış yakaladı. Yılın ilk 9 ayında işletme faaliyetleri tarafından sağlanan nakitte ise 3,6 milyar Avro artış ile 8,5 milyar Avro’ya ulaştı.
  • Bu doğrultuda, 2015 yıl sonuna yönelik tahminlerini de güncelleyen BASF,  durgun ekonomi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Gazprom ile yapılan varlık takasının, dördüncü çeyrekteki satış ve kazançlarının üzerine yük bindireceğini öngörüyor.
  • Ayrıca BASF, yıl sonu itibariyle satışlar ve özel kalemler öncesi FVÖK'te küçük de olsa bir düşüş yaşanacağını açıkladı.

BASF'nin 2015 yılının üçüncü çeyreğindeki satışları, beklentilerin aksine giderek zayıflayan pazar ortamında, önceki yılın aynı dönemine oranla %5 azalarak 17,4 milyar Avro oldu. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar - EBITDA) ise özellikle yüksek amortisman nedeniyle 358 milyon Avro artışla 2,9 milyar Avro olarak gerçekleşti. Ancak, bu durumun tersine, özel kalemler öncesi faaliyet gelirleri (FVÖK) 171 milyon Avro azalarak 1,6 milyar Avro seviyesine geriledi. Kimyasal Ürünler segmentinde özel kalemler öncesi FVÖK ise kısmî artış gösterirken, Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentinde ise keskin bir yükseliş yaşandı. Diğer segmentlerde ise kazançlar önemli ölçüde geriledi.

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, "Net bir yaz durgunluğu yaşadık ve Eylül ayında hacimde herhangi bir artış olmadı. Brezilya gibi büyük pazarlar ekonomik olarak bir gerileme dönemi yaşıyor ya da Çin gibi düşük büyüme oranlarıyla yüzleşiyor." dedi.

Petrol fiyatındaki keskin düşüş, özellikle Kimyasal Ürünler, Petrol ve Gaz segmentlerinde olmak üzere düşük fiyatlara (eksi %8) yol açtı. Satış hacimleri, önceki yılın üçüncü çeyreğine oranla daha düşük gerçekleşti (eksi %1). Kimyasal Ürünler, Performans Ürünleri ve Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentlerinden oluşan kimyasal ürünler işindeki hacimler, önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen seviyenin altında kaldı. Ancak Tarımsal Çözümler ve Petrol ve Gaz segmentlerinde arttı. Bitki Koruma hariç olmak üzere her bölümde kur olumlu etkiler (artı %4) gösterdi.

2015 yılının üçüncü çeyreğinde FVÖK özel kalemleri toplamda 286 milyon Avro olurken, 2014 yılının üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında 32 milyon Avro düşüş gösterdi. Bu durum, özellikle 2015 yılının Eylül ayının sonunda tamamlanan Gazprom ile varlık takasından elde edilen gelirlerin sonucunda ortaya çıktı. Önceki yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, FVÖK 147 milyon Avro artarak 1,9 milyar Avro'ya çıktı. Net gelir ise 195 milyon Avro artarak 1,2 milyar Avro'ya yükseldi. Hisse başına kazançlar 2014 yılının aynı çeyreğinde 1,11 Avro iken, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 1,31 Avro oldu.

2015 yılının ilk dokuz ayında BASF’nin satışları, önceki yılın aynı dönemine oranla %1'lik artışla 56,6 milyar Avro civarında gerçekleşti. Özel kalemler öncesi FVÖK 182 milyon Avro azalarak 5,7 milyon Avro'ya geriledi. 5,9 milyar Avro olarak gerçekleşen 2015 yılının ilk dokuz ayına ait FVÖK, önceki yılın aynı dönemi ile aynı seviyeye ulaştı.

2015 yılının ilk üç çeyreğinde işletme faaliyetleri tarafından sağlanan nakit, yıllık bazda 3,6 milyar Avro artarak 8,5 milyar Avro'ya yükseldi. Bunun büyük ölçüde nedeni, stoklardaki azalma oldu.

2015 yılının tamamına ilişkin tahminler
2015 yılının ilk üç çeyreğinde global ekonomideki büyüme, şirketin beklentilerinin altında kaldı. Ekonomik ortam, Çin başta olmak üzere yükselen, önemli pazarların üzerini kapladı. BASF ise bu gelişmeler doğrultusunda 2015 yılında global ekonomiye yönelik beklentilerini düşürdü (önceki beklentiler parantez içerisinde belirtilmiştir):

  • Gayrisafi yurtiçi hasılada büyüme: %2.3 (%2.4)
  • Endüstriyel üretimde büyüme: %2.0 (%2.9)
  • Kimyasal üretiminde büyüme: %3.5 (%3.8)
  • Ortalama Avro/Dolar paritesi 1 Avro = 1,12 Dolar (1 Avro = 1,15 Dolar)
  • Ortalama petrol fiyatı varil başına 55 Dolar (varil başına 60 ila 70 Dolar)

BASF’nin yıl başında büyüme oranları için beklentisi daha yüksekti: Gayrisafi yurtiçi hâsıla için büyüme oranı %2,8 endüstriyel üretim için %3,6 ve kimyasal üretimi için %4,2 olarak varsayılıyordu. Bock, "Ekonomik gelişmelerin daha zayıf olmasının yanı sıra, petrol fiyatı da beklediğimizden daha fazla düştü. Buna ek olarak, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde sonuçlanan elden çıkartmalar, satış ve kazanç artışında zorlanmaya yol açacak. Bu nedenle 2015 yılına ilişkin tahminlerimizi güncelledik. Satışlarda ve özel kalemler öncesi FVÖK'te küçük de olsa bir düşüş bekliyoruz." dedi.

BASF’nin 2015 yılına yönelik düşük oranda satış büyümesi öngörüsünü gerçekleştirmesi pek mümkün görünmüyor ve satışların bir parça azalmasını bekleniyor. Bu varsayım, doğal gaz ticareti ve depolama işinin 2015 yılının üçüncü çeyreğinde sonuçlanan satışına ve ayrıca düşük petrol fiyatına dayanıyor. Şirket, satın alma ve satış etkileri hariç tutularak satış hacmini genel olarak artırmayı hedefliyor.

Beklentilerin aksine, 2015 yılında özel kalemler öncesi FVÖK'ün önceki yılın seviyesini yakalaması mümkün olmayacak, bunun yerine küçük bir düşüş yaşanacak. BASF, kimyasal ürünler işinin büyük katkılar sağlarken, Petrol ve Gaz segmentindeki kazançların önemli ölçüde azalacağı yönündeki öngörüsü ise devam ediyor. Bitki koruma işinde zorlu pazar ortamı, beklentilerin aksine kazançların 2014 seviyesinin bir parça altında sonuçlanmasına neden olacak. BASF, FVÖK'ün hala bir parça gerileyeceğini öngörüyor. 2014 yılında yaşanan yüksek özel gelir seviyelerinin kaynağı ise Styrolution Holding GmbH'nin %50 hissesinin satışıydı.

Üçüncü çeyrekte segmentlerdeki iş gelişmeleri
Kimyasallar segmentindeki satışlar 3,6 milyar Avro ile önceki yılın üçüncü çeyrek seviyesinin %13 altında kaldı. Bunun nedeni özellikle Petrokimyasal ürünler bölümünde olmak üzere azalan hammadde maliyetlerine rağmen düşen fiyatlar oldu. Satışlar da BASF'nin Singapur'daki Ellba Eastern Private Ltd. ortak operasyonundaki hisselerinin 2014 yılının sonunda satılması nedeniyle azaldı. Bu gelişmeler, Ara Ürünler ve Monomerler bölümlerindeki olumlu kur etkilerinin ve hacim artışlarının etkisini kısmen azalttı. Büyük oranda Petrokimyasal Ürünler bölümündeki yüksek marjlar neticesinde özel kalemler öncesi FVÖK 17 milyon Avro artarak 633 milyon Avro'ya çıktı.

2014 yılının üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, Performans Ürünleri segmentindeki satışlar %1 gerileyerek 3,9 milyar Avro olarak gerçekleşti. Bunun nedeni düşük fiyatlar, zayıf hacimler ve tekstil kimyasal ürünlerinin 2015 yılının Haziran ayında satılması neticesinde gerçekleşmeyen satışlar oldu. Kur etkilerinin, tüm bölümlerin satışlarında olumlu bir etkisi oldu. Azalan satış hacimlerinin nedeni, pigment işindeki düşük hacimler ve ayrıca petrol fiyatındaki gelişmelerle birlikte petrol sahası kimyasal ürünler işindeki zayıf talep oldu. Vitamin işlerindeki yoğun rekabet, fiyatlar üzerinde baskıya neden oldu. Kâğıt kimyasallarına yönelik pazar ortamı zorlu kalmaya devam etti. Özellikle yeni fabrikaların açılması ve kur etkilerinden kaynaklanan yüksek sabit maliyetler neticesinde, özel kalemler öncesi FVÖK 57 milyon Avro düşerek 319 milyon Avro oldu.

Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentinde satışlar, 2014 yılının üçüncü çeyrek seviyesine ulaştı ve 4,5 milyar Avro oldu. Olumlu kur etkileri, düşük fiyatları ve hacimlerdeki küçük düşüşü dengeledi. Otomotiv ve inşaat endüstrisinde devam eden yüksek talep ise, değerli metal ticaretindeki düşük satış hacimlerini tamamen karşılayamadı. Özellikle Performans Malzemeleri bölümündeki kazanç artışı sayesinde özel kalemler öncesi FVÖK 61 milyon Avro artarak 371 milyon Avro'ya yükseldi.

Önceki yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, yüksek hacimler ve fiyatlar aracılığıyla Tarım Çözümleri segmentinde satışlar %6'lık artışla 1,1 milyar Avro'ya yükseldi. Brezilya Real'indeki keskin değer kaybı, olumsuz kur etkileri ile sonuçlandı. Özel kalemler öncesi FVÖK 36 milyon Avro azalarak 7 milyon Avro'ya geriledi. Bunun büyük ölçüde nedeni, kapasite artışları ve stok azaltmadan kaynaklanan yüksek maliyetler oldu.

3,6 milyar dolar olarak gerçekleşen Petrol ve Gaz segmenti satışları, özellikle Doğal Gaz Ticareti sektöründeki fiyatla ilgili satış azalması nedeniyle yıllık bazda %2 geriledi. Petrol fiyatındaki keskin düşüşe rağmen satışlar, yüksek hacimler ve portföy etkileri sayesinde Sondaj ve Üretim sektöründe büyüdü. Doğal Gaz Ticaretinin küçük katkısı, kazançlarda önemli bir azalmayla sonuçlandı; özel kalemler öncesi FVÖK, 65 milyon Avro düşerek 371 milyon Avro'ya geriledi.

Diğer kategorisinde yer alan satışlar, 2014 yılının üçüncü çeyreğine oranla %30 azalarak 685 milyon Avro olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin nedeni ise, özellikle azalan hammadde ticareti ve BASF'nin Ellba Eastern Private Ltd. ortak operasyonundaki hisselerinin 2014 yılının sonunda satılmasıydı. Özel kalemler öncesi FVÖK 91 milyon Avro azalarak eksi 98 milyon Avro'ya geriledi. Bunun büyük oranda nedeni, önceki yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında uzun vadeli teşvik programına yönelik karşılıkların daha az sayıda tersine çevrilmesi oldu.

BASF Hakkında
BASF olarak biz kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. BASF, 113.000 çalışanı ve 200 milyar TL’yi aşkın (74 milyar Avro) yıllık satış rakamı ile dünyanın lider kimya şirketi unvanını taşıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiren BASF, Ar-Ge yatırımları ve buluşları sayesinde neredeyse tüm endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ürün sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Kimyasal, plastik, performans ürünleri, ziraat, petrol ve gaz gibi geniş bir yelpazeye yayılan BASF ürün ve çözümleri, yeryüzündeki kıt kaynakların korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlıyor ve yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı oluyor. Kısacası BASF, sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyor. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr

Son güncelleme 28 Ekim 2015