1 Mart 2015
Türkiye
Medya

BASF, 2014 yılının dördüncü çeyreğinde ve yılın tamamında kazancını arttırdı

2014 yılı 4. çeyreği:

- Satışlar 18,0 milyar Avro (%0,6 eksi)
- Özel kalemler öncesi FVÖK 1,5 milyar Avro (%2,8 artış)
- Kimyasal Ürünler ve Tarım Çözümleri alanlarında dikkate değer kazanç artışı; düşük petrol fiyatı nedeniyle Petrol ve Gaz segmentinde önemli kazanç azalması

2014 yılın tamamı:
- Satışlar 74,3 milyar Avro (%0,5 artış)
- Özel kalemler öncesi FVÖK 7,4 milyar Avro (%4,0 artış)
- Hisse başına kazanç 5,61 Avro (%7,5 artış)
- Kar dağıtımı teklifi 2,80 Avro (2013: 2,70 Avro)

2015 yılı tahmini:
Satışlarda hafif bir büyüme bekleniyor, özel kalemler öncesi FVÖK 2014 seviyesiyle aynı olabilir.

Ludwigshafen'de gerçekleştirilen Yıllık Basın Toplantısında BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, “2014 yılında Avrupa'daki hayal kırıklığına uğratıcı ekonomik gelişmelere rağmen şirket olarak hedeflerimizi gerçekleştirdik, kazancımızı arttırdık ve karlı bir büyüme yaşadık. Faaliyetlerimizi daha da güçlendirerek, marjlarımızı iyileştirdik. Maliyetlerimizi sıkı bir şekilde kontrol altına aldık. Bu başarı, tüm BASF ekibinin olağanüstü çabalarının sonucudur." dedi.
2014 yılının 4. çeyreğinde BASF Grubu'nun yaklaşık 18 milyar Avro seviyesindeki satışları, önceki yılın seviyesine ulaştı (2013 yılı 4. çeyreği: 18,1 milyar Avro) ve satış hacmi %1 artış gösterdi.

Katalizör birimi ve ayrıca Tarım Çözümleri ile Petrol ve Gaz segmentleri de bu artışa katkıda bulundu. Olumlu kur etkileri (%2 artış), satış fiyatlarında ağırlıklı olarak petrol fiyatıyla ilgili azalmayı (%4 azalma) karşılayamadı. Özel kalemler öncesi faaliyet geliri (FVÖK) 40 milyon Avro'luk artışla 1,5 milyar Avro'ya yükseldi. (2013

Yılı 4. çeyreği: 1,4 milyar Avro). Özel kalemler öncesi FVÖK, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Kimyasal Ürünler ve Tarım Çözümleri sektörlerinde önemli bir artış sergiledi.

2014 yılında 74,3 milyar Avro olarak gerçekleşen satışlar, önceki yılla aynı seviyeye ulaştı (2013: 74,0 milyar Avro). Satış hacimleri, 2014 yılında tüm segmentlerde artış gösterdi. Genel hacimler %4 büyüdü. Fiyatlar, özellikle petrol ve gaz fiyatlarındaki önemli düşüş nedeniyle %3 azaldı. Olumsuz kar etkileri, neredeyse tüm bölümlerde satışları azalttı.

Özel kalemler öncesi FVÖK, 2014 yılında 280 milyon Avro artarak 7,4 milyar Avro seviyesine yükseldi. Bu, özellikle Kimyasal Ürünler, Performans Ürünleri ve İşlevsel Malzemeler ve Çözümler segmentlerinden oluşan kimyasal ürünler işinin büyük katkısı sonucunda elde edildi. FVÖK, önceki yıla oranla 466 milyon Avro'luk bir artışla 7,6 milyar Avro'ya ulaştı. Net gelir, önceki yılın 4,8 milyar Avro'luk seviyesini aşarak 5,2 milyar Avro olarak gerçekleşti. Hisse başına kazanç 5,22 Avro'dan 5,61 Avro'ya yükseldi. Düzenlenmiş hisse başına kazanç, önceki yıl 5,31 Avro seviyesindeyken bu sene 5,44 Avro seviyesine yükseldi.

Bock, "Kar payı politikamızı koruyoruz ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hisse başına 2,80 Avro'luk bir kar payı teklif edeceğiz." dedi. Bu rakam, önceki yıla oranla %3,7'lik bir artış anlamına geliyor. 2014 yılsonu hisse fiyatına dayanarak BASF hisseleri %4,0 oranında temettü getirisi sunuyor.
2015 yılı öngörüleri

Bock, "2015 yılında, petrol ve hammadde fiyatları kadar kurların da değişkenliği; yükselen piyasaların daha yavaş büyüme göstermesi ve global ekonominin jeopolitik sebepler tarafından engellenmesi gibi belirsizliklerle karşı karşıyayız. Yine de 2015 yılı için global ekonomide, endüstriyel üretimde ve kimya sektöründe 2014 yılına oranla biraz daha güçlü bir büyüme bekliyoruz." dedi. Bunun nedenlerinden bir tanesi düşük petrol fiyatı. 2015 yılı için şirket, aşağıda yer alan ekonomik koşulların meydana geleceğini varsayıyor (önceki yılın rakamları parantez içerisindedir):
- Global ekonomik büyüme: +%2,8 (+%2,5)
- Global kimya üretiminde büyüme (tıbbi ilaçlar hariç): +%4,2 (+%4,0)
- Ortalama Avro/Dolar paritesi 1 Avro = 1.20 Dolar (1 Avro = 1,33 Dolar
- Ortalama petrol fiyatı (Brent) varil başına 60 Dolar ila 70 Dolar (varil başına 99 Dolar)

Bock, "Global ekonomi önemli risklerle karşılaşmaya devam edecek. Bu değişken ve zorlu ortamda iyi bir performans göstermek ve 2015 yılında satışlarımızı bir miktar arttırmak istiyoruz." dedi. 2015 yılında özel kalemler öncesi FVÖK'ün önceki yılın seviyesini yakalaması muhtemel. Şirket, Performans Ürünleri, İşlevsel Malzemeler ve Çözümler ile Tarım Çözümleri segmentlerinden son derece yüksek bir katkı bekliyor. Kimyasal Ürünler segmentinde özel kalemler öncesi FVÖK'ün birden fazla tesisin kuruluş masrafları nedeniyle bir parça azalması muhtemel. Petrol ve Gaz segmentinin kazanca olan katkısının, düşük petrol fiyatı nedeniyle önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Bock, "Son yılların en büyük yatırım programı ile geleceğe dönük büyümenin temellerini atıyoruz. Üretim Verbund'umuzu son yıllarda güçlendirdik. Yükselen piyasalara yatırım yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya gazından fayda sağlamak üzere yatırım yapıyoruz ve Avrupa'daki tesislerimizin rekabet gücünü artırmaya dönük yatırım yapıyoruz. 2015 yılında birçok yeni tesis çalışmaya başlayacak; bu tesisler önümüzdeki 10, 20 veya 30 yıl boyunca üretime devam edecek." dedi. Bock, örnek olarak Ludwigshafen (TDI) ve Chongqing, Çin'deki (MDI) poliüretan temel kimyasal ürünler tesislerini ve Camaçari, Brezilya'daki akrilik asit ve süper emici polimerler üretim kompleksini gösterdi. Önemli projelerin tamamlanmasının ardından şirket, 2015 yılında çok daha az bir yatırım yapacak. Petrol ve Gaz segmentindeki yatırım seviyeleri, önceki yıldan daha düşük olacak. BASF, 2014 yılındaki 5,1 milyar Avro ile karşılaştırıldığında, 2015 yılında 4,0 milyar Avro'luk bir toplam sermaye harcaması planlıyor.

Rekabet gücünü koruyabilmesi için BASF operasyonel mükemmelliğini sürekli olarak iyileştiriyor. Bock, "Mükemmeliyet  programımız STEP buna da katkıda bulunuyor. 2015 sonundan başlamak üzere, 100'den fazla projenin temel olarak alınan 2011 yılı ile karşılaştırıldığında her yıl kazancımıza yaklaşık 1,3 milyar Avro katkıda bulunmasını bekliyoruz. 2014 yılsonu itibariyle, programın başlangıcıyla karşılaştırdığımızda 1 milyar Avro'luk kazanç katkısını elde etmiş durumdayız." dedi.

Segmentlerdeki gelişme

Kimyasal Ürünler segmentinde satışlar, düşük fiyatlar ve hacimler nedeniyle %3 azalarak dördüncü çeyrekte 4,1 milyar Avro'ya geriledi. Petrokimyasal Ürünler bölümünün yüksek katkısı sayesinde özel kalemler öncesi FVÖK 70 milyon Avro artarak 580 milyon Avro'ya çıktı. Yılın tamamına bakıldığında Kimyasal Ürünler segmentindeki satışlar, önceki yılın seviyesini yakalayarak 17,0 milyar Avro oldu. Tüm bölümlerde düşen fiyatlar, özellikle Petrokimyasal Ürünler bölümünde olmak üzere yüksek satış hacimleriyle dengelendi. 2,4 milyar Avro olarak gerçekleşen özel kalemler öncesi FVÖK, 2013 yılı seviyesini 185 milyon Avro geçti. Bunun en büyük nedeni, Petrokimyasal Ürünler ve Ara Ürünler bölümlerinin son derece yüksek katkısı oldu. Monomer bölümü ise kazanç kaleminde marjla ilgili dikkat çeken bir gerileme kaydetti.

3,7 milyar Avro ile Performans Ürünleri segmentinin dördüncü çeyrek satışları, önceki yılın aynı döneminin biraz daha üzerinde gerçekleşti. Özel kalemler öncesi FVÖK 217 milyon Avro oldu ve 2013 yılının dördüncü çeyreği ile aynı seviyeye ulaştı. Yılın tamamı dikkate alındığında, satışlar %1'lik gerileme ile 15,4 milyar Avro oldu. Yıl boyunca daha da karamsar bir hale dönüşen pazar ortamına rağmen BASF, istikrarlı fiyatlarla satış hacimlerini arttırdı ve böylece olumsuz kur etkilerini neredeyse tamamen dengeledi. Özel kalemler öncesi FVÖK 90 milyon Avro artarak 1,5 milyar Avro'ya yükseldi. Bunun en önemli nedeni, yeniden yapılanma ve diğer tedbirler nedeniyle sabit maliyetlerin azalması oldu.

İşlevsel Malzemeler ve Çözümler segmentinde dördüncü çeyrek satışları, yüksek hacimler ve olumlu kur etkileri sayesinde %8 artışla 4,4 milyar Avro olarak gerçekleşti. Özel kalemler öncesi FVÖK 18 milyon Euro azalarak 220 milyon Avro'ya geriledi. Yılın tamamı dikkate alındığında satışlar, özellikle otomotiv endüstrisine yönelik ürünlerdeki son derece yüksek satış hacimleri sayesinde %3'lük artışla 17,7 milyar Avro'ya yükseldi. Artışı olumsuz kur etkileri engelledi. Fiyatlar genel olarak sabit kaldı. Özel kalemler öncesi FVÖK, Katalizör ve Boya bölümlerindeki dikkate değer artış sayesinde 127 milyon Avro artarak 1,2 milyar Avro'ya çıktı.

Tarım Çözümleri segmentinde dördüncü çeyrek satışları, yüksek satış hacimleri sayesinde %25 artışla 1,1 milyar Avro'ya yükseldi. Özel kalemler öncesi FVÖK 56 milyon Avro artarak 123 milyon Avro'ya yükseldi. Yılın tamamındaki satışlar 5,4 milyar Avro oldu ve olumsuz kur etkilerine rağmen 2013 yılı seviyesini %4 geçti. Bunun en büyük nedeni, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sağlam ticaret ve ayrıca fungisitler ve herbisitlere olan yüksek talep oldu. Tarım ürünlerinde önceki yılın başarılı hasadından kaynaklanan fiyat düşüşü, iş üzerinde önemli bir baskı unsuru oldu. Olumsuz kur etkileri, daha az avantaja sahip ürün karışımı nedeniyle marjdaki gerilemeler ve araştırma ve geliştirmeye ve ayrıca üretim ve dağıtıma yönelik yapılan yüksek harcamalar, özel kalemler öncesi FVÖK'te 113 milyon Avro'luk bir düşüş ile 1,1 milyar Avro'ya gerilemeye neden oldu. BASF yine de Tarım Çözümleri segmentinde bugüne kadarki ikinci en iyi kazancını elde etti.

Petrol ve Gaz segmentinde, dördüncü çeyrekteki dikkate değer yüksek hacimler, son derece düşük petrol ve gaz fiyatlarını dengeleyemedi. Satışlar %3'lük azalma ile 4 milyar Avro'ya geriledi. 347 milyon Avro olarak gerçekleşen özel kalemler öncesi FVÖK, önceki yılın aynı dönemine ait seviyenin 155 milyon Avro gerisinde kaldı. 2014 yılının tamamında ise satışlar, özellikle doğal gaz ticareti işindeki yüksek hacimler sayesinde %2'lik artışla 15,1 milyar Avro'ya yükseldi. Keskin bir düşüş yaşayan petrol ve gaz fiyatları nedeniyle satış büyümesi yavaşladı. Arama ve Üretim alanında, Statoil'den satın alınan Norveç'teki faaliyetlerin olumlu etkileri oldu. Her iki iş alanının biraz düşük katkısı neticesinde özel kalemler öncesi FVÖK 61 milyon Avro azalarak 1,8 milyar Avro'ya geriledi. Net gelir ise 266 milyon Avro azalarak 1,5 milyar Avro'ya düştü.

Diğer segmentinde dördüncü çeyrek satışları %37 azalarak 700 milyar Avro'ya düştü. Özel kalemler öncesi FVÖK 86 milyon Avro artarak eksi 28 milyon Avro'ya yükseldi. Tüm yıla ait satışlar ise %14 azalarak 3,6 milyar Avro'ya geriledi. Bunun en büyük nedeni Moerdjik, Hollanda'da Ellba C.V. ile ortak işletilen bir tesisin hizmet dışı kalması sonrasında yaşanan düşük tesis kullanılabilirliği oldu. Özel kalemler öncesi FVÖK 52 milyon Avro artarak eksi 566 milyon Avro'ya yükseldi. Uzun vadeli teşvik (LTI) programına ayrılan karşılıkların tersine çevrilmesi ve segmentlere atanmayan kur sonuçlarındaki iyileşme, diğer işlerden elde edilen düşük kazanç katkılarıyla kısmen dengelendi.

BASF Hakkında
BASF olarak kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. Ürün portföyümüz kimyasallardan, plastiklere, performans ürünlerinden bitki koruma ürünlerine, petrol ve doğal gaza kadar birçok ürünü içermektedir. Dünyanın lider kimya şirketi olarak ekonomik başarı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasını bir araya getiriyoruz. Bilim ve yenilik sayesinde müşterilerimize neredeyse tüm endüstriyel alanlardaki mevcut ve ileriye dönük toplumsal ihtiyaçları karşılama olanağı sunuyoruz. Ürünlerimiz ve sistem çözümlerimiz kaynakların korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlamakta, yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktadır. Bu katkıları kurumsal amacımızda şu şekilde özetledik: Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. BASF yıl sonunda 74 milyar Avro tutarında satış gerçekleştirdi. Yılsonu itibariyle şirketin çalışan sayısı 113.000 civarındaydı. BASF’nin hisseleri Frankfurt borsasında (BAS), Londra borsasında (BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir. BASF ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.basf.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İleriye dönük beyanlar

Bu basın bülteni, ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu beyanlar, BASF yönetiminin mevcut tahminlerine, projeksiyonlarına ve mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu beyanlar, gelecekteki performansa yönelik bir garanti teşkil etmemekle birlikte, tahmin edilmesi zor belirli riskler ve belirsizlikler içeriyor ve doğruluğu kanıtlanmamış gelecekteki etkinliklere ilişkin varsayımlara dayanmaktadır. Birçok etken, BASF’nin bu beyanlarda belirtilen fiili sonuçlarının, performansının veya başarılarının farklı olmasına neden olabilir. BASF, bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük beyanların güncellenmesine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

 

Son güncelleme 1 Mart 2015