Business & Financial News  |  27 Kasım 2018
Medya

BASF’nin yeni stratejisi, hem karlı hem de karbon sıfır büyümeyi hedefliyor

  • Müşteriler için yüksek bir cazibe sağlanarak global kimya üretiminin üzerinde büyüme      hedefleniyor
  • BASF, Verbund’dan, inovasyondan, sürdürülebilirlikten, dijitalleşmeden ve                        operasyonel   mükemmeliyetten fayda sağlayacak
  • Sürdürülebilirliğe önemli bir katkıda bulunan ürünlerin satışı, 2025 yılında 22 milyar          €’ya ulaşacak
  • Özel kalemler öncesi FVÖK’te yıllık %3,5 artış hedefleniyor
  • Hisse başına temettü her yıl artacak

 

BASF’nin yeni stratejisiyle ilgili Ludwigshafen’de gerçekleştirilen sunumda Dr. Martin Brudermüller, “Yeni stratejimizle BASF’yi büyüme yoluna dahil ediyoruz” dedi. İcra Kurulu Başkanı, geçtiğimiz yıllardaki olumlu gelişmeleri vurguladı: “2012 yılından beri amortisman ve özel kalemler öncesi faaliyet gelirimiz yılda ortalama %8 büyüdü. Bu oran, sabit maliyetlerdeki yıllık %3 artışın çok üzerindedir.” Böylece BASF’nin kazancındaki artış, global kimya üretiminin yıllık %3,7 oranındaki artışını geride bırakmıştır. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda serbest nakit akışında güçlü bir gelişme oldu ve kullanılan sermaye getirisi (ROCE) de %15,4 ile yüksek bir oranda gerçekleşti. En önemlisi, yeni strateji satış ve hacim artışını hedefliyor.

BASF, organik şirket büyümesine odaklanıyor. Daha hızlı büyüyebilmek için BASF, müşterilerine çok daha güçlü bir şekilde odaklanacak ve müşterileri için özel ürünler geliştirecek. Daha hızlı ve daha esnek hale gelmek için şirket, yapıları ve süreçleri önemli ölçüde sadeleştirecek, portföyünü geliştirecek ve Verbund’u güçlendirecek. Brudermüller, “Organizasyonumuzu daha müşteri odaklı ve çevik olacak şekilde dönüştüreceğiz.” dedi.

BASF’nin halihazırda oldukça sağlam bir konuma sahip olduğu Asya pazarı, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Dünyada %40’ın üzerinde pazar payına sahip olan Çin, en büyük kimyasal ürün pazarı konumunda ve global kimyasal üretimin büyümesini sağlıyor. Brudermüller, “Çin’in 2030 yılı itibarıyla pazar payı yaklaşık %50 artacak ve bu büyümenin bir parçası olmak istiyoruz. Zhanjiang, Guangdong’daki yeni Verbund’umuz ve Nanjing’deki tesisin büyütülmesi, bu dinamik pazarda büyümemizi önemli ölçüde arttıracak.” dedi.

BASF, iddialı finansal ve finansal olmayan hedefler belirliyor

BASF, yeni stratejisi ile birlikte iddialı finansal ve finansal olmayan hedeflere sahip. CFO ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hans-Ulrich Engel, “Pazardan daha güçlü bir büyüme elde etmek istiyoruz ve satış hacmimizi global kimya üretimi büyümesinin üzerinde arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

BASF, karlılığı daha fazla arttırmak istiyor ve özel kalemler öncesi FVÖK’ü yılda %3 ila %5 oranında arttırmayı hedefliyor. “Ayrıca BASF, her yıl sermaye maliyeti yüzdesinin çok üzerinde bir kullanılan sermaye getirisi elde etmeyi hedefliyor. Bu, gerçek bir katma değer oluşturduğumuz anlamına geliyor.”

BASF, yatırımcılarının gözünde de lider konumda olmak istiyor ve kimya sektörüyle karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde bir değer sunmayı hedefliyor. Ulrich Engel, “Sonuç olarak, güçlü bir serbest nakit akışı ile desteklenmiş olarak her yıl hisse başına temettümüzü arttırmak istiyoruz.” dedi.

BASF, bu iddialı hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere, 2019 ve 2021 yılların arasında devam edecek yeni bir mükemmeliyet programı başlatıyor. Program, 2021 yılının sonundan itibaren yıllık 2 milyar Euro’luk kazanç katkısı sağlamayı hedefliyor. Program, üretime, lojistiğe, araştırma ve geliştirmeye ve ayrıca dijitalleşme ve otomasyon faaliyetlerine ve organizasyonel gelişime odaklanan önlemler içerecek.

BASF, kendisine iddialı finansal olmayan hedefler de belirledi. Brudermüller, “Önemli oranda yıllık üretim artışı hedefliyor olsak da BASF, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 yılı seviyesinde tutmayı taahhüt ediyor. Bu, sera gazı emisyonlarımızı organik büyümeden ayrı tutacağımız anlamına geliyor.” dedi. Hedef, Çin’in güneyinde Guangdong şehrinde yeni bir Verbund tesisi gibi planlanmış önemli yatırımlar da içeriyor. BASF, bunu başarabilmek için fabrikalarının yönetimini, verimliliğini ve entegrasyonunu iyileştirecek ve mümkün olan durumlarda da elektriğinin büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alacak. Brudermüller, “Fabrikalarımızda mevcut olan son derece yüksek teknolojik standartlar dikkate alındığında, bazı şeyleri farklı yapabilmek için olağanüstü bir yaratıcılık gerektirecek oldukça iddialı bir hedeftir.” dedi. Bunun Almanya’da, Avrupa’da ve dünya genelinde uygun bir yasal ortam gerektirebileceğini de sözlerine ekledi. BASF, 1990 yılındaki seviyeler ile karşılaştırıldığında, bu dönemde üretim hacmini iki katına çıkartmasına rağmen sera gazı emisyonlarını mutlak olarak %50 oranında azalttı.

2030 yılına kadar karbonsuz büyüme hedefine ek olarak BASF, Accelerator (Hızlandırıcı) ürünleri ile 2025 yılında 22 milyar € civarında satış yapmak istiyor. Bunlar, değer zincirinde önemli bir sürdürülebilirlik katkısı sağlayan ürünlerdir.

Brudermüller, “Ancak, çalışanlarımız olmadan bunların hiçbiri mümkün olamaz. Bu nedenle ilk kez çalışan memnuniyeti konusunda bir hedef belirliyoruz. Çalışanlarımızın %80’den fazlasının BASF’de kendilerini geliştirebileceklerini ve en iyi şekilde performans gösterebileceklerini hissetmesini istiyoruz.” dedi.

Hedefleri gerçekleştirmeye yönelik aksiyon alanları

Brudermüller, “Müşterilerimizin yeni bir BASF deneyimi yaşamasını istiyoruz.” dedi. Bu nedenle BASF, daha etkili ve verimli çalışabileceği ve daha müşteri odaklı olabileceği şekilde organizasyonunu daha da geliştirecek. Brudermüller, “Müşterilerimize olan tutkumuzu, tüm organizasyon içerisinde güçlendirmek istiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok daha iyi bir şekilde öngörmek ve karşılamak istiyoruz.” dedi. BASF’nin kimya sektöründeki benzersiz uzmanlığını müşterilerinin yetkinlikleri ile birleştirmesi, hem karlı hem de sorumlu çözümlerin geliştirilmesini mümkün kılacak. Bu amaç doğrultusunda BASF, diğer şeylerin yanı sıra müşteriler için şeffaflığı arttıracak, müşteri hizmetini geliştirecek ve ortak büyüme potansiyelini inceleyecek bir dizi tedbiri uygulamaya sokuyor. BASF’nin odaklanacağı başlıca konular;: portföy, çalışanlar, inovasyon, sürdürülebilirlik, operasyonlar ve dijitalleşme.

BASF’nin segment yapısı daha fazla geliştiriliyor

BASF, segment yapısıyla ilgili bir inceleme gerçekleştirdi ve 2019 yılının başından itibaren de değişiklikleri uygulamaya sokacak. Brudermüller, “Portföyümüzü geliştireceğiz ve sermaye dağılımımızı büyüyen iş alanlarına odaklayacağız. BASF’nin yeni segment yapısı, işletmelerimizin yönetilmesi, değer zincirlerinin önemi ve Verbund’umuzun rolü ile ilgili olarak daha fazla şeffaflık sağlayacak.” dedi.

BASF’nin, 1 Ocak 2019 itibarıyla her biri iki operasyon bölümüne sahip altı segmenti olacak. Tarım Çözümleri istisna olarak bir bölümden oluşmaya devam edecek:

·         Kimyasal Ürünler

Petrokimya Ürünleri ve Ara Ürünler

·         Materyaller

Performans Materyalleri ve Monomerler

·         Endüstriyel Çözümler

Dispersiyonlar ve Pigmentler ve Performans Kimyasalları

·         Yüzey Teknolojileri

Katalizörler, Boya ve Kaplamalar

·         Beslenme ve Bakım

Bakım Kimyasalları ve Beslenme ve Sağlık

·         Tarım Çözümleri

BASF, işletmelerini ilgili rakiplere karşı konumlandırmayı ve şirketin giderek daha da rekabetçi bir hal alan pazar ortamında başarılı olmasını sağlamak için yüksek performanslı bir BASF oluşturmayı hedefliyor.

BASF, sermaye harcamaları ve inovasyon aracılığıyla öncelikli olarak organik büyümeye odaklanacak, ama gerek olduğunda şirket alımları da yapacak. Brudermüller, “En çok önem verdiğimiz nokta, süreçleri etkili ve güvenilir yapacak şekilde tasarlamak olacak. İstenilen pozisyonu elde edemediğimiz işlerden çıkacağız.” dedi.

Verbund merkezi bir role sahip

Verbund, BASF açısından merkezi bir rol oynamaya devam edecek. BASF’nin portföyü, fiziksel ve ayrıca teknolojik, pazarla ilgili ve dijital Verbund avantajlarının benzersiz faydalarına sahip. Verbund, şirketin tüm segmentlerde teknolojik avantajlar elde etmesine yardımcı oluyor. BASF, geniş bir portföyle müşterilerini etkin bir şekilde destekleyebilir.

Ayrıca, değer zincirleri sadece Verbund’da gerçek anlamda etkili bir şekilde çalıştırılabilir. Verbund’daki entegre üretim sayesinde BASF, hammaddeler, enerji ve lojistik açısından yılda en az 1 milyar € maliyet tasarrufu elde ediyor. Şirket, Verbund neticesinde önemli oranda emisyonun da önüne geçiyor. BASF, Verbund yapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi ve operasyonların daha az sayıda, daha yüksek verimliliğe sahip tesislerde birleştirilmesi konusunda sektöre liderlik etmeye devam edecek.

Yüksek performansa sahip bir organizasyon oluşturuluyor

BASF’yi başarılı bir şekilde değiştirebilmek için şirket, iç süreçleri ve çalışanların birbirleriyle çalışma yöntemini de iyileştiriyor. Çalışanlar, yeni stratejimizin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemlidir. BASF, esnek yapılar sunacak ve çalışanlarının, müşterilere farklılaştırılmış ve özelleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunabilmesi için gerekli araçlara ve becerilere sahip olmasını sağlayacak. Ulrich Engel,“Daha hızlı ve daha çevik olmamız ve böylece daha verimli ve etkili olmamız önemlidir.” dedi.

Organizasyonun daha fazla geliştirilmesinin bir parçası olarak BASF, hizmetler, AR-GE ve yönetim işlevleri için daha yalın yapılar oluşturuyor. BASF, fonksiyonel hizmetlerin önemli kısımlarını operasyon bölümlerine yerleştirerek çalışanlarını müşterilere daha yakın hale getiriyor. Ayrıca, diğer fonksiyonel faaliyetler ve araştırma faaliyetleri de daha etkili bir şekilde organize edilecek. Dünya genelinde yaklaşık 20.000 çalışan, bu yeniden yapılanmadan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek. Ulrich Engel, “Tüm bu tedbirlerin, iş birimlerinde daha iyi bir farklılaşmayla ve önemli üretkenlik artışlarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Zamanı geldiğinde, karar verme yetkisi de iş birimlerine aktarılacak. Ulrich Engel,  “Bu, daha fazla girişimcilik özgürlüğü sağlayacağımız, ama aynı zamanda da sorumlulukları anlaşılır bir şekilde atayacağımız anlamına geliyor.” dedi. Böylece BASF, iş birimlerinin etkinliğini arttırıyor ve bunun neticesinde de müşteri memnuniyetini arttırıyor. BASF’nin her ülkede potansiyel pazar fırsatlarını yakalamasını sağlamak için şirket, tamamlayıcı pazar geliştirme modellerini uygulamaya sokacak. Operasyon bölümleri, hangi yerel pazarların kendi çalışanları tarafından hizmet verilecek odak pazarlar olarak ele alınacağına ve hangi pazarlarda işi yerel ülke organizasyonlarına devredeceklerine karar verecek. Ayrıca BASF, önemli süreçleri daha az karmaşık hale getirmeye odaklanmak üzere bir süreç sadeleştirme görev gücü oluşturdu. Şirket, süreçleri sadeleştirecek ve kısaltacak ve kararların daha hızlı alınmasını sağlayacak.

Yenilikçi çözümlerle zorluklar çözüme ulaştırılacak

BASF, müşterileri için her zaman en cazip inovasyonları geliştirmeye çaba gösterdi. Brudermüller, “Rekabet gücü ve müşteriye uygunluk, süreçler ve teknolojide mükemmeliyet aracılığıyla elde ediliyor. Yeni stratejik uyumumuz, araştırma birimlerimizi şirket ve müşteri ihtiyaçlarına daha yakın hale getirecek.” dedi. BASF’nin araştırma ve geliştirme çalışmaları, organizasyonel olarak birbirine daha yakından bağlı olacak ve böylece müşteri ihtiyaçlarına daha fazla odaklanacak. Bu, pazara sürüm süresini kısaltmaya ve şirketin organik büyümesini hızlandırmaya yardımcı olacak.

Lider işletmeci olacağız

Operasyonel mükemmeliyet her zaman için BASF’nin en önemli güçlü yanlarından bir tanesi olmuştur. Engel, “Müşterilerimiz, bizlerden ürünleri belirtilen özelliklere göre ve zamanında teslim etmemizi bekler. Bunu yapabilmek için üretimimizi güvenli, verimli ve güvenilir bir şekilde yürütmeliyiz.” dedi. BASF, fabrikalarının güvenilirliğini arttıracak ve esnekliği iyileştirecek. Bu nedenle BASF, buna ayırdığı bütçeyi operasyonel mükemmeliyeti arttırmak üzere yılda 400 milyon €’ya yükseltti. Bu rakam, önceki yılların ortalamasının oldukça üstündedir.

Şirkette dijitalleşme kullanılıyor

Dijitalleşme, BASF’nin varlıklarının tüm yaşam döngüsü boyunca benzersiz fırsatlar sunuyor. Örneğin, farklı süreçler veya yatırım fikirleri, maliyetleri en aza indirmeye yardımcı olarak bilgisayarlarda simüle edilebilir. Arttırılmış gerçeklik, günlük operasyonlarda BASF iş gücünü desteklemek üzere zaten kullanılıyor. BASF, 2022 yılı itibarıyla dünya genelindeki 350’den fazla fabrikasındaki süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Dijitalleşme, BASF’nin işinin ayrılmaz bir parçası olacak. BASF, dijitalleşme aracılığıyla müşterileri için ek değer yaratacak, işini büyütecek ve verimliliği arttıracak. Ayrıca, süper bilgisayarı Quriosity’nin daha yoğun kullanımı sayesinde AR-GE alanındaki yaratıcılığını da arttıracak. BASF’nin sahip olduğu verilerden en iyi değeri elde etmesini sağlamak üzere şirket, veri kullanılabilirliğini ve kalitesini iyileştirecek, arka uç (backend) sunucu sistemlerine bağlantı için gerekli olan altyapıyı sağlayacak ve karar verme sürecini desteklemek üzere mevcut verileri kullanacak. BASF, kimya sektöründeki emsallerinin önüne geçmek için dijitalleşme çabalarında hız, etki ve erişim elde edecek.

BASF Hakkında

BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. 115.000'in üzerinde BASF Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin başarısı için gayret gösteriyor. Portföyümüz dört segmentten oluşmaktadır: Kimyasal Ürünler, Performans Ürünleri, Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler ve Tarım Çözümleri. BASF, 2017 yılında 60 milyar Euro'nun üzerinde satış gerçekleştirdi. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında (BAS) işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi www.basf.com adresinde bulunmaktadır.

20 Kasım 2018 Salı tarihinde internet üzerinden daha fazla bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Basın Bülteni (CET 08:00'dan itibaren) 

basf.com/pressrelease

(İngilizce)

basf.com/pressemitteilungen

(Almanca)

Canlı Yayın (CET 10:00'dan itibaren) 

basf.com/pcon

(İngilizce)

basf.com/pressekonferenz

(Almanca)

Konuşma (CET 10:00'dan itibaren)

basf.com/pcon

(İngilizce)

basf.com/pressekonferenz

(Almanca)

Canlı Yayın - Analistler ve yatırımcılar için konferans (CET 15:00'dan itibaren) 

basf.com/share

(İngilizce)

basf.com/aktie

(Almanca)

Fotoğraflar

basf.com/pressphotos

(İngilizce)

basf.com/pressefotos

(Almanca)

TV görüntüleri

tvservice.basf.com/en

(İngilizce)

tvservice.basf.com

(Almanca)

BASF'nin en son basın bültenlerini akıllı telefonunuzda veya tablete Whatsapp aracılığıyla alın. basf.com/whatsapp-news adresinden haber servisimize kayıt olun.

İleriye dönük beyanlar ve tahminler

Bu basın bülteni, ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu beyanlar, İcra Kurulunun güncel tahminlerine ve öngörülerine ve mevcut bilgilere dayanmaktadır. İleriye dönük beyanlar, beyanların içerisinde yer alan geleceğe yönelik gelişmeleri ve sonuçları garanti etmez. Bunlar, pek çok faktöre dayanmaktadır; çeşitli riskler ve belirsizlikler barındırmaktadırlar; ve bu nedenle doğru olduğu kanıtlanamayan varsayımlara dayanmaktadırlar. BASF, bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük beyanların güncellenmesine ve bunların haricindeki yasal gereksinimlere ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

Son güncelleme 27 Kasım 2018